Το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και εργασιών ΙΡΙΔΑ υιοθετεί ο Δήμος Η. Ν. Κάσου

Κάσος,  26.05.2020

Το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης  εγγράφων και εργασιών ΙΡΙΔΑ  υιοθετεί για την λειτουργία των υπηρεσιών  του  ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου. Ο Δήμος από την Δευτέρα 25 Μαΐου  με μηδενικό κόστος, περνάει στην  ψηφιακή εποχή της ηλεκτρονικής διαχείρισης  εγγράφων και εργασιών .

Η «ΙΡΙΔΑ» αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τα στελέχη του Κέντρου Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και προσαρμόστηκε πλήρως στις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών και τον Φορέων  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους.

Η ΙΡΙΔΑ πρόκειται για ένα σύγχρονο, ισχυρό αποτελεσματικό και ασφαλές  πληροφοριακό  σύστημα που ενισχύει την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια, τον ιεραρχικό έλεγχο και τον συντονισμό  των υπηρεσιών  του Δήμου  και ως  εκ τούτου  τη συνολική διοικητική ικανότητά του να  ανταποκρίνεται  και ταχύτατα, με ακρίβεια και διαφάνεια στις λειτουργικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου οργανωτικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει σημαντική  εξοικονόμηση  πόρων .

Στελέχη  της Ομάδας Υποστήριξης  της ΙΡΙΔΑΣ  του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας  του Υπουργείου Εσωτερικών,  ολοκλήρωσαν  την εκπαίδευση  των Στελεχών του Δήμου. Η υψηλή  εξειδίκευση  και η αρμονική  συνεργασία  των Στελεχών του Υπουργείου  και του Δήμου μας, καθιστούν  απόλυτα  επιτυχημένο  το εγχείρημα  της μετάβασης  του Δήμου μας στην ψηφιακή  εποχή.

Από σήμερα, όλες οι υπηρεσίες  του Δήμου καταρτίζουν, συντάσσουν, υπογράφουν, διακινούν και αρχειοθετούν ψηφιακά όλα τα εισερχόμενα, εξερχόμενα και εσωτερικά  διακινούμενα  υπηρεσιακά  έγγραφα , αλλά  και έγγραφα που αποστέλλουν προς τους  φορείς  που χρησιμοποιούν  την ΙΡΙΔΑ.

Πηγή: Δήμος Η.Ν. Κάσου/Δ.Τ. Αρ. Πρωτ. 2151

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάσο, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις. Bookmark the permalink.