Ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Επαρχείου

Κάρπαθος , 28-11-2017

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το  Κοινωνικό Παντοπωλείου του Επαρχείου Καρπάθου – Κάσου.

Από την Κάρπαθο έχουν υποβληθεί 71 αιτήσεις και ο συνολικός  αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται  στους 172 ενώ 6 αιτούντες δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια.

Από την Κάσο υποβλήθηκαν 69 αιτήσεις και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται στους 173 .   Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ελέγχθηκαν σε πρώτη φάση από το αρμόδιο τμήμα Δημόσιας Υγείας του Επαρχείου Καρπάθου και εν συνέχεια στάλθηκαν στην αρμόδια επιτροπή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο , προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των δικαιούχων.

Στη  συνέχεια με βάση των αριθμών των δικαιούχων θα γίνει η προμήθεια  των προϊόντων που θα διανέμονται στους δικαιούχους και όταν αποσταλούν στο Επαρχείου θα ξεκινήσει και η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Επαρχίας Καρπάθου-Κάσου του οποίου η υποδομή είναι έτοιμη.

Λεπτομέρειες και οδηγίες για το πώς θα γίνεται η διανομή στους δικαιούχους θα ανακοινωθεί προσεχώς.

ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – Όσοι ενδιαφερόμενοι από την  Κάρπαθο και την Κάσο δεν πρόφθασαν να υποβάλουν αίτηση  ή δεν είχαν ενημερωθεί έγκαιρα, μπορούν στο δεύτερο κύκλο υποβολής αιτήσεων να συμμετέχουν, καταθέτοντας αίτηση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Επαρχείου κάθε Τετάρτη από τις 10 το πρωί έως 2 το μεσημέρι.  Το έντυπο της αίτησης μπορούν να το παραλαμβάνουν από  τη κυρία Γεωργία Κασίμη ή τον κ. Δημήτριο Σεβδαλή. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 προς την αντίστοιχη υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας που είναι κάτοικος  ,  από τον/την εκπρόσωπο της οικογένειας, όπου θα δηλώνεται η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την υπηρεσία σε περίπτωση μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντα/σας ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς/ές
  4. Ε1, Εκκαθαριστικό έτους και Ε9 για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας που ζει στην ίδια κατοικία
  5. Πιστοποιητικό αναπηρίας, εφόσον συντρέχει περίπτωση για κάποιο μέλος της οικογένειας
  6. Αποδεικτικό στοιχείο για την μηνιαία πληρωμή δόσεων δανείου ή μισθωτήριο συμβόλαιο για ενοίκιο, ποσό το οποίο αφαιρείται από τον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος.
  7.  Για  τους αλλοδαπούς βεβαίωση από την αντίστοιχη ΔΟΥ της χώρα τους για εισοδήματα και ακίνητη περιουσία αλλοδαπής, και τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν ως εξής:
Μέλη οικογένειας Ετήσιο Εισόδημα Εισόδημα οικογενειών με μέλος που έχει αναπηρία >67% ή μονογονεϊκών ή  τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών με ανήλικα τέκνα
1 άτομο 6.000 9.600
2 άτομα 7.800 11.400
3 άτομα 9.600 13.200
4 άτομα 11.400 15.000
5 άτομα 13.200 16.800
6 άτομα 15.000 18.600
7 άτομα 16.800 20.400
8 άτομα 18.600 22.200
9 άτομα  και πάνω 20.400 24.000

Πηγή> Π.Ε. Καρπάθου-Κάσου> Δ.Τ. Αρ. Πρωτ.  2599

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις. Bookmark the permalink.