Απογραφή 2011: Ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας ανήλθε σε 10.815.197 άτομα. Ποσοστό 49 % άνδρες και 51% γυναίκες – Αναλυτικοί πίνακες

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου  Πληθυσμού της Χώρας, σχετικά με την ηλικία, το φύλο, την υπηκοότητα καθώς και στοιχεία νοικοκυριών και πυρηνικών οικογενειών, Όπως αυτά προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011.

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ

Όπως έχει επισημανθεί και σε προηγούμενες ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, η μεθοδολογία της απογραφής 2011 διαφέρει  σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή προηγούμενων Απογραφών, τόσο ως προς τον τρόπο διενέργειας της  Απογραφής, όσο και ως προς την επεξεργασία των συλλεγέντων στοιχείων.

Συνεπώς, τα αποτελέσματα της Α̟πογραφής του 2011 και αυτά προηγούμενων Α̟πογραφών δεν είναι απολύτως  συγκρίσιμα.

Ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας ανήλθε σε 10.815.197 άτομα από τα οποία 5.302.703 άρρενες (ποσοστό 49,0 %) και 5.512.494 θήλεις (ποσοστό 51,0%).

Πηγή> ΤΟ ΒΗΜΑ-Κοινωνία: 23/08/2013-18:35

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Αναδημοσιεύσεις, Πρόλογος. Bookmark the permalink.