Έγκριση ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Τηλ.: 22813. 60214 – 22413.60503

www.pnai.gov.gr

30 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

Με την ευκαιρία της απόλυτα πετυχημένης ολοκλήρωσης μιας μακράς περιόδου σχεδιασμού και διαβούλευσης, ο Περιφερειάρχης θα ήθελε να ευχαριστήσει και να συγχαρεί όλους όσους συμμετείχαν στη μεγάλη και επίπονη αυτή προσπάθεια και ιδιαίτερα τη Διαχειριστική Αρχή που συντόνισε την κατάρτιση, υποβολή και διαβούλευση του νέου Προγράμματος, τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους για την πολύτιμη συμβολή τους κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης.

 Παράλληλα ο κ. Χατζημάρκος τονίζει ότι στόχος της Περιφέρειας είναι η άμεση ενεργοποίηση του Προγράμματος με τη νέα χρονιά, προκειμένου να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι πόροι του που ανέρχονται σε 168,2 εκ. €, αλλά και οι πρόσθετοι σημαντικού ύψους πόροι που θα διατεθούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της χρηματοδότησης έργων και από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Ανταποκρίσεις από τη Ρόδο, Πρόλογος. Bookmark the permalink.