Σε συνάψεις συμβάσεων προχωρά η Αιολική Επιχείρηση Καρπάθου

KarpathosΚάρπαθος, 12-2-2016

-Σε συνάψεις συμβάσεων προχωράει η Μονομετοχική Αιολική Επιχείρηση Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Καρπάθου, προκειμένου να μπορέσει να καλύψει λειτουργικές της ανάγκες. Στην πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της που πραγματοποιήθηκε στις 09/02 αποφασίστηκε η επιβεβλημένη ανάγκη για τις παρακάτω ειδικότητες :
• (1)θέση Ηλεκτρολόγου ΤΕΙ ή απόφοιτου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας και αντίστοιχη επαγγελματική άδεια.
• (1) θέση πτυχιούχου Μηχανολόγου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή απόφοιτο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητα Τεχνικού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3ης Ειδικότητας και αντίστοιχη επαγγελματική άδεια.
• ( 1) θέση λογιστή Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και προϋπηρεσία – Εμπειρία στο αντικείμενο.
• Σύναψη Σύμβασης για εξαμηνιαίο έλεγχο και συντήρηση των ανεμογεννητριών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό η αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο.
• Σύναψη Σύμβασης για την ύπαρξη ενός αξιόπιστου συστήματος τηλε-παρακολούθησης και τηλε-ελέγχου, το οποίο θα παρέχει τις απαραίτητες ενδείξεις βασικών παραμέτρων λειτουργίας, απευθείας προς τον Διαχειριστή.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν κλειστό –σφραγισμένο φάκελο στην γραμματέα της Αιολικής Επιχείρησης κα Κατερίνα Νάζου (τηλ. 22453-60116) στον Δήμο Καρπάθου. Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης φακέλων από τους ενδιαφερόμενους θα είναι και μέχρι τις 23/02/2016.
Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τις σχετικές αποφάσεις της Αιολικής Επιχείρησης στην ιστοσελίδα του Δήμου www.karpathos.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καρπάθου.

Πηγή> Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου >Δ.Τ.

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάρπαθο, Αναδημοσιεύσεις, Πρόλογος. Bookmark the permalink.