Γενική Συνέλευση Αγροκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Κάσου – Τελευταία ευκαιρία συνέχισης της λειτουργίας του

ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ                                                       

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κάσος, 26-01-2015

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014 έγινε η τελευταία προσπάθεια συνέχισης λειτουργίας του ΑΣ Κάσου, αλλά η μικρή προσέλευση μελών στη Γενική Συνέλευση, βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) επί συνόλου ταμειακώς εντάξει μελών με δικαίωμα ψήφου ογδόντα τεσσάρων (84), δεν επέτρεψε τη λήψη αποφάσεων.

 Με δεδομένο ότι υπήρχε προθεσμία για όλους τους συνεταιρισμούς της χώρας μέχρι 30/9, να έχουν αποφασίσει εάν θα συνεχίσουν λειτουργούν ή εάν θα συγχωνευθούν με άλλο Συνεταιρισμό, ή εάν θα κλείσουν και θα πάνε σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τους νόμους  4015/2011 και  4277/2014,  από 1/10/2014, διακόπηκε ουσιαστικά και τυπικά η λειτουργία του ΑΣ Κάσου.  Δηλαδή, πολύ απλά, έληξε η θητεία των μελών  του ΔΣ  και δεν έχουν κανένα νόμιμο δικαίωμα να εκπροσωπούν τον Συνεταιρισμό μέχρι να επισημοποιηθεί το οριστικό κλείσιμο του Συνεταιρισμού  από το Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων ή εάν δοθεί στα μέλη του, μια τελευταία ευκαιρία!

Η τελευταία ευκαιρία μπορεί να δοθεί στα μέλη του Συνεταιρισμού, εάν γίνει μια Γενική Συνέλευση, η οποία θα εκλέξει ένα νέο ΔΣ,  το οποίο θα έχει δύο μόνο επιλογές να υλοποιήσει:

α. Να αναλάβει τη διαδικασία για την απαιτούμενη τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με τους παραπάνω αναφερόμενους νόμους, για τη συνέχιση λειτουργίας του Συνεταιρισμού.

β.  Να κλείσει τον Συνεταιρισμό, με όλες τις προβλεπόμενες από τον Νόμο συνέπειες.

Για να φτάσουμε όμως στην κρίσιμη αυτή Γενική Συνέλευση, θα πρέπει προηγουμένως να έχει οριστεί προσωρινή Διοίκηση από το Ειρηνοδικείο, η οποία θα νομιμοποιείται να υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Για τον λόγο αυτό, υποβλήθηκε σχετικό αίτημα στο Ειρηνοδικείο Καρπάθου,  το οποίο θα εξεταστεί την Παρασκευή 13/2/2015. Εάν όλα πάνε καλά, μετά τον ορισμό της προσωρινής διοίκησης, θα οριστεί και η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ώστε να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.

Για μια ακόμη φορά, ενημερώνουμε ότι, όποια  απόφαση και να παρθεί  στην προσεχή Γενική Συνέλευση, οι οφειλές από και προς τον Συνεταιρισμό δεν παραγράφονται.  Ήδη οι οφειλές όλων έχουν βεβαιωθεί  από την ΕΑΣΔ  και μέσω δικηγόρου θα γίνουν απαιτητές από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε αυτή την διαδικασία, θα διευκολύνει πολύ η ηλεκτρονική σύνδεση του ΟΣΔΕ με το σύστημα TAXIS, δηλαδή θα παρέχεται η δυνατότητα κράτησης των οφειλών οποιουδήποτε μέλους από το ποσό της επιδότησης που θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του.

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Ανταποκρίσεις από την Κάσο, Πρόλογος. Bookmark the permalink.