Ενημέρωση για τις εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του Ι.Ν. Παναγίας Εμπορειού

Κάσος, 20/08/2017

Συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό οι εργασίες, οι οποίες έχουν καταρχήν εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) στη μελέτη Στερέωσης και Αποκατάστασης του Ι.Ν. Παναγίας Εμπορειού, που έχει επεξεργαστεί η μελετητική ομάδα.

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι η κατασκευή δοκαριού περιμετρικά στην θεμελίωση, η συρραφή των ρηγματώσεων στον κεντρικό θόλο και η κάλυψή του με ενισχυμένη σιμεντοκονία. Στους κίονες του ναού (που είναι παλαιοχριστιανικοί) συντηρήθηκαν οι αρχικές σιδερένιες στεφάνες και προστέθηκαν νέες ανοξείδωτες, όπου ήταν αναγκαίο. Καθαρίστηκαν και στερεώθηκαν τα σπασμένα κιονόκρανα και τα θραυσμένα τόξα. Ενισχύθηκαν με τσιμεντένια βάθρα οι βάσεις των κιόνων. Τοποθετήθηκε πλέγμα από πρόσθετους μεταλλικούς ελκυστήρες στο κεντρικό κλίτος. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις έγιναν προκειμένου να ενισχυθεί στατικά ο ναός.

Διαφυλάχθηκαν αντιπροσωπευτικά κομμάτια από όλα τα γύψινα διακοσμητικά στοιχεία, ώστε να γίνει πιστή ανακατασκευή τους. Oι εξωτερικές επιφάνειες του ναού, όπως και οι εσωτερικές επιφάνειες του κεντρικού κλίτους, καλύφθηκαν με το πρώτο στρώμα του επιχρίσματος.

Κατασκευάστηκαν από την αρχή τα λίθινα παράθυρα στην ανατολική πλευρά του ναού, ενώ συντηρούνται και συμπληρώνονται τα εξωτερικά πέτρινα διακοσμητικά κορνιζώματα. Στις εργασίες που έχουν προγραμματιστεί άμεσα, είναι να κατασκευαστούν ξανά τα αρχικά πλαίσια των ανοιγμάτων από πωρόλιθο, καθώς και όλες οι ξύλινες θύρες και τα  παράθυρα.

Με την παρουσία της υπεύθυνης αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου,  έγινε η μεταφορά και φύλαξη των εικόνων του εικονοστασίου σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος αφού εξοπλιστεί με τα απαραίτητα εργαλεία θα μεταμορφωθεί σε εργαστήριο, όπου θα γίνει η συντήρησή τους.

Εκκρεμεί προς έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, η πρόταση για την κατασκευή ενισχυτικών αντηρίδων στις κατά μήκος πλευρές του ναού, οι οποίες θα ενισχύσουν την στατική ικανότητά του, ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μελλοντικές σεισμικές επιβαρύνσεις.

Οι εργασίες γίνονται με μεγάλη προσοχή, ενώ παράλληλα με φροντίδα συγκεντρώνονται και διαφυλάσσονται όλα τα παλαιά οικοδομικά και λοιπά στοιχεία  που θα αποτελέσουν χρήσιμο υλικό παρουσίασης στο εκκλησιαστικό μουσείο, το οποίο προγραμματίζεται να δημιουργηθεί στο δυτικό τμήμα του ναού.

Ο  Πρόεδρος : πρεσβ. Π. Ιωάννης Βρετός

Τα μέλη: Αγγελάκη Ελένη   Αρετού Ρεγγίνα, Βάϊλα Ελένη, Κυριάκος Ιωάννης, Μαγιορκίνου Βιργινία, Μαστρανδρέας Ιωάννης,  Περσελής Εμμανουήλ , Φραγκούλης Ιωάννης

Η μελετητική ομάδα:  Άλκηστις Πρέπη – Αρχιτέκτων Μηχανικός,  Αλκιβιάδης Πρέπης – Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός,  Αριστόδημος Χατζηδάκης- Πολιτικός Μηχανικός, Στέργιος Στασινόπουλος – Συντηρητής Έργων Τέχνης’

Πηγή> ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ, Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΚΑΣΟΥ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΣΟΥ                          

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάσο, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις. Bookmark the permalink.