Πρόσκληση-Προκήρυξη Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για πρόσληψη ατόμου στο Γυμνάσιο και Λ/Τ Κάσου για το σχολ. έτος 2014-2015

prokiriksi

Image | Posted on by

Έκδηλο ενδιαφέρον από όλη την Ελλάδα για τα πρώτα μεταπτυχιακά μαθήματα Λαογραφίας στην Κάρπαθο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Έκδηλο ενδιαφέρον από όλη την Ελλάδα για τα πρώτα μεταπτυχιακά μαθήματα Λαογραφίας στην Κάρπαθο.»

Μεγάλη κινητικότητα και έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζεται τις τελευταίες μέρες από ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα για την παρακολούθηση των πρώτων μεταπτυχιακών πανεπιστημιακών μαθημάτων Λαογραφίας που θα πραγματοποιηθούν στην Κάρπαθο από 9 έως 16 Νοεμβρίου 2014.
Θεωρούμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε ότι τα μαθήματα θα είναι δωρεάν και όσοι παρακολουθήσουν τις πέντε(5) από τις έξι(6) ημέρες μαθημάτων θα αποκτήσουν βεβαίωση. Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν μεταπτυχιακοί φοιτητές, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες και κάτοικοι του Δήμου Καρπάθου Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-7277878 και κινητό 6946201402 καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση malex@phil.uoa.gr.
Επίσης , επειδή είναι αρκετοί αυτοί που ζητούν πληροφορίες για το Ινστιτούτο Λαογραφίας σας παραθέτουμε τη σχετική δελτίο τύπου που μας έστειλε ο Καθηγητής και Διευθυντής του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης εν όψει της έναρξης των μαθημάτων:

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 ΣΤΟ ΑΚΡΙΤΙΚΟ ΝΗΣΙ

«Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία και ο Δήμος Καρπάθου συνεργάστηκαν για την ίδρυση Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού, το οποίο θα έχει έδρα την Κάρπαθο του νομού Δωδεκανήσου. Κι αυτό γιατί η Κάρπαθος έχει να επιδείξει ιδιαιτέρως σημαντικό, κατά την Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, λαογραφικό και εν γένει πολιτιστικό πλούτο.
Η Κάρπαθος επίσης απολαύει σημαντικής ιστορικής προσφοράς στην Ελλάδα ιδίως με το Επαναστατικό Απελευθερωτικό Κίνημα των κατοίκων της εναντίον της πολύχρονης Ιταλικής Κατοχής, με αποτέλεσμα να αποκτήσει την ελευθερία της οκτώ μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα.
Η ίδρυση του Ινστιτούτου εγκρίθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 2012 με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών (πρυτανεία Θεοδοσίου Ν. Πελεγρίνη), αφού προηγήθηκαν οι παρακάτω διαδικασίες:
1) Ο καθηγητής και διευθυντής του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης έκανε σχετική εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας (διευθυντής ο καθηγητής Ιωάννης Πολέμης), η οποία αποφάσισε ομόφωνα, μετά από διεξοδική συζήτηση στη συνεδρία της 8ης Απριλίου 2012, να καταθέσει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας (πρόεδρος η καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου) θετική πρόταση για την ίδρυση του Ινστιτούτου. 2) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, στη συνεδρία της 22ας Ιουνίου 2012, με βάση την πρόταση και τον κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου, που κατατέθηκε από τον Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας, απεφάσισε ομόφωνα να προτείνει στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου την ίδρυση Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού στην Κάρπαθο. 3) Ανάλογες αποφάσεις προηγήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας (πρόεδρος ο ομότιμος καθηγητής Μιχαήλ Γ. Μερακλής, γενικός γραμματέας ο καθηγητής Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης) και το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου (δήμαρχος ο Μιχαήλ Φρ. Χανιώτης, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ο Γεώργιος Θ. Νισύριος).
Σκοποί του Ινστιτούτου είναι:
α) Η προαγωγή της βασικής θεωρητικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας του λαϊκού πολιτισμού στον Ελληνικό χώρο και με ιδιαίτερη έμφαση στον χώρο της Δωδεκανήσου και άλλων νησιών του Αιγαίου, β) Η διάδοση της γνώσης του λαϊκού πολιτισμού σε κάθε ενδιαφερόμενο, τους μαθητές και εκπαιδευτικούς των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρπάθου και ιδίως στους φοιτητές Φιλολογίας και των άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και άλλων Πανεπιστημίων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη κατάρτιση των λειτουργών της Εκπαίδευσης σε θέματα λαϊκού πολιτισμού.
Για την εκπλήρωση των σκοπών του Ινστιτούτου πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, και οι εξής δραστηριότητες:
1) Οργάνωση σεμιναριακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, ομιλιών, διαλέξεων, συνεδρίων. 2) Επιτόπιες έρευνες και επισκέψεις σε Δήμους, πόλεις και χωριά κατά κύριο λόγο της Δωδεκανήσου και άλλων νησιών του Αιγαίου για τη συγκέντρωση, ανάδειξη και επεξεργασία πρωτογενούς λαογραφικού υλικού. 3) Προσκλήσεις ειδικών ερευνητών από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. 4) Συνεργασία με Ελληνικά ή ξένα Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και οργανισμούς του ίδιου ή συγγενούς επιστημονικού ενδιαφέροντος. 5) Έκδοση σχετικών δημοσιευμάτων. 6) Διεξαγωγή Ερευνητικών Προγραμμάτων. 7) Επικουρία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών με θέματα από τον λαϊκό πολιτισμό. 8) Τήρηση Αρχείου Προφορικής Παράδοσης και άλλα.
Η Διοίκηση του Ινστιτούτου ανατέθηκε, με βάση το Σύμφωνο Συνεργασίας των τριών φορέων, σε Πενταμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου ως Πρόεδρο, τον καθηγητή Λαογραφίας Μανόλη Γ. Βαρβούνη και τον αναπληρωτή καθηγητή Λαογραφίας Μανόλη Γ. Σέργη (εκ μέρους της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας), τη λέκτορα Κοινωνικής Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας Βασιλική Χρυσανθοπούλου και τον εκάστοτε Δήμαρχο Καρπάθου, που τώρα είναι ο Ηλίας Ανδρ. Λάμπρος. Καθήκοντα διευθυντή ανατέθηκαν στον καθηγητή Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας Μηνά Αλ. Αλεξιάδη.
Η επίσημη αναγγελία της ίδρυσης του Ινστιτούτου έγινε σε Ειδική Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, στις 9 Αυγούστου 2013, με την παρουσία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου Αμβροσίου, των Τοπικών Αρχών του νησιού, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητών Πανεπιστημίου και πολλών Καρπαθίων.
Ήδη το Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου έχει πραγματοποιήσει ορισμένες σημαντικές επιστημονικές δραστηριότητες, για τις οποίες θα γίνει λόγος στον πρώτο Απολογισμό του.
Τώρα το Ινστιτούτο οργανώνει τα πρώτα μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά μαθήματα Λαογραφίας στην Κάρπαθο από 9 έως 16 Νοεμβρίου 2014. Τα μαθήματα αυτά θα γίνουν στην πρωτεύουσα του Δήμου Καρπάθου Πηγάδια και στις Δημοτικές Κοινότητες Απερίου, Μενετών και Ολύμπου, όπου πρόκειται να λειτουργήσουν Παραρτήματα του Ινστιτούτου. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα οργανώνονται με τη συνεργασία του Καρπαθιακού Οργανισμού Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Καρπάθου (πρόεδρος Γιώργος Βασιλαράκης) και του τοπικού Συλλόγου του Ινστιτούτου (εκπρόσωποι Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Μαυρολέων και Ηλίας Εμμ. Βασιλαράς).
Τα μαθήματα θα παρακολουθήσουν ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπαιδευτικοί και κάθε ενδιαφερόμενος (από την Κάρπαθο ή την υπόλοιπη Ελλάδα). Θα διδάξουν οι πανεπιστημιακοί καθηγητές Λαογραφίας Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Μανόλης Γ. Σέργης, Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας, Μαρία Γκασούκα, Γεώργιος Ι. Θανόπουλος, η εντεταλμένη επίκουρη καθηγήτρια Αθηνά Μαχά-Μπιζούμη και η διδάκτωρ Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ελένη Μανωλοπούλου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-7277878 και κινητό 6946201402 καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνσηmalex@phil.uoa.gr.»

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάρπαθο, Αναδημοσιεύσεις, Πρόλογος

«Σκάρος παπά-γιαχνί…»

Tου Μανώλη Δημελλά

Και ερχόμαστε τώρα σε ένα πολύ ιδιαίτερο και μανιώδες fun club!

Οι εκδηλώσεις “λατρείας” του δεν χαρακτηρίζονται από “εξωστρέφεια”, όμως οι φανατικοί τους, καταπίνουν σχεδόν αμάσητα τα είδωλα τους!

skaros_0Για να μην σας κρατώ σε αγωνία, πρωταγωνιστές της ιστορίας είναι ένα μοναδικό πετρόψαρο, ο σκάρος και η σκαρίνα του. Το θέμα ωστόσο δεν είναι η ζωντανή συμπεριφορά τους και το ανελέητο κυνήγι μέσα στα θαλασσινά νερά. Αυτά περιγράφονται εκατοντάδες φορές από την αρχαιότητα, είναι μάλιστα τέτοια η λεπτομέρεια, αλλά και τα κοσμητικά επίθετα που “φοράμε” στο σκάρο, που τα υπόλοιπα ψάρια, αν ήξεραν γράμματα, θα κοκκίνιζαν από ντροπή, ενώ οι σκάροι θα έπαιρναν ακόμη πιο ψηλά τον αμανέ, και τότε πια θα θέλαμε επίσημη αίτηση για να τους δούμε!

Αυτός ο Βασιλιάς, ο πρίγκιπας, ο τσαχπίνης ερωτύλος, έχει και έναν ιδιαίτερο τρόπο μαγειρέματος. Είναι ο “Σκάρος παπά-γιαχνί”!

Άκρη δεν φαίνεται να υπάρχει για αυτό, το “παπά-γιαχνί”, οπότε και σπρώχνει τη φαντασία να πετάξει ίσα με τα ουράνια και να βγάλει τα δικά της συμπεράσματα, όμως το θέμα τριγυρνάει στο στομάχι, και στα γουργουρητά της πείνας, έτσι ξεπετάμε στα γρήγορα τον άγνωστο παπά, που μάλλον σκάρωσε ετούτη τη συνταγή και πάμε στην προετοιμασία της κουζίνας.

Για όλους εμάς, τους ψιλοάσχετους μαγείρους, φαίνεται μια πανομοιότυπη και εύκολη υπόθεση. Βάζουμε την ποδιά και ξεκινάμε με την ρήση του αείμνηστου Οθείτη λογοτέχνη Βάσου Χανιώτη “για να ευχαριστηθείς το σκάρο, πρέπει η κεφαλή του νάναι στο ταβά και η ουρά του στη θάλασσα”, τόσο φρέσκο πρέπει να είναι το ψάρι όταν το μαγειρεύεις!

Ξεπερνάμε στα γρήγορα και τα θέματα φρεσκάδας, αφού το ψάρι φαίνεται να σπαρταρά, γλυστράει μέσα στα χέρια μας και πάμε, βουρ, στα ψησίματα!

Ας ξεκινήσουμε με την συνταγή-πρόταση της κα Εύης Χαλκιά, (από την ιστοσελίδα menetes.gr):

1/2 φλιτζάνι λάδι
2 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες
3 σκελίδες σκόρδο
1/4 φλιτζάνι ξύδι
4-5 ντομάτες φρέσκιες ώριμες τριμμένες
χυμός από μισό λεμόνι, και φυσικά το πιο απαραίτητο!
1 κιλό Σκάροι (μεγάλοι)

(Ξυσμένοι και κάτω από το δεξιό πτερύγιο που υπάρχει η χολή, εκεί κάνουμε τομή και την αφαιρούμε. Στην Κάρπαθο δεν αφαιρούν τα σπλάχνα. Αν δεν είναι του διχτυού, τον καθαρίζουμε από την άμμο από τα εντόσθια). Σοτάρουμε το κρεμμύδι στο λάδι και το σκόρδο. Προσθέτουμε την ντομάτα τα ψήνουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα και να ψηθούν τα κρεμμύδια. Προσθέτουμε τους σκάρους, το αλάτι, το πιπέρι,το ξύδι και το λεμόνι και τα ψήνουμε περίπου δέκα λεπτά και έπειτα σερβίρουμε.

Υ.Γ. Τους τηγανητούς και τους ψητούς ΔΕΝ τους αλευρώνουμε, ΔΕΝ τους ξύνουμε, μόνο αφαιρούμε την χολή.

Στη συνέχεια ρωτήσαμε αρκετούς δεινούς ερασιτέχνες σεφ και γευσιγνώστες, και ο κάθε ένας βάζει με σιγουριά τη δική του πινελιά στην πιο πάνω συνταγή.

Όπως ο Γιάννης Γεραπετρίτης, το μυστικό για εκείνον είναι η πολύ γινωμένη, σχεδόν ξινισμένη ντομάτα, ενώ δεν θεωρεί καθόλου απαραίτητο το σκόρδο. Εάν μάλιστα είναι ψάρι του διχτυού, πιθανόν να μην χρειάζεται να αφαιρεθούν τα σπλάχνα του, αφού από το ζόρι του να ξεφύγει έχει καθαρίσει μοναχό του!

Για εκείνον δεν είναι ο Σκάρος, μα ο μεριδιάρικος Σκορπιός, το ψάρι που ταιριάζει περισσότερο στο τηγάνι και τη συνταγή “παπα-γιαχνί”.

Έπειτα ακολουθούν πολλοί-πολλοί μαγείροι, με μικρές, ξεχωριστές προσθήκες που εφαρμόζουν στη συνταγή τους και κυριολεκτικά σε κάνουν να θέλεις να αφήσεις τις ντροπές και… “να γλύψεις αυτό το πιάτο”.

Στην πράξη υπάρχουν αρκετοί που αποφεύγουν το τηγάνι και διαλέγουν το ψήσιμο στον φούρνο, ενώ για κάποιους άλλους η συνταγή είναι άχρηστη αν δεν χρησιμοποιηθούν φρέσκα μυρω(δ)ικά και ιδιαίτερα μπαχάρια.

Οι περισσότερο ψαγμένοι, δεν πετάνε τίποτα, κάνουν μια γκουρμέ λιχουδιά από τα εντόσθια και τα περιτώματα αυτού του ψαριού, που δεν τρώει παρά μόνο χόρτα και κανέναν ξεχασμένο αχινό!

Οι φανατικοί των Σκάρων γνωρίζουν τα μυστικά, εμείς οι υπόλοιποι μπορούμε τα συζητάμε, όμως είναι πιο καλά να τα γευόμαστε.

Ο Σκάρος παραμένει εκατοντάδες χρόνια, μέσα και έξω από τη θάλασσα, ένας σπουδαίος και ανίκητος πρωταθλητής!

Posted in Γαστρονομία, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος

Το Αρχιπέλαγος Παρουσιάζει την Προσπάθεια Θεσμοθέτησης Συν-διαχειριζόμενης Ζώνης Αλιείας

Η ελληνική αλιεία και η ορθολογική διαχείρισή της βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της ημερίδας με θέμα«Ελληνική Αλιεία και Περιβάλλον: Πρότυπα, Τάσεις και Προοπτικές», η οποία διοργανώθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών και έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του ΥΠΕΚΑ.

Αρχ. 1Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, Αρχιπέλαγος συμμετείχε στην ημερίδα με την παρουσίαση της διευθύντριας έρευνας, Αναστασίας Μήλιου με θέμα «Ανάπτυξη Πλαισίων Συν-διαχείρισης της Αλιείας, με την Ενεργό Συμμετοχή των Αλιευτικών Κοινωνιών».
Πιο συγκεκριμένα, η κα Μήλιου αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δυστυχώς στην Ελλάδα καταγράφουμε πολλές αρνητικές πρωτιές:

Αρχ. 2▪ ‘Εξαρση σε περιστατικά παράνομης και καταστροφικής αλιείας τόσο από σκάφη της μέσης αλιείας – μηχανότρατες, ή γρι-γρι – αλλά και από βιντζότρατες που ψαρεύουν παράνομα κοντά στην ακτή, όσο και από παράνομες πρακτικές (αλιεία με τη χρήση εκρηκτικών, αλιεία με ψαροντούφεκο και μπουκάλες, κα) αλλά και από πρακτικές παράκτιας αλιείας. Εκτός από τα ελληνικά σκάφη που αλιεύουν παράνομα, έχουμε επίσης να αντιμετωπίσουμε τα τουρκικά αλλά και τα ιταλικά σκάφη, τα οποία εντοπίζονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στο αν. Αιγαίο και στο Ιόνιο αντίστοιχα.

▪ Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη και μία από τις ελάχιστες παγκοσμίως όπου δεν υπάρχουν διαχειριζόμενες ή προστατευόμενες περιοχές αλιείας, που να λειτουργούν ουσιαστικά.
Όσες λίγες υπάρχουν στη χώρα μας, έχουν θεσμοθετηθεί στη πλειονότητά τους τη δεκαετία του ’60 και είναι ανεπαρκείς στο να προστατεύσουν τα ελληνικά ιχθυαποθέματα.
Η ομιλία της κας Μήλιου επικεντρώθηκε στην προσπάθεια θεσμοθέτησης συν-διαχειριζόμενης περιοχής αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων στο νησιωτικό σύμπλεμα των Λειψών, την οποία προετοιμάζει το Αρχιπέλαγοςμε μόνιμη παρουσία ερευνητικής ομάδας στο νησί τον τελευταίο 1,5 χρόνο.

Αρχ. 4Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Λειψών αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για την πιλοτική εφαρμογή της πρώτης συν-διαχειριζόμενης ζώνης αλιείας στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρόκειται για μία κατεξοχήν αλιευτική κοινωνία, με μικρό πληθυσμό (750 κάτοικοι), η οποία στηρίζει έναν αμιγώς παράκτιο αλιευτικό στόλο. Ωστόσο, στη περιοχή, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται κάθετη υποβάθμιση των ιχθυαποθεμάτων, αλλά και σχεδόν καθημερινά φαινόμενα παράνομης και καταστροφικής αλιείας, κυρίως από ψαράδες που προέρχονται από γειτονικά νησιά και άλλες περιοχές της χώρας.

Έτσι ανάμεσα σε άλλες περιοχές όπου το Αρχιπέλαγος έχει υλοποιήσει αντίστοιχη προεργασία, π.χ. Φούρνοι, θεωρούμε ότι στους Λειψούς οι συνθήκες είναι πολύ πιο ώριμες για την πρώτη εφαρμογή του πλαισίου συν-διαχείρισης.
Η προσπάθεια για θεσμοθέτηση συν-διαχειριζόμενης ζώνης είναι αυτοχρηματοδούμενη από το Αρχιπέλαγος και τον αλιευτικό σύλλογο Λειψών και πραγματοποιείται με τη στήριξη του δήμου του νησιού.
Παρά το γεγονός πως δεν υπήρξε έως και σήμερα κάποιο σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, θεωρήσαμε ότι η κατάσταση των ιχθυαποθέματων στην περιοχή ηταν και παραμένει τόσο ανησυχητική, ώστε δεν υπήρχε περιθώριο αναβολής της προσπάθειας μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση.
Έτσι, αν και δύσκολη, η αυτοχρηματοδότηση ήταν η μόνη λύση ώστε να αναστραφεί η πορεία της συνεχιζόμενης υποβάθμισης των ιχθυαποθεμάτων της περιοχής.

Αρχ. 5Προκειμένου να στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα, όπως ανέφερε και στην ομιλία της η κα Μήλιου, ήταν απαραίτητη η καταγραφή της αλιευτικής παραγωγής του παράκτιου στόλου των Λειψών που υλοποιεί σε καθημερινή βάση η ερευνητική ομάδα του Αρχιπελάγους από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι και σήμερα, σε συνδυασμό με την καταγραφή πολλών άλλων δεδομένων.
Δυστυχώς η αλιευτική παραγωγή, τα τελευταία χρόνια, είναι πάρα πολύ μικρή, γεγονός που καθιστά μη βιώσιμο το επάγγελμα του ψαρά, όχι μόνο στους Λειψούς, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές των ελληνικών θαλασσών.

Μέσα από αυτή την προσπάθεια, το Αρχιπέλαγος στοχεύει να αναπτύξει ένα θετικό προηγούμενο στην Ελλάδα, όπου ψαράδες, επιστήμονες, τοπικές κοινωνίες και αρχές συνεργάζονται ανιδιοτελώς, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάντλησης των ιχθυαποθεμάτων, που μαστίζει τις θάλασσές μας εδώ και πολλά χρόνια.
Αναμφίβολα, το πρόβλημα αυτό έχει πολλές παράπλευρες επιπτώσεις, μεταξύ των οποίων ο κίνδυνος της κατάρρευσης της οικονομίας των αλιευτικών κοινωνιών, η υποβάθμιση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων μας, η δυσκολία επιβίωσης των σπάνιων ειδών που ζουν στις θάλασσές μας, αλλά και η έλλειψη πρόσβασης των Ελλήνων καταναλωτών σε ποιοτικό και φθηνό ψάρι.

Πηγή> Archipelagos Institute of Marine Conservation

Posted in Αναδημοσιεύσεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος

Τιμιτική διάκριση στο συμπατριώτη μας Στρατή Μεντάκη για τα αγνά παραδοσιακά λικέρ και τις διάφορες γεύσεις με βάση το τσίπουρο

265290_1839817560160_7194140_o

Image | Posted on by

Ερώτηση του Μάνου Κόνσολα για τους κτηνοτρόφους της Κάσου

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο – 21 Οκτωβρίου 2014

ΘΕΜΑ: «Ερώτηση του Μάνου Κόνσολα για τους κτηνοτρόφους της Κάσου»

konsolas_vouli_9

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσε ο Μάνος Κόνσολας για το θέμα της απαγόρευσης εξόδου και μεταφοράς ζώων από την Κάσο, απευθύνοντάς του ταυτόχρονα και σχετική επιστολή με την ένδειξη «εξαιρετικά επείγον».

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει ότι στην Κάσο δεν υπήρξε κανένα κρούσμα καταρροϊκού πυρετού, που να δικαιολογεί τη συνέχιση της απαγόρευσης μετακίνησης αιγοπροβάτων λόγω του καταρροϊκού πυρετού.
Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι της Κάσου δεν απευθύνονται σε μια ιδιαίτερα μεγάλη αγορά σε επίπεδο νομού και με την απαγόρευση της μετακίνησης αιγοπροβάτων, ουσιαστικά, καταδικάζονται σε περιθωριοποίηση. Την ίδια στιγμή, με την απαγόρευση της μετακίνησης αιγοπροβάτων, δεν μπορεί να ελεγχθεί η αναπαραγωγή τους, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός τους και να τίθεται εν αμφιβόλω το πρόγραμμα εντατικοποίησης που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά και σε πανελλαδικό επίπεδο στην Κάσο.
Σε δήλωσή του ο κ. Κόνσολας επισημαίνει:
«Oριζόντια μέτρα δεν μπορούν να υπάρχουν γενικώς και αδιακρίτως. Αυτό είναι το μήνυμα και το νόημα της δικής μου παρέμβασης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η απαγόρευση της μεταφοράς αιγοπροβάτων για τους κτηνοτρόφους της Κάσου, τη στιγμή, μάλιστα, που δεν υπήρξε κανένα κρούσμα καταρροϊκού πυρετού τους προηγούμενους μήνες στο νησί.
Οι κτηνοτρόφοι της Κάσου δίνουν αγώνα επιβίωσης, προσπαθούν να διατηρήσουν και να αναπτύξουν ένα βιώσιμο ζωϊκό κεφάλαιο κάτω από δύσκολες συνθήκες με τη δημιουργία ενός σύγχρονου και πιστοποιημένου σφαγείου να είναι έργο πρώτης ανάγκης».
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει ως εξής:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η:   Προς Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της Κάσου»

Κύριε Υπουργέ,

Η απαγόρευση της μεταφοράς αιγοπροβάτων, έξω από τα όρια του νομού, που εφαρμόζεται από τις αρχές του καλοκαιριού, λόγω της εκδήλωσης κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού, δεν μπορεί να διατηρείται στο διηνεκές.
Ιδιαίτερα, δεν μπορεί να έχει οριζόντια και καθολική εφαρμογή αγνοώντας βασικές παραμέτρους και ιδιαιτερότητες, όπως αυτές που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της Κάσου.
Επισημαίνω ότι στο μικρό και απομακρυσμένο αυτό νησί της Δωδεκανήσου, οι κτηνοτρόφοι δίνουν πραγματικό αγώνα επιβίωσης, χωρίς να υπάρχει στο νησί ένα σύγχρονο και πιστοποιημένο σφαγείο.
Η χρονική παράταση της απαγόρευσης μετακίνησης αιγοπροβάτων, τούς οδηγεί στο περιθώριο αφού είναι δεδομένο ότι σε επίπεδο νομού δεν μπορεί να απορροφηθεί η παραγωγή τους εξαιτίας του μικρού μεγέθους της αγοράς και της περιορισμένης ζήτησης.
Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι δεν υπήρξε κανένα κρούσμα καταρροϊκού πυρετού στην Κάσο που να δικαιολογεί την συνέχιση της απαγόρευσης

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Εάν προτίθεται να προχωρήσει στην άρση της απαγόρευσης μετακίνησης αιγοπροβάτων σε περιοχές εκτός των ορίων νομού, για τους κτηνοτρόφους της Κάσου αλλά και των περιοχών στις οποίες δεν υπήρξε κανένα κρούσμα καταρροϊκού πυρετού.

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου

Πηγή>verena:21/10/2014-15:53

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Αναδημοσιεύσεις, Πρόλογος

ΣΜΥΡΝΗ 1922: Βρέθηκε ΒΙΝΤΕΟ Ντοκουμέντο της ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 86 χρόνια μετά!

smyrnh-istorika

Πρόκειται γα ένα φιλμ που τράβηξε ο γεννημένος το 1895 George Magarian ο οποίος σπούδασε στο “Αμερικανικό Κολλέγιο” στο Ικόνιο της Μ. Ασίας,ενώ αργότερα διετέλεσε διευθυντής στο παράρτημα του Iκονίου στη ΧΑN (Χριστιανική Αδελφότης Νέων) ή YMCA.

Το φιλμάκι ανακάλυψε ο εγγονός του George Magarian, Robert Davidian, στο διαμέρισμα της γιαγιάς του.

Δείτε το Video

http://diadoseto.blogspot.gr/2014/09/video-ntokoymento-apo-thn-tragodia-ths-smyrnhs-vrethke-86-xronia-meta.html

Posted in Ιστορικά - Λαογραφικά Θέματα, Πρόλογος

Η εκδρομή του Συλλόγου των Εν Ελλάδι Κασίων στη Χαλκίδα και τον Ωρωπό

Πανοραμική θέα από τη βεράντα του πολυτελούς ξενοδοχείου Lucy

Πανοραμική θέα από τη βεράντα του πολυτελούς ξενοδοχείου Lucy

Καμία σημασία δεν έχει αν ήταν λίγοι ή πολλοί… Όσοι κι αν συμμετείχαν χθες Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στην ημερήσια εκδρομή που πραγματοποίησε ο Σύλλογος των Εν Ελλάδι Κασίων στη Χαλκίδα και τον Ωρωπό, θα έχουν να θυμούνται πολλά…

Αναμνηστική φωτογραφία με τους εκδρομείς στην  παλιά κινητή γέφυρα της Χαλκίδας

Αναμνηστική φωτογραφία με τους εκδρομείς στην παλιά κινητή γέφυρα της Χαλκίδας

Οι εκδρομείς αναχώρησαν από την Αθήνα με το πούλμαν στις 9:30 το πρωί. Ο καιρός ήταν θαυμάσιος -ας είχε λίγη ψυχρούλα- μετά από σχεδόν μιάμιση ώρα έφθασαν στη Χαλκίδα, όπου στο πολυτελές ξενοδοχείο Lucy με την πανοραμική θέα του στον Ευβοϊκό Κόλπο, κοντά στο επιβλητικό ενετικό κάστρο και στην παλιά κινητή γέφυρα της πόλης, ήπιαν τον καφέ τους.

Στη συνέχεια έκαναν ένα ρομαντικό περίπατο στην πολυπληθέστατη παραλία της Χαλκίδας με τις ταβέρνες που σερβίρουν διάφορες τοπικές σπεσιαλιτέ, τις καφετέριες και το Λαϊκό Μουσείο της πόλης και το Μουσείο Σκαλκώτα – Μέγαρο Λυκείου των Ελληνίδων της Εταιρίας Ευβοϊκών Σπουδών.

Ζεϊμπεκιές... στο Αλώνι

Ζεϊμπεκιές… στο Αλώνι

Και άλλα πολλά ευτράπελα...

Και άλλα πολλά ευτράπελα…

Κατά το μεσημεράκι αναχώρησαν από τη Χαλκίδα και μέσω διαφόρων αγροτικών χωριών όπως τα Νέα Παλάτια και το Συκάμινο έφτασαν στον Ωρωπό. Εκεί στην κοσμική ταβέρνα «Αλώνι» και στην τεράστια αίθουσά της, γευμάτισαν και αργότερα χαλάρωσαν με ελληνική και ξένη μουσική – disco  χορεύοντας με άλλους εκδρομείς.

Όσοι δεν ήρθαν έχασαν.

Συγχαρητήρια στο Σύλλογο των Εν Ελλάδι Κασίων

Posted in Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις, Ταξιδεύοντας

Εμφάνιση κρουσμάτων Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου σε νησιά της Περιφέρειάς μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
Τηλέφωνο:2241364900
ΦΑΞ: 2241364907

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ρόδος , 20 Οκτωβρίου 2014

Λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου σε νησιά της περιφέρειας μας , σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους κτηνοτρόφους ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη της νόσου, και ότι απαιτείται από αυτή την διαδικασία.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας είναι σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα της νόσου.
Επισημαίνεται ότι η νόσος δε μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν έχει σχέση με την Δημόσια Υγεία.
Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Αρχές.

Τμήμα Κτηνιατρικής Καρπάθου Τηλ. 2245022538 εσωτ. 216

Posted in Ανταποκρίσεις από τη Ρόδο, Πρόλογος

H μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης της Παναγίας του Εμπορειού

Το εσωτερικό του Ναού της Παναγίας του Εμπορειού. Φωτ. : Μ. Κ. Σκουλιός  Αύγ. 2007

Το εσωτερικό του Ναού της Παναγίας του Εμπορειού. Φωτ. : Μ. Κ. Σκουλιός Αύγ. 2007

Νότια του λιμανιού του Εμπορειού και σε απόσταση είκοσι περίπου μέτρων από την παραλία υψώνεται η εκκλησιά της Παναγίας της Εμπορειανής. Αφιερωμένη στο Γενέσιον της Υπεραγίας της Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου).

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκκλησιά της Κάσου, που θεμελιώθηκε στις 29 Μαρτίου 1856, σύμφωνα με επιγραφή στο δάπεδο από ασπρόμαυρο χοχλάκι στο κατώφλι της δυτικής πλευράς. Στο μέσον του δαπέδου υπάρχει μία άλλη επιγραφή «ΝΧΒΙΠΜ 1886», που μάλλον παραπέμπει στο έτος αποπεράτωσής της.

Στο περιοδικό τους Συλλόγου των Εν Ελλάδι Κασίων, «Κασιώτικος Παλμός», Αρ. Τεύχους 24, Ιανουάριος-Μάρτιος 2014, είχα δημοσιεύσει ένα εκτενές άρθρο αναφερόμενος στη μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης της εκκλησιάς γράφοντας στον πρόλογο:

«Η επιτροπή της εκκλησιάς, που την αποτελούν ο ιερέας του Φρυδιού, και οι συμπατριώτες μας: Ρένα Αρετού, Μανώλης Μαστρομανώλης, Μανώλης Β. Περσελής, Ελένη Αγγελάκη και Ελένη Ν. Βάϊλα, βλέποντας εδώ και αρκετά χρόνια ότι η εκκλησία λόγω της φθοράς από το χρόνο χρειάζεται πληρέστερη συντήρηση, κάλεσε τον Επ. Καθηγητή του Δημοκρίτειου Παν/μείου Θράκης, αρχιτέκτονα μηχανικό Άλκη Πρέπη και του ανέθεσε τη μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης.

Επικοινώνησα με τον κ. Άλκη Πρέπη και του ζήτησα να μας εκθέσει τις απόψεις του για το ζήτημα. Μας έστειλε, όπως θα διαβάσετε, ως εμπειρογνώμων, αρκετά πράγματα που θα διαφωτίσουν πλήρως τον κασιώτικο λαό.»

Την Έκθεσή του αυτή με φωτογραφίες, αναδημοσιεύω σήμερα.

Το επόμενο σαββατοκύριακο θα αναφερθώ στην ιστορία της «Μποργειανούλας», προβάλλοντας και VIDEO.

Μιχάλης Κ. Σκουλιός

 

H μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης της Παναγίας του Εμπορειού

Η "Εύρεση", το εκκλησάκι που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας, Φωτ. Μ.Κ. Σκουλιός Αύγ. 2007

Η “Εύρεση”, το εκκλησάκι που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας, Φωτ. Μ.Κ. Σκουλιός Αύγ. 2007

Από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Παναγίας Εμπορειού μας έχει ανατεθεί  η Μελέτη Στερέωσης και Αποκατάστασής του. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης (σχέδια πλήρους αποτύπωσης, γενικά και λεπτομερειών) και βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη φάση της Στατικής Μελέτης. Άμεσα θα προχωρήσουμε στην έκδοση Προκαταρκτικής Άδειας για την κατασκευή ικριώματος, ώστε να αρχίσουν οι εργασίες καθαίρεσης των εσωτερικών επιχρισμάτων. Αυτές θα μας επιτρέψουν να διαμορφώσουμε μια λεπτομερέστερη εικόνα της παθογένεσης των τοιχοποιιών, για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της Μελέτης, δηλαδή των προτάσεων παρέμβασης. Για τον παραπάνω σκοπό έγιναν κατά το προηγούμενο καλοκαίρι μια σειρά από προσεκτικές καθαιρέσεις σε επιλεγμένα σημεία του εσωτερικού τού ναού. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πληροφορήσουμε τους κατοίκους του νησιού για ορισμένα ευρήματα που εντοπίστηκαν, που υπογραμμίζουν την μεγάλη σημασία του ναού της Παναγίας του Εμπορειού από αρχιτεκτονική και ιστορική άποψη και συμπληρώνουν άγνωστες πλευρές από την κατασκευαστική του δομή.

Γεωμετρικό διάκοσμο δαπέδου παλαιοχριστιανικού ναού που βρέθηκε σε βάθος 50 εκ. κάτω από το χοχλάκι. Φωτ. Αλ. Πρέπης 2207

Γεωμετρικό διάκοσμο δαπέδου παλαιοχριστιανικού ναού που βρέθηκε σε βάθος 50 εκ. κάτω από το χοχλάκι. Φωτ. Αλ. Πρέπης 2007

Α. Στην δυτική όψη και στο επίπεδο του γυναικωνίτη υπήρχε, αρχικά, ένα μεγάλων διαστάσεων (4,68 μ.) ημικυκλικό άνοιγμα, διαμορφωμένο από καλολαξευμένους αψιδόλιθους και με χρήση οπτόπλινθων στους ενδιάμεσους αρμούς. Σε κάποιο μεταγενέστερο χρόνο το άνοιγμα περιορίστηκε (στα 3.29 μ.), με την προσθήκη ενός νέου ημικυκλικού τόξου από λίθους. Τέλος, σε νεότερη φάση το άνοιγμα φράχτηκε οριστικά από πρόχειρη τοιχοποιία, αφήνοντας μόνο τη σημερινή θύρα στη θέση αυτή.

Εκ πρώτης όψεως είναι προβληματική η παρουσία ενός τόσο μεγάλου ανοίγματος στην δυτική όψη του ναού, το οποίο,  κατασκευαστικά, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η μελέτη άλλων ναών του νησιού μάς δίνει στοιχεία για την ερμηνεία αυτής της (φαινομενικής) ανακολουθίας. Έτσι, στο ναό του Αγ. Σπυρίδωνα που δεσπόζει επάνω από το παλιό λιμανάκι του Φρυ, παρατηρούμε την ύπαρξη ενός παρόμοιου μεγάλου ανοίγματος στο εσωτερικό του ναού, επάνω από τον γυναικωνίτη. Το τοξωτό άνοιγμα στηρίζει το ανώτερο μέρος του δυτικού τοίχου και διαχωρίζει το πρόσθετο, κτιστό (εξωτερικό) από το ξύλινο (εσωτερικό) τμήμα του γυναικωνίτη. Η παραπάνω παρατήρηση μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι το αρχικό μεγάλο τοξωτό δυτικό άνοιγμα στο ναό της Θεοτόκου του Εμπορειού προοριζόταν για τη δημιουργία αντίστοιχου κτιστού εξωτερικού γυναικωνίτη, ο οποίος, όμως, δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Κιονόκρανο ΝΔ πριν την καθαίρεση. Φωτ. Αλ. Πρέπης 2007

Κιονόκρανο ΝΔ πριν την καθαίρεση. Φωτ. Αλ. Πρέπης 2007

Β. Στο Ιερό, πίσω ακριβώς από το εικονοστάσιο σώζεται ακέραιο ένα ζεύγος από τα αρχικά, μαρμάρινα κιονόκρανα που λαξεύτηκαν στη φάση της κατασκευής του ναού (1846). Έχουν τετράεδρη συμμετρική δομή, σχήματος κανίστρου, με γωνιακές απολήξεις σε σχήμα κεφαλής πουλιού με ράμφος. Το επίθημά τους είναι κολουροπυραμιδοειδές. Η μορφή τους φέρει έντονες δυτικές (ρομανικές) επιδράσεις. Η καθαίρεση των γύψινων διακοσμητικών κιονοκράνων στο γυναικωνίτη φανέρωσε ότι τα αρχικά, μαρμάρινα κιονόκρανα στις κιονοστοιχίες είχαν την ίδια μορφή με εκείνα του Ιερού, αλλά οι γωνίες τους ήταν πολύ πλουσιότερα λαξευμένες, με τη μορφή αετού (με γαμψό ράμφος) που προβάλλει μέσα από επιμήκεις πλοχμούς αγκάθου. Στα μέτωπα του κυλινδρικού κορμού έχουν διαμορφωθεί μεγάλου μεγέθους ωοειδή μετάλλια (σε απομίμηση

Κιανόκρανο ΝΔ μετά την καθαίρεση. Φωτ.: Αλ. Πρέπης Αύγ. 2007

Κιονόκρανο ΝΔ μετά την καθαίρεση. Φωτ.: Αλ. Πρέπης Αύγ. 2007

των μεσαιωνικών εραλδικών αναπαραστάσεων). Δυστυχώς οι άλλες γωνίες των δυο κιονοκράνων στον γυναικωνίτη έχουν αποτμηθεί βάναυσα, κάτω από άγνωστες συνθήκες. Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι τα αρχικά μαρμάρινα κιονόκρανα είχαν τοποθετηθεί με μαστοριά και είχαν στηριχθεί επάνω σε ρωμαϊκούς ή παλαιοχριστιανικούς κίονες, λαξευμένους σε μονοκόμματο λίθο ή γρανιτικό πέτρωμα. Η στήριξη έγινε με τη βοήθεια σιδηρών δακτυλίων πλάτους 7 εκ. και πάχους 8-10 χιλ., ενωμένων με πριτσίνωμα. Για την καλύτερη πρόσφυσή τους έχει γίνει ισόπαχη λάξευση των κορμών του κιονοκράνου και του κίονα, ώστε ο δακτύλιος να «χωνευτεί» στο μάρμαρο. Επιπροσθέτως, έχει χρησιμοποιηθεί ενδιάμεση στρώση μολύβδινου χυτού παρεμβύσματος για τέλεια πρόσφυση. Οι κίονες αυτοί έχουν επαναχρησιμοποιηθεί, προερχόμενοι από τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής που προϋπήρχε στη θέση του ναού, είτε από τις άλλες δυο παλαιοχριστιανικές βασιλικές που έχουν επισημανθεί σε απόσταση περίπου 1,5 χλμ. ανατολικά του οικισμού Εμπορειός, είτε από την τρίτη σε μικρή απόσταση δυτικά. Είναι επίσης πιθανό (σύμφωνα με μια πληροφορία που μας έδωσε ο Καθηγητής Θεολογίας κ. Εμ. Περσελής), να προέρχονται από τον παλαιοχριστιανικό ναό της Αγίας Φωτεινής που βρίσκεται ερειπωμένος στην παραλία Βροντί της Καρπάθου.

 Κιονόκρανο στο γυναικωνίτη. Σκίτσο του Αλ. Πρέπη

Κιονόκρανο στο γυναικωνίτη. Σκίτσο του Αλ. Πρέπη

Γ. Η ανασκαφή στο τελευταίο Β-Δ ζεύγος κιόνων και σε χώρο όπου δεν υπήρχε βοτσαλωτό δάπεδο, παρά μόνο επιχώσεις, αποκάλυψε, ότι κάτω από το χοχλάκι (και σε βάθος περίπου 50 εκ.) βρίσκεται το δάπεδο του παλαιοχριστιανικού ναού που προϋπήρχε στη θέση του σημερινού. Έχει γεωμετρικό διάκοσμο με πολύχρωμες ψηφίδες. Δυστυχώς, στη θέση αυτή το αρχικό ψηφιδωτό δάπεδο είχε ήδη καταστραφεί στη διάρκεια των εργασιών θεμελίωσης του σημερινού ναού, μέχρι να αποκαλυφθεί ο βράχος, ώστε να γίνει με ασφάλεια η έδραση των κιόνων.

Δ. Η Μελέτη έχει ήδη θέσει ως βασικούς στόχους, στη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης του ναού, να πραγματοποιηθούν:

- Η αποκάλυψη μέρους του αρχικού ανοίγματος στον γυναικωνίτη που θα φέρει ικανό φωτισμό στο σημερινό σκοτεινό εσωτερικό του ναού.

- Η αφαίρεση των μεταγενέστερων παρεμβάσεων με τον έντονα χρωματισμένο γύψινο διάκοσμο και η αποκάλυψη και αποκατάσταση των αυθεντικών μαρμάρινων κιονοκράνων και κιόνων του ναού, καθώς και των λίθινων μετώπων των τοξοστοιχιών.

- Η αποκάλυψη, συντήρηση και προβολή, με κατάλληλη γυάλινη κατασκευή και με φωτισμό, τμήματος από το αποκρυμμένο μωσαϊκό δάπεδο του παλαιοχριστιανικού ναού, σε συνδυασμό με την αδιατάραχτη λειτουργικότητα του μεταβυζαντινού ναού.

Σταυροθόλιο ΝΔ πριν την καθαίρεση. Φωτ. Αλ. Πρέπης, Αύγ. 2007

Σταυροθόλιο ΝΔ πριν την καθαίρεση. Φωτ. Αλ. Πρέπης, Αύγ. 2007

Πιστεύουμε ότι οι εργασίες αυτές θα αποδώσουν στο ναό της Παναγίας του Εμπορειού τον αρχικό μνημειακό του χαρακτήρα που σήμερα, δυστυχώς, δύσκολα μπορεί να ανιχνευθεί κάτω από τις μεταγενέστερες επεμβάσεις, και πράγματι θα αποκαλυφθεί η αρχική – άγνωστη εν πολλοίς – μορφή του. Οπωσδήποτε οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης θα είναι συναρπαστικές για όλους μας.

Επισημαίνονται ορισμένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ναός:

1) Εκτεταμένη υγρασία εντοπίζεται στα ανώτερα τμήματα της τοιχοποιίας και στις θολωτές καλύψεις, γεγονός που μαρτυρά ότι η επικάλυψη εμφανίζει σημαντικά προβλήματα μόνωσης. Είναι  χαρακτηριστικό, ότι ακόμη και το καλοκαίρι τα σταυροθόλια στάζουν κυριολεκτικά νερό.

Σταυροθόλιο ΝΔ. μετά την καθαίρεση. Φωτ. Αλ. Πρέπης, Αύγ. 2007

Σταυροθόλιο ΝΔ. μετά την καθαίρεση. Φωτ. Αλ. Πρέπης, Αύγ. 2007

2) Οι σιδηροί ελκυστήρες έχουν υποστεί μακροχρόνια οξείδωση από την υγρασία και τα άλατα. Το πρώτο αποτέλεσμα ήταν να διασταλούν, γεγονός που προκάλεσε τη θραύση των δομικών λίθων, στα σημεία όπου οι ελκυστήρες εισέρχονται στην τοιχοποιία. Το δεύτερο αποτέλεσμα της συνεχούς οξείδωσης ήταν η απολέπιση του σώματος των ελκυστήρων και η σημαντική απομείωση της ικανότητας ελκυσμού τους – μέχρι πλήρους αποκοπής τους. Έτσι, πρακτικά, οι περισσότεροι από τους ελκυστήρες δεν λειτουργούν πλέον στο σώμα της τοιχοποιίας.

3) Οι καταυτόν τον τρόπο θραυσμένοι δομικοί λίθοι έχουν επιφέρει προφανή διαταραχή στη στατική ισορροπία της μάζας της τοιχοποιίας.

4) Διαρραγές που επισημαίνονται στα επιθήματα των κιονοκράνων του γυναικωνίτη, φανερώνουν ότι και στα σημεία αυτά οι σιδηροί ελκυστήρες έχουν υποστεί την ίδια μακροχρόνια οξείδωση και έχουν προκαλέσει τη θραύση των επιθημάτων.

5) Γενικότερα, η συνοχή της τοιχοποιίας έχει καταστεί προβληματική, αφού το συνδετικό κονίαμα ανάμεσα στους δομικούς λίθους είτε έχει πλήρως χωματοποιηθεί, είτε είναι μακροχρόνια και σε βάθος διαβρωμένο από την υγρασία.

Άλκης Πρέπης
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός
Επ. Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Εμπειρογνώμων της UNESCO και του Συμβουλίου της Ευρώπης
Posted in Αναδημοσιεύσεις, ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ, Πρόλογος

Kασιώτικη κουζίνα στο εστιατόριο «Ο Μπακαλόγατος» της Φωκίωνος Νέγρη 72 στην Αθήνα

Ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Ο Μπακαλόγατος» στην οδό Φωκίωνος Νέγρη 72 στην Αθήνα είναι ο κασιακής καταγωγής Γιώργος Καντέλης, ο οποίος προβάλει όσο το δυνατό περισσότερο την κουζίνα του νησιού μας.

Για ενημέρωσή σας, στις 22 Οκτωβρίου, το εστιατόριο, συμμετέχει στην εκπομπή της κ. Ελένης Ψυχούλη «Chef στον αέρα», που προβάλλεται στο Sky. Εκεί, θα παρουσιαστούν κασιώτικες συνταγές.

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Πρόλογος

Δυσάρεστα Νέα: Ο Φίλιππος Ηλ. Φιλίππου δε βρίσκεται πια ανάμεσά μας

Έγινε γνωστό στην εφημερίδα μας ότι ο συμπατριώτης μας από το Πορτ Φουάτ  Φίλιππος Ηλ. Φιλίππου από σήμερα το μεσημέρι δε βρίσκεται πια ανάμεσά μας.

Ο εκλιπών υπήρξε στέλεχος στους Προσκόπους του 1ου Συστήματος Πορτ Σάιτ και αποφοίτησε από το γυμνάσιο της εν Πορτ Σάιτ Ελληνικής Κοινότητας το 1962.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 11:00 το πρωί  από το νεκροταφείο Νέας Σμύρνης.

Η αγάπη και η εκτίμηση των φίλων του θα τον συνοδεύσει στο μακρύ ταξίδι του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που θα τον σκεπάζει

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Κοινωνικά, Πρόλογος

Eνδιαφέρουσες εκδηλώσεις

kkkΑθήνα 17 Οκτωβρίου 2014  Αρ. Πρωτ.:  956 /2014

Προς τα Μέλη του Δ.Σ.

Αξιότιμοι,

Σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.

Τρίτη 21 Οκτωβρίου και ώρα 18.00 ομιλία του κ. Τζάλα με θέμα “Οι ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες της ελληνικής αποστολής στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου” στην αίθουσα Εσπερίδων του Ιλίου Μέλαθρου-Νομισματικού Μουσείου (Πανεπιστημίου 12 Αθήνα). Συνδιοργάνωση Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και Νομισματικού Μουσείου

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου και ώρα 18.00 εκδήλωση αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο οργανώνουν οι Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων και ο Σύλλογος Ελλήνων Καΐρου. Παρουσιάζει ο κ. Γ.

Οικονομίδης, εκτέλεση τραγουδιών από την ορχήστρα του κ. Γ. Λαζαρίδη, στην αίθουσα “Αντώνη Τρίτση” πνευματικό κέντρο Δήμου Αθηναίων.

Το “Σατυρικόν” του Δημήτρη Παπαδημητρίου παρουσιάζει η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στις 23-24 Οκτωβρίου.

Το Μουσείο Μπενάκη οργανώνει εκθέσεις και εκδηλώσεις με τίτλο “Ο φιλικός Κύκλος του Γκρέκο στο Τολέδο” με αρχειακό υλικό και 4 προσωπογραφίες του καλλιτέχνη και “Ο Δ. Θεοτοκόπουλος μεταξύ Βενετίας και Ρώμης” σε συνεργασία με το Μουσείο Κρήτης με δύο σημαντικά έργα του Θεοτοκόπουλου και έργα άλλων καλλιτεχνών του 16ου αι. στο Μουσείο Μπενάκη Κουμπάρη 1 (τηλ. 2103671000) από 13/11 έως 01/03 και στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 (τηλ. 2103453111) από 21/11 έως 01/03 αντίστοιχα.

Έκθεση “Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον El Greco” στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο από τις 19 Νοεμβρίου έως τον Μάρτιο του 2015. Η έκθεση επιδιώκει να φωτίσει το περιβάλλον της Κρήτης του 16ου αι. στο οποίο διαμορφώθηκε η προσωπικότητα του καλλιτέχνη πριν φύγει για τη Βενετία.

Με εκτίμηση

Γραμματεία Συνδέσμου

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Πρόλογος

Ο Θεός, ο πρόεδρος και το χρηματιστήριο

Γράφει ο Γιώργος Βαξεβανίδης

Γ  ΒαξΣτο προηγούμενο άρθρο μου από τούτη τη στήλη, στις 13 Οκτωβρίου, με τίτλο «Η ψήφος εμπιστοσύνης», είχα επισημάνει ότι ο λαός μας στην πλειοψηφία του δεν δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στο σάπιο πολιτικό κατεστημένο. Επιχείρημά μου ήταν ότι οι νουνεχείς πολίτες  ζητούν εθνική συνεννόηση, ως μόνη διέξοδο από την κρίση. Μια συνεννόηση που θα ισχυροποιήσει τη χώρα απέναντι στους δανειστές της στις διαπραγματεύσεις για τη μείωση του χρέους.

Όσα ακολούθησαν, στο σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, δείχνουν ότι αυτό που είναι πλέον κοινή συνείδηση, απορρίπτεται από την ηγεσία της Αντιπολίτευσης. Ιδιαίτερα η Αξιωματική Αντιπολίτευση, τυφλωμένη από το πάθος της αναρρίχησης στην εξουσία, χρησιμοποιεί θεμιτά και αθέμιτα μέσα για να το επιτύχει.

Προσδοκία της είναι ότι η Κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να συγκεντρώσει τους 180 ψήφους που απαιτούνται για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και θα οδηγηθούμε σε πρόωρες εκλογές. Κι αυτό έστω και αν δεν το επιθυμεί η πλειοψηφία του λαού μας, όπως δείχνουν οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Θέση της είναι ότι έστω και εάν η Κυβέρνηση υποδείξει ως πρόεδρο τον ίδιο το Θεό -όπως διακήρυξε η ανεξάρτητη βουλευτής Χρυσούλα Γιαταγάνα- δεν θα τον ψηφίσει.

Ταυτόχρονα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης, επικαλέσθηκε ένα «κίτρινο δημοσίευμα», περί χρηματισμού βουλευτών για να υπερψηφίσουν τον πρόεδρο που θα υποδείξει η Κυβέρνηση.  Το χρησιμοποίησε για να αποτρέψει όποια μέλη του Κοινοβουλίου θα είχαν την πρόθεση να το πράξουν.

Αυτό το δημοσίευμα μάλιστα, εκτός από το ότι εμφανίζει εκπροσώπους μας στη Βουλή, ως αργυρώνητους, είναι και ποινικά κολάσιμο. Και δικαίως η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Γκουτζαμάνη έδωσε εντολή στην εισαγγελία Εφετών να διερευνήσει το περιεχόμενο των δηλώσεων Σκουρλέτη περί πιθανής δωροδοκίας βουλευτών.

Προηγουμένως, ο Πρωθυπουργός είχε καταγγείλει στη Βουλή τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για πρωτοφανή απόπειρα τρομοκράτησης του φρονήματος και σπίλωσης της συνείδησης όσων βουλευτών θα ψηφίσουν τον επόμενο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Αλλά και αρχηγός του Πα.Σο.Κ. Ευάγγελος Βενιζέλος είχε δηλώσει σχετικά: «Η δικονομικά και θεσμικά επιβεβλημένη προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η κα Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα αποκαλύψει το μέγεθος της θεσμικής αθλιότητας εκείνων που δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα προκειμένου να κρατήσουν ζωντανή τη στρατηγική της εφόδου για την ποθητή κατάληψη της εξουσίας».

Ανεξάρτητα όμως από τις κυβερνητικές αντιδράσεις, αυτός και μόνον ο υπαινιγμός, χωρίς συγκεκριμένες καταγγελίες, αποδεικνύει τις ανεπίτρεπτες μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο σύγχρονο πολιτικό παιχνίδι.  Και όλα δείχνουν ότι μπορεί να αποβούν καταστροφικές για την οικονομική πορεία της χώρας.

Αυτές ευθύνονται για την κατακόρυφη πτώση των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο  Αθηνών, που έφθασε μέχρι και στο 10%. Την μεγαλύτερη πτώση σε διάστημα 6 ετών, που προκάλεσε ,όπως έχει καταγραφεί στον Τύπο, σοκ και δέος.

Παράλληλα, όμως, οδήγησαν και στον ευτελισμό των ελληνικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές.

Οι ξένοι επενδυτές, εκποιούν όπως – όπως, τα χρεόγραφά τους γιατί διαισθάνονται επικείμενες πολιτικές ανωμαλίες, που σίγουρα θα προέλθουν από την έλλειψη κάθε εθνικής συνεννόησης.

Αλλά ενώ το κλίμα που διαμορφώνεται γίνεται καθημερινά και χειρότερο η Αξιωματική Αντιπολίτευση εθελοτυφλεί και συνεχίζει την ίδια απαράδεκτη στρατηγική της αποσταθεροποίησης. Αποδίδει τα συμβαίνοντα στις  συνεχιζόμενες αντιδράσεις από τους δανειστές σχετικά με την πρόωρη έξοδο από το μνημόνιο γιατί γνωρίζει ότι χωρίς αυτό αποδυναμώνεται στη διεκδίκηση της εξουσίας από αυτήν.

Ο Δημόκριτος, ο προσωκρατικός φιλόσοφος από τα Άβδηρα είχε διακηρύξει ότι «ο καθένας, ασχολούμενος με ότι βλάπτει τον αντίπαλο, δεν βλέπει ότι βλάπτει το δικό του συμφέρον».

Αυτή η διαπίστωση βρίσκει την πλήρη επιβεβαίωσή της στα σημερινά ελληνικά πολιτικά πράγματα.

Η κατακόρυφη πτώση των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών υπήρξε σήμα κινδύνου. Αυτό, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχε προκαλέσει «κόκκινο συναγερμό». Θα είχε κινητοποιήσει τις πολιτικές ηγεσίες σε μια εθνική συνεννόηση, για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Στη χώρα μας αντί για συνεννόηση προσφεύγουμε σε έριδες για το ποιος φταίει.

Μας έχει εγκαταλείψει κάθε ίχνος σοβαρότητας. Κάθε ίχνος ευθύνης.

Δυστυχώς…

Posted in Διαλογισμοί-Γνώμες-Απόψεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος

Ημερίδα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη την Τετάρτη 22 Οκτ. 2014

1a  u03A0u03A1u039Fu03A3u039Au039Bu0397u03A3u0397

Image | Posted on by

Κάσος Καθαρή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

10622707_10152762178640842_1857568658438588085_n (2)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κάσος, 16.10.2014     Aριθμ. πρωτ.: 3600

Θέμα : «ΚΑΣΟΣ ΚΑΘΑΡΗ»

Αν η καθαριότητα, κατά την παλαιά παροιμία, είναι μισή αρχοντιά, είναι αυτή που έλειπε για να καταστήσει απόλυτη αρχόντισσα τη Μπούκα, το γραφικό λιμανάκι – σημείο αναφοράς, για το νησί της Κάσου.

1965006_10152762203250842_8105446372722155285_n (2)Εφαρμόζοντας τις προεκλογικές εξαγγελίες της δημοτικής αρχής, η Δημοτική Σύμβουλος Λέλα Δημητρίου, αρμόδια για τον ευπρεπισμό της Μπούκας και του Λιμανιού, πήρε κυριολεκτικά την κατάσταση στα χέρια της.  Με προσωπική χειρωνακτική εργασία και τη συνδρομή του Προέδρου των Αλιέων Γιώργη Μηνά και ομάδας εθελοντών έκαναν το στολίδι της Κάσου ακόμα πιο όμορφο, πραγματική όαση για τους κατοίκους και πόλο έλξης για τους επισκέπτες.
Φρεάτια καθαρίστηκαν, συσσωρευμένη άμμος μαζεύτηκε, δίχτυα και παραγάδια βρήκαν τη θέση τους, τα πλακόστρωτα έλαμψαν και οι γωνίες ασβεστώθηκαν.

Σειρά τώρα έχουν οι δέστρες που θα βαφτούν και η αντικατάσταση των σκοινιών της κάθε βάρκας, κι αμέσως μετά αρχίζει ο καλλωπισμός και ο καθαρισμός του Λιμανιού.

Η Δήμαρχος Μαίρη Τσανάκη είναι αποφασισμένη να αλλάξει ριζικά την εικόνα του νησιού, ξεκινώντας από το κρίσιμο θέμα της καθαριότητας. Επισημαίνει, βεβαίως, ότι η καθαριότητα δεν είναι “στιγμιαία”, αλλά χρειάζεται διαρκής αγώνας, γι΄αυτό και συγκροτεί ήδη τις απαραίτητες δομές. Το παράδειγμα της Μπούκας δείχνει ότι η συμβολή των κατοίκων σε αυτή την προσπάθεια θα είναι πολύ σημαντική.
Η Κάσος αποκτά νέο πρόσωπο, οι μικρές κινήσεις  θα φέρουν το μεγάλο αποτέλεσμα, έτσι ώστε το νησί να γίνει πιο όμορφο γι΄ αυτούς που ζουν εκεί και πιο ελκυστικό για όσους πρόκειται να το επισκεφτούν.
1911991_10152762198440842_2028975877944025291_n (2)Οι πατριώτες που συμμετείχαν εθελοντικά σε αυτή την προσπάθεια ήταν οι: Δημήτριος Εμμ. Φραγκούλης  Κώστας Εμμαν. Μαστρομανώλης, Μιχάλης Παπακανάκης, Νίκος Παπακανάκης, Θεοδώσης Ν. Χατζηπέτρος, Μάρκος Ιερομόναχος, Μιχάλης Δημητρίου (Μαρκαντώνης).

Εκ του Δήμου Κάσου

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάσο, Πρόλογος

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Δωδεκανησιακών Σωματείων για Οκτώβριο-Νοέμβριο 2014

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
19 ΚΥΡΙΑΚΗ 11πμ: ΠΑΓΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΚΑΡΠΑΘΙΚΟ ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΤΣΙΠΟΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 17€ (ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΠΟΤΑ) – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6972267033
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΛΛ. ΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΧΑΛΚΙΔΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΦΕ, ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 13€ (ΧΩΡΙΣ ΦΑΓΗΤΟ) – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ: 210-9838672
10πμ – 1μμ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΩΡΕΑΝ  –ΕΝ. ΛΕΡΙΩΝ (ΑΝΤ. ΘΕΟΧΑΡΗ κ΄ ΦΛΕΣΣΑ 60, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6937-155507
22 ΤΕΤΑΡΤΗ 6μμ: ΕΝΑΡΞΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ Η/Υ –ΣΥΝΔ. ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΩΝ (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 153  κ΄ΚΑΝΘΑΡΟΥ) – ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. (ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔ. ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΩΝ ,

ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ)

6μμ: ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΧΑΒΙΑΡΑ –ΣΥΛΛ. ΣΥΜΑΙΩΝ (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 80, ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
24 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6μμ: ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ  «MEDITERANEO»– ΣΥΝΔ. ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΩΝ (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 153  κ΄ΚΑΝΘΑΡΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
26 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ10πμ – 1μμ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΩΡΕΑΝ  –ΕΝ. ΛΕΡΙΩΝ (ΑΝΤ. ΘΕΟΧΑΡΗ κ΄ ΦΛΕΣΣΑ 60, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6937-155507
28 ΤΡΙΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ12μμ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ – ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6945438065

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΑΡΤΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 143, ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
2 ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΜΥΣΤΡΑ – ΝΑΥΠΛΙΟ ΣΥΛΛ. ΣΥΜΑΙΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 12€ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6947429916
10 ΔΕΥΤΕΡΑ 5μμ: ΤΣΑΪ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔ. LEDRA MARRIOTT (ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ, ΑΘΗΝΑ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 25€ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6932124611
16 ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛ. ΣΥΜΑΙΩΝ9πμ: ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΝ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
22 ΣΑΒΒΑΤΟ 7μμ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΛΟΥΜΑ ΛΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 143, ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΣΥΝΔΙΟΡΓAΝΩΤΕΣ: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΔΩΔΕΚ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ κ΄ ΤΕΧΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΠΑΝΕΛΛ. ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΙΩΝ

28 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΕΝΤΙ ΣΥΛΛ. ΣΥΜΑΙΩΝ ΣΤΟ «ΓΚΑΖΟΧΩΡΙ» ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ – ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥΔΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  15€ (ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ) – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6948003452
30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΚΑΛΥΜΝΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ – ΕΝ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6945438065
6μμ: «ΒΑΡΒΑΡΑ» ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΚΩΩΝ (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΧΩΡΟΣ)
Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Πρόλογος

Βιβλιοπαρουσίαση: “Ο Κήπος της Εδέμ” 29 Οκτ. 2014

PROSKLHSH

Image | Posted on by

Το Καλεντάρι του Πολιτισμού υλοποιείται

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού

Το Καλεντάρι του Πολιτισμού υλοποιείται

Με εκπροσώπους της  υπό σύσταση Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων της Ρόδου και συγκεκριμένα τους : Εγγλέζο Παναγιώτη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαλάκου «ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ», Μπάτη Νικόλαο από τον Π.Σ. Κρεμαστής «ΠΡΟΟΔΟΣ», Μάνια Δέσποινα από τον Π.Σ. Καλυθιών «ΦΑΡΟΣ», Μπάλο Παναγιώτη από τον Π.Σ. Σαλάκου «ΤΟ ΑΜΠΕΡΝΑΛΛΙ», Ισκά Μαρία από τον Π.Σ. Πκατανιών «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ», Γιορδαμνή Μαρία από τον Π.Σ. Διμυλιάς-Ελεούσας «ΤΟ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΙ», συναντήθηκε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού κ. Στέλιος Μπρίγγος, με αντικείμενο την υλοποίηση του Ημερολογίου Πολιτισμού, έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στον τομέα του Πολιτισμού.

Το Καλεντάρι του Πολιτισμού έχει σκοπό να συντονίσει και  να οργανώσει σε ένα ενιαίο πρόγραμμα όλες τις επιμέρους εκδηλώσεις που οργανώνονται από το σύνολο των Πολιτιστικών Συλλόγων της Περιφέρειας, προκειμένου να προβάλλονται αποτελεσματικότερα, αλλά και να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις, παράλληλα με την έγκαιρη κοινοποίηση του προγράμματος.

Επιπλέον, το Καλεντάρι του Πολιτισμού, την υλοποίηση του οποίου και οι ίδιοι οι σύλλογοι είχαν προτείνει, έχει σκοπό να δίνει στους επισκέπτες την δυνατότητα επιλογής μέσα από ένα ενιαίο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ώστε κάθε μέρα να είναι και μια νέα πολιτιστική πρόκληση.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού είχε ακόμη συναντήσεις με τον κ. Νίκο Κωνσταντινίδη, Πρόεδρο τηςΟμοσπονδίας  Δωδ/κών Παροικιακών Σωματείων και με τον συγγραφέα κ. Μανώλη Μακρή, Πρόεδρο της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου.

«Είμαστε πολύ κοντά στην υλοποίηση ενός σημαντικού προγράμματος. Επιθυμία μας, κάθε νησί της Περιφέρειας να έχει προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις ούτως ώστε σε κάθε έκθεση του εξωτερικού και στις συνεργασίες μας με διεθνής φορείς να υπάρχει η άμεση ενημέρωσητου επίδοξου επισκέπτη.

Ο Πολιτισμός, πρέπει να αποτελέσει το βαρύκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης. Και μέσα από την ποιοτική ανάδειξη του δίνονται για την Περιφέρεια μας τεράστιες προοπτικές» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού κ. Μπρίγγος.

Posted in Ανταποκρίσεις από τη Ρόδο, Πρόλογος

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προς επίλυση του προβλήματος των σφαγείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ρόδος , 15 Οκτωβρίου 2014

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προς επίλυση του προβλήματος των σφαγείων

Πυρετωδώς συνεχίζονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι συσκέψεις υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Πολιτικής και Πρωτογενούς Τομέα κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη για την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της λειτουργίας των σφαγείων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε αρκετά από αυτά, λόγω μη ύπαρξης αδειοδοτήσεων.

Η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμοδίους, προκειμένου να εξεταστεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να εκδοθεί μια οριζόντια απόφαση που θα καλύπτει όσες περιπτώσεις σφαγείων στερούνται αδειοδότησης.

Η έκδοση της απόφασης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση του θέματος των σφαγείων, αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας.

Posted in Ανταποκρίσεις από τη Ρόδο, Πρόλογος