Αλαλούμ με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων- Συνεχείς ανακοινώσεις από το ΥΠΟΙΚ – Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2014

Για εφέτος οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι από 20 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου, ενώ με την υποβολή της δήλωσης εκδίδεται «ταυτότητα πληρωμής» και ο φόρος θα πρέπει να πληρωθεί σε συγκεκριμένες προθεσμίες

Σε ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων προχωρά καθημερινά το υπουργείο Οικονομικών και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καθώς οι αλλαγές στις διαδικασίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων και πληρωμής των φόρων είναι πάρα πολλές και οι περισσότερες ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2014.

Πλέον, «ουδέν λάθος αναγνωρίζεται» μετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης καθώς με τη ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου Ε1 θα προκύπτει αυτόματα ο φόρος. Αν η δήλωση είναι λάθος ο φόρος δεν ακυρώνεται αλλά πληρώνεται, ενώ ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλλει νέα δήλωση.

Για εφέτος οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι από 20 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου, ενώ με την υποβολή της δήλωσης εκδίδεται «ταυτότητα οφειλής» και ο φόρος θα πρέπει να πληρωθεί σε συγκεκριμένες προθεσμίες: 1η δόση έως 31 Ιουλίου, 2η δόση έως 30 Σεπτεμβρίου και 3η δόση έως 30 Νοεμβρίου. Φυσικά υπάρχει και η επιλογή να να πληρώσει όσα έχει. Σε αυτήν την περίπτωση όμως θα τρέξουν τόκοι και προσαυξήσεις

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Οικονομικών εκδίδει ανακοινώσεις ώστε να αντιμετωπίσει όπως λέει «προβλήματα κατανόησης που έχουν προκύψει κατά την υποβολή εμπρόθεσμης τροποποιητικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (Δεκέμβριος 2013 & 4ο τρίμηνο 2013)».

·  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, από 1.1.2014 κάθε δήλωση που υποβάλλεται οριστικοποιείται άμεσα κατά το χρόνο υποβολής της. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η ακύρωσή της από το σύστημα, όπως συνέβαινε μέχρι 31.12.13.

·  Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αρχική δήλωση με λανθασμένα δεδομένα, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση, στην οποία θα εμφανίζονται τα ορθά στοιχεία της επιχείρησης. Το χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής δήλωσης θα περιλαμβάνεται στον κωδ. 403 της περιοδικής δήλωσης.

·  Οι δηλώσεις γίνονται αποδεκτές και χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού, το οποίο βεβαιώνεται και εκδίδεται ταυτότητα οφειλής για την εξόφλησή του.

·  Στην περίπτωση που με την τροποποιητική δήλωση μειώνεται το χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής δήλωσης, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του μη οφειλόμενου ποσού. Η τακτοποίηση της διαφοράς αυτής θα πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και των δύο δηλώσεων.

·  Για την αποφυγή κυρώσεων μη εμπρόθεσμης καταβολής και δεδομένου ότι η επιχείρηση μπορεί να καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό και σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέξει, οι επιχειρήσεις πρέπει να καταβάλλουν μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία (20.1.14) μόνο το πραγματικά οφειλόμενο ποσό. Για οποιοδήποτε οφειλόμενο τελικά ποσό δεν καταβληθεί μέχρι την προθεσμία αυτή, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον ΚΦΔ κυρώσεις.

·  Είναι ενδεχόμενο να υπάρχει πρόβλημα υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης, όταν αυτή υποβληθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την υποβολή της αρχικής, καθώς απαιτείται η εκ των προτέρων ένταξή της στο σύστημα TAXIS. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει ξανά προσπάθεια υποβολής της τροποποιητικής αργότερα.

 Πηγή>ΤΟ ΒΗΜΑ-Οικονομία>Σιωμόπουλος Ντίνος : 16/01/2014-15:56

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Αναδημοσιεύσεις, Πρόλογος. Bookmark the permalink.