Περιβαλλοντικές μελέτες για τα νησιά Κάρπαθο και Κάσο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΚΑΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

 Κάρπαθος :  27-01-2014  Αρ. Πρωτ. : 148   

Προς: ΜΜΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΚΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΣΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Στα πλαίσια αναβάθμισης του περιβάλλοντος των νησιών Καρπάθου και Κάσου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενέταξε στο πρόγραμμα της και προχωρά ως φορέας υλοποίησης τις μελέτες που έχουν σχέση με:

α) Μελέτη για τον Χ.Υ.Τ.Α Κάσου  (στάδιο δημοπράτησης).

β) Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Κάσου (στάδιο εκπόνησης μελετών).

γ) Χ.Υ.Τ.Α Καρπάθου (επέκταση) Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης.

δ) Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ). Το υπό έργο της ΕΕΛ είναι στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης και το υποέργο των δικτύων αποχέτευσης συμβασιοποιήθηκε στις 3/12/13 και είναι στο στάδιο έναρξης των εργασιών.

Ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου  είναι συνολικού ύψους 8.889435,01 Ευρώ και εργολήπτρια εταιρία είναι η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ».    

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάρπαθο, Πρόλογος. Bookmark the permalink.