Ενημέρωση κτηνοτρόφων Καρπάθου–Κάσου

 Κάρπαθος : 05/11/2015   Αρ. Πρωτ. :  1825

Στα πλαίσια της ετήσιας υποχρεωτικής απογραφής των μητρώων εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, σας ενημερώνουμε ότι οι κτηνοτρόφοι  οφείλουν να προσέλθουν έως  τις 30 Νοεμβρίου 2015  στο τμήμα Κτηνιατρικής στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου-Κάσου (πρώην Επαρχείο) για την ενημέρωση των μητρώων τους.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων, από τη φετινή χρονιά (2015) η κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων είναι δυνατό να διενεργηθεί:

(α) είτε µε την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή, όπως συνέβαινε έως σήµερα,

(β) είτε µε τη χρήση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που έχει τεθεί σε λειτουργία, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου στις υπηρεσίες.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόµενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων, γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr ακολουθώντας κατά βήµα τις λεπτοµερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτηµένες εκεί.

Ο κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζει ότι:

(α) κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων µέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο µητρώο της εκµετάλλευσής του,

(β) το µέρος Β’ του µητρώου της εκµετάλλευσης θα πρέπει να ενηµερωθεί µε τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενηµέρωση του µητρώου της εκµετάλλευσής του),

(γ) ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων µόνο µία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασµένων στοιχείων, ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να απευθύνεται άµεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

ΦΡΟΝΗ   ΜΑΡΙΑ

Πηγή> Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου-Κάσου

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάρπαθο, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος. Bookmark the permalink.