Ψαλίδι στους μισθούς από την Εφορία. Μειώσεις λόγω της αυξημένης παρακράτησης φόρου – Τι προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών

Μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη περιμένει χιλιάδες μισθωτούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στο τέλος του μήνα. Όσοι έχουν οικογένεια με παιδιά θα διαπιστώσουν ότι ο μισθός τους θα είναι μειωμένος 20 με 30 ευρώ λόγω της αυξημένης παρακράτησης του φόρου αφού από 1ης Ιανουαρίου 2013 εφαρμόζεται νέα φορολογική κλίμακα με κατάργηση του αφορολογήτου για τα παιδιά και έκπτωση φόρου η οποία θα είναι 2.100 ευρώ για όλους όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα ως 21.000 ευρώ και από εκεί και πάνω θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 42.000 ευρώ θα πληρώνουν φόρο από το πρώτο ευρώ εισοδήματος χωρίς καμία φοροαπαλλαγή.


Μάλιστα, ακόμη και εκείνοι που δικαιούνται τα νέα οικογενειακά επιδόματα θα τα λάβουν μόλις ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή έπειτα από 6 μήνες και πάνω.


Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε την περασμένη Παρασκευή στη δημοσιότητα την εγκύκλιο βάσει της οποίας τα λογιστήρια σε όλες τις επιχειρήσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και οι ασφαλιστικοί φορείς που χορηγούν συντάξεις θα υπολογίσουν τη νέα παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε μισθούς και συντάξεις.

Κερδισμένοι είναι μόνο όσοι είναι άγαμοι ή έγγαμοι χωρίς παιδιά και έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ως 23.000 ευρώ.


Στην περίπτωση που τα εισοδήματα είναι άνω των 23.000 ευρώ τότε για τη συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων θα προκύψουν σημαντικές πρόσθετες επιβαρύνσεις, δηλαδή μείωση του μισθού λόγω αυξημένης παρακράτησης.

 

Ωστόσο, για έγγαμους με ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά ή και περισσότερα, η παρακράτηση φόρου θα είναι αυξημένη σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων και μάλιστα αν πρόκειται για μισθωτό ή συνταξιούχο έγγαμο με δύο προστατευόμενα τέκνα και άνω τότε η μείωση θα είναι ακόμη πιο σημαντική. Για παράδειγμα, έγγαμος με δύο παιδιά και μηνιαίο φορολογητέο μισθό 2.142 ευρώ (έχουν αφαιρεθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, όχι όμως και ο φόρος παρακράτησης που ανέρχεται σε 415 ευρώ, δηλαδή 1.727 ευρώ καθαρά) θα διαπιστώσει στο τέλος του μήνα ότι ο μισθός θα μειωθεί κατά περίπου 70 ευρώ. Στην περίπτωση των έγγαμων με τρία παιδιά και άνω οι μειώσεις θα είναι πολλαπλάσιες.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα προσδιορίσουν το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε καταβαλλόμενης παροχής μόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος.


Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς, συν καταβαλλόμενο σε εκείνους που το δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.


Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής κλίμακας μισθωτών – συνταξιούχων και των εκπτώσεων φόρου θα μειωθεί κατά ποσοστό 1,5% και το υπόλοιπο αποτελεί τον φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί σε ετήσια βάση. Το ένα δέκατο τέταρτο (1/14) ή το ένα δωδέκατο (1/12) του ποσού αυτού (ανάλογα με το αν καταβάλλονται ή όχι δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας), αποτελεί τον φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων.


Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, καθώς και στις κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνυπολογίζονται με τις τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο και αν είναι αυτό.

 

Περισσότερα αλλά και παραδείγματα βλ.Σιωμόπουλος Ντίνος  

Πηγή>ΤΟ ΒΗΜΑ-Οικονομία, Ημερομηνία: 27-1-2013/05:45

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Αναδημοσιεύσεις, Πρόλογος. Bookmark the permalink.