Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ένταξη στον Δήμο Κάσου των νησιών «Αστακίδα» «Διβούνια» και «Χαμηλή».

ΦΕΚ 630 Β (2)Με την απόφαση υπ’ αριθμ. 2890 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 630, Τεύχος Δεύτερο, της 20ης Μαρτίου 2013 και αφορά:

«Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 11247/28-12-2012 (ΦΕΚ 3465/Β΄/28-12-2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοίκων 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της χώρας».

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Έχοντας υπόψη τις παραγράφους 1-13, τροποποιούμε το διατακτικό μέρος της ως άνω απόφασης στα ακόλουθα σημεία:

α)….

β) «Οι οικισμοί «Αστακίδα» (νησίς), «Διβούνια» (νησίς) και «Χαμηλή» (νησίς) διαγράφονται από την Τοπική Κοινότητα Ολύμπου της Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου, του Δήμου Καρπάθου και εντάσσονται ως έχουν στο Δήμο Κάσου.».

γ)….

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με αριθμό 11247/28-12-2012 (ΦΕΚ 3465/Β΄/28-12-2012) ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς 15 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Β. Γεωργίου

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις. Bookmark the permalink.