Τα πρακτικά από τη 12η Γενική Συνέλευση του Αγροκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Κάσου

Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 6.30μμ συνήλθαν τα μέλη του ΑΣ Κάσου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μετά και την συγκρότηση σε σώμα των εκλεγέντων μελών κατά τις Αρχαιρεσίες της  1/10/15. Σύμφωνα με τον κατάλογο των μελών, βρέθηκαν παρόντα …επί συνόλου μελών με δικαίωμα ψήφου 84.

Στην αρχή, η πρόεδρος κα Μαρία Νικολάκη καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε στην παρουσία της Δημάρχου κ. Μ. Σορώτου -Τσανάκη, της αντιδημάρχου κ. Μ. Μαλανδρή, του προέδρου του ΔΣ κ. Ι. Νικολάου,  των Δημοτικών συμβούλων κκ. Ε. Δημητρίου, Ι. Δασκαλάκη, Εμ. Παρλή και Δ. Φραγκούλη, του τ. Δημοτικού Συμβούλου κ Β. Παπαγεωργίου και του Προέδρου της νεοσύστατης ΚΟΙΝΣΕΠ κ. Μ. Μαλανδρή

Αναλυτικά τα θέματα που συζητήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις έχουν όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 1. Απολογισμός έργου θητείας ΔΣ, περιόδου 2015 – 2016.
 • Επικύρωση Αρχαιρεσιών 1/10/15 από Πρωτοδικείο Ρόδου, συγκρότηση σε σώμα ΔΣ
 • Ενημέρωση ΕΑΣΔ και διαγραφή αποθανόντων μελών ΑΣ Κάσου
 • Συνεργασία με Τράπεζες για την επαναλειτουργία των λογαριασμών του ΑΣ
 • Συναντήσεις σε Υπουργείο. Αγροτικής Ανάπτυξης και  ΠΑΣΕΓΕΣ  για την ισχύουσα Νομοθεσία
 • Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων ΑΣ Κάσου στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Ρόδου
 1. Χρονίζοντα προβλήματα που επηρεάζουν τα μέλη μας

Έγινε ενημέρωση για την υπό εξέλιξη κατασκευή σφαγείου και την επιστολή που απέστειλε το ΔΣ προς την αρμόδια Δνση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την απόλυτη ανάγκη συνέχισης του έργου

-Συζητήθηκε το πρόβλημα διάθεσης των ζώντων ζώων, με αφορμή την πρόσφατη ακύρωση μεταφοράς ζώων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και την επερχόμενη περίοδο του Πάσχα.

-Αναφέρθηκε η ανάληψη ενεργειών από εταιρεία της Ρόδου για την πιστοποίηση Δωδεκανησιακών προϊόντων, μεταξύ των οποίων και της σιτάκας Κάσου

-Επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά, η ανάγκη πρόσληψης  μόνιμου Κτηνιάτρου στην Κάσο, σύμφωνα κα με σχετική απόφαση του 2008.

-Συζητήθηκε το θέμα αδυναμίας συνεργασίας της Επιτροπής Πρωτογενή Τομέα του Δήμου Κάσου με τον αγροφύλακα, ο οποίος συστηματικά δεν παρίσταται σε καμία Συνέλευση του Συνεταιρισμού, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε αδιέξοδο θέματα όπως η φύλαξη καλλιεργειών και η παραμονή οικόσιτων ζώων δίπλα σε Ιατρεία, σχολεία και λοιπά Δημόσια κτήρια.

 1. Ενέργειες – προοπτικές για το μέλλον του ΑΣ Κάσου

-Αναφέρθηκε η υποχρέωση τροποποίησης καταστατικού σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και η ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του ΑΣ

-Ενημερώθηκαν οι παρευρισκόμενοι για την διερεύνηση που θα γίνει σχετικά με την δυνατότητα δημιουργίας «ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» και λήψη σχετικής έγκρισης από αρμόδια επιτροπή Δνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

-Έγινε μια πρώτη αναφορά στο νέο Νόμο για τον καθορισμό των όρων διάθεσης προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρησης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας

 1. Οικονομική κατάσταση του ΑΣ Κάσου

-Έγινε ενημέρωση για την προσπάθεια διακανονισμού οφειλών του ΑΣ Κάσου προς τρίτους  (Νομικά και Φυσικά πρόσωπα)

-Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ενεργοποίησης μισθωτηρίων χώρων αποθήκης  του ΑΣ Κάσου με τον Δήμο Κάσου και την μεταφορική εταιρεία ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

-Πρόθεση των μελών του ΔΣ, σύμφωνα και με παλαιότερες αποφάσεις είναι η διαγραφή των μη ταμειακώς εντάξει μελών, εάν δεν επιθυμούν διακανονισμό καθώς και η αποστολή επιστολών σε μεγαλοοφειλέτες  με πρόταση για διακανονισμό και σε περίπτωση μη ανταπόκρισης αποστολή εξωδίκων

-Σύμφωνα με προηγούμενες σχετικές αποφάσεις και λαμβανομένων υπόψη των δύσκολων συνθηκών, που όλοι βιώνουμε, προτάθηκε η  αύξηση της τιμής της συνεταιριστικής μερίδας από 73,34 σε 100€.

Μετά από διαλογική συζήτηση,  ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

 1. Να ξαναζητηθεί η πρόσληψη μόνιμου Κτηνιάτρου στην Κάσο, σύμφωνα με ΦΕΚ2562 (ΤΕΥΧ Β΄) από 18-12-2008
 2. Να απαιτηθεί η συνέχιση των εργασιών κατασκευής και λειτουργίας του σφαγείου.
 3. Να ζητηθεί από το ΔΣ Κάσου και από τον αγροφύλακα, η εφαρμογή του Νόμου για την απομάκρυνση οικόσιτων ζώων που βρίσκονται σε συνορεύοντα οικόπεδα με σχολεία, Ιατρεία, κλπ.
 4. Να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία
 5. Να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την μίσθωση των χώρων αποθήκης, σύμφωνα με αποφάσεις προηγούμενων Συνελεύσεων
 6. Να διαγραφούν τα μη ταμειακώς εντάξει μέλη,  εάν δεν επιθυμούν διακανονισμό
 7. Να σταλούν επιστολές σε μεγαλοοφειλέτες με πρόταση για διακανονισμό και σε περίπτωση μη ανταπόκρισης αποστολή εξωδίκων
 8. Ορίζεται ως αμοιβή για γραφειοκρατικές εργασίες ταμειακώς εντάξει μελών στα 10€ και για τους λοιπούς στα 20€
 9. Να αυξηθεί η τιμή της συνεταιριστικής μερίδας στα 100 ευρώ                                         Με  πατριωτικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος                                       Ο Ταμίας  – Διαχειριστής

                      Μαρία Νικολάκη                                 Γιάννης Φραγκούλης

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάσο, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις. Bookmark the permalink.