Εισήγηση Εμμ. Π. Περσελή: «Βυζαντινή Παιδεία, Άγιος Φώτιος, και Νεοελληνική Σχολική Θρησκευτική Αγωγή. Αλληλοαναιρούμενες ή αλληλοσυμπληρούμενες αφηγήσεις;»

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2018

Ο φετινός εισηγητής, στην κοινή σύσκεψη του Προέδρου και των μελών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με τους κοσμήτορες, προέδρους και καθηγητές των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Πεντέλη για τη μνήμη του Αγίου Φωτίου, ήταν ο ελλογιμώτατος Καθηγητής της Θεωρίας και πράξης της Χριστιανικής Αγωγής στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Εμμανουήλ Π. Περσελής.

Στην εισήγησή του με τον τίτλο «Βυζαντινή Παιδεία, Άγιος Φώτιος, και Νεοελληνική Σχολική Θρησκευτική Αγωγή. Αλληλοαναιρούμενες ή αλληλοσυμπληρούμενες αφηγήσεις;» ο κ. Περσελής ανέπτυξε με υποδειγματική πληρότητα το ενδιαφέρον θέμα του, τονίζοντας τη σημασία της οικογενειακής καταγωγής και της μόρφωσης που έτυχε ο Άγιος Φώτιος στην πρωτεύουσα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη.  Ο ένατος αιώνας υπήρξε ο αιώνας της αναβίωσης των ελληνικών και χριστιανικών γραμμάτων και σ᾽ αὐτό συνετέλεσε και η προσωπικότητα του Αγίου Φωτίου.

Ο Άγιος Φώτιος βαθύς γνώστης της αρχαίας ελληνικής κλασικής και ελληνιστικής παράδοσης και κληρονομιάς, συνδύασε τη γνώση της ελληνικής κλασικής παιδείας με τη χριστιανική ευαγγελική και πατερική διδασκαλία και παράδοση, με τέτοιο τρόπο που αποτέλεσε σταθμό στα γράμματα και στον πολιτισμό του Βυζαντίου. Τα πολλαπλά μορφωτικά προσόντα του ο Άγιος Φώτιος ανέδειξε κατά τις δύο περιόδους πατριαρχίας του στον πατριαρχικό θρόνο της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως (858-869 και 877-886). Tα διασωθέντα συγγράμματά του (Μυριόβιβλος, Λεξικό, Αμφιλόχια, κ.ά.) και οι επιστολές και οι ομιλίες του μαρτυρούν τη βαθιά μόρφωση του Αγίου Φωτίου.

Στη συνέχεια ο κ. Περσελής αναφέρθηκε στα κριτήρια του μορφωμένου ανθρώπου κατά τη Βυζαντινή περίοδο και με ποιο τρόπο τα κριτήρια αυτά ενσαρκώνονται στην προσωπικότητα του Αγίου Φωτίου. Με βάση αυτό το σκεπτικό, ο κ. εισηγητής αναφέρθηκε στο ρόλο και τη λειτουργία της σχολικής θρησκευτικής αγωγής στο Νεοελληνικό κράτος, αναλύοντας το διαφορετικό προσανατολισμό που υφίστατο σχετικά με την αγωγή αυτή κατά τον 19ο αιώνα και εκείνον της Βυζαντινής περιόδου. Τελικά, όμως, ο κ. εισηγητής εξήγησε ότι οι σημερινές διεθνείς κοινωνικοεκπαιδευτικές συνθήκες ευνοούν την υιοθέτηση των κριτηρίων του μορφωμένου ανθρώπου, όπως αυτά αναδείχθηκαν στην προσωπικότητα του Αγίου Φωτίου και γι᾽ αυτό οι σημερινοί φορείς της σχολικής θρησκευτικής αγωγής οφείλουν να τα λάβουν σοβαρά υπόψη τους.

Κατακλείοντας την εισήγησή του, ο κ. Περσελής διατύπωσε ρεαλιστική πρόταση για την αποτελεσματική αποστολή της σχολικής θρησκευτικής αγωγής στο σύγχρονο κόσμο.

Πηγή> Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας της Ελλάδος /Δ.Τ.

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις. Bookmark the permalink.