Εγγραφή καταλόγων τελών ύδρευσης στο Δήμο Κάσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ   ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ     
Δ Η Μ Ο Σ   Κ Α Σ Ο Υ                                

Κάσος 25-2-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Δήμος Κάσου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της μηχανοργάνωσης του Δήμου μας, και συγκεκριμένα για τη δημιουργία και εγγραφή καταλόγων  τελών ύδρευσης, παρεπιδημούντων, ΔΗΦΟΔΩ κλπ  προϋπόθεση είναι και  η συμπλήρωση στοιχείων όπως: διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε άμεσα με το Δήμο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με κάθε πρόσφορο μέσο στα:

·Τηλέφωνο: 2245360211

· Φαξ: 2245041442             

Εκ του

Δήμου Κάσου

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Πρόλογος. Bookmark the permalink.