ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ του Ν.4336/2015

Ρόδος 24/08/2015                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 21890

Σας ενημερώνουμε ότι με την εγκύκλιο 50818/4228/18-08-2015 (ΑΔΑ:6ΩΧΙ465ΦΘΘ-ΔΣΠ)  του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού δίνονται οδηγίες σχετικά με τους εκπρόθεσμους ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥΣ τεχνικούς ελέγχους οχημάτων ΠΕΡΑΝ των ΕΞΙ μηνών .

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Δ. ΚΤΕΟ και τα ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ .

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του παραπάνω εγγράφου.

Ε.Π

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΡΑΚΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ  

Πηγή>Περ. Ν. Αιγαίου/ Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δωδ/σου

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από τη Ρόδο, Πρόλογος. Bookmark the permalink.