Δωδεκανησιακό Κτηματολόγιο : παράταση δηλώσεων έως 20-05-2019

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 59/7/28-03-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», η προθεσμία υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, για τους κατοίκους εσωτερικού, παρατάθηκε, έως τις 20.05.2019.

Αν δεν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο εμπρόθεσμα μπορείτε να υποβάλετε εκπρόθεσμη δήλωση κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης και μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπληρώνοντας το Δ2 – Έντυπο Δήλωσης του Ν.2308/1995.

Στην περίπτωση αυτή όμως προβλέπεται η επιβολή προστίμου, σε μεταγενέστερο στάδιο, ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων.

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Αναδημοσιεύσεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις. Bookmark the permalink.