Έναρξη υποβολής αιτήσεων των δυνητικών ωφελουμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

Κάρπαθος: 22-7-2015

 • To Επαρχείο Καρπάθου-Κάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων των δυνητικών ωφελουμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
 • Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή και βασικής υλικής συνδρομής και στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
 • Οι δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.
 • Η αίτηση, η οποία είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 υποβάλλεται:
 • Α) ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS) ή
 • Β) μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης
 • Για το νησιά της Καρπάθου και Κάσου συνδρομή για την υποβολή της αίτησης παρέχεται  και
 • Α) από το Επαρχείο Καρπάθου. (Αρμόδιος Υπάλληλος κ. Σεβδαλής Δημήτριος, τηλ. 22453-61213)
 • Β) από το Δήμο Κάσου (Αρμόδιος Υπάλληλος κα. Παπαμάρκου Καλλιόπη τηλ.2245041277 και
 • Γ) από το Δήμο Καρπάθου: (Αρμόδιος Υπάλληλος κ. Γιάννης Καραμηνάς, τηλ. 22453-60140)
 • Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω των Εταίρων της σύμπραξης, οι δυνητικοί ωφελούμενοι πρέπει να έχουν αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών:
 • Ταυτότητες ή διαβατήρια και άδειες διαμονής όλων των μελών της οικογένειας
 • 1) Ε1 2015 (φορολογικού έτους 2014)
 • 2)Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ έτους 2014 (για όσα μέλη της οικογένειας έχουν στην κατοχή τους ακίνητα)
 • 3) ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας
 • 4) ΑΦΜ όλων των μελών της οικογένειας
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να δηλώσουν το ακριβές ποσό των καταθέσεών τους σε πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες).
 • Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Τα δηλούμενα στοιχεία υπόκεινται σε ηλεκτρονική διασταύρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 5/8/2015.

Πηγή> Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου-Κάσου-Δ.Τ. Α.Π.: 934

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Ανταποκρίσεις από την Κάρπαθο, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις. Bookmark the permalink.