Μεταβιβάσεις ακινήτων: Μπαίνει τέλος στις ουρές – Ποιες υποθέσεις στέλνονται με email ή courier

Ο κοροναϊός φέρνει αλλαγές και στις επισκέψεις με την εφορία – Ποια είναι η διαδικασία

Οριστικό τέλος μπαίνει στις επισκέψεις, τις ουρές και την ταλαιπωρία στην Εφορία για μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών καθώς και για τη λήψη δικαιολογητικών και πιστοποιητικών.

Απόφαση την οποία υπέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής απλοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία δήλωσης ακινήτου στην εφορία φιλοδοξώντας να βάλει τέλος σε ουρές και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Στην ΑΑΔΕ εκτιμούν ότι με αυτή τη λύση οι πολίτες και οι συμβολαιογράφοι θα εξυπηρετηθούν πιο γρήγορα και με διαφάνεια, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν στην ουρά στις Εφορίες, οι οποίες είναι ήδη πολύ επιβαρυμένες με τα κάθε είδους αιτήματα εξυπηρέτησης των πολιτών, που συσσωρεύτηκαν από την έναρξη της κρίσης του κορονοϊού.

Το πείραμα της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των φορολογουμένων κρίνεται ήδη πετυχημένο. Πληροφορίες αναφέρουν πως από τα μέσα Μαρτίου έως και τα τέλη Μαΐου, οι εφορίες της χώρας δέχθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο αιτήματα εξυπηρέτησης μέσω email και τηλεφώνου και ανταποκρίθηκαν σε 850.000.

Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες πληροφορικής της ΑΑΔΕ επισπεύδουν την ηλεκτρονικοποίηση των δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, η οποία ανεστάλη στα τέλη του 2019, λόγω του αιτήματος των συμβολαιογράφων, που ζήτησαν χρόνο προσαρμογής και εκπαίδευσης στο νέο σύστημα δηλώσεων. Στόχος είναι μέσα στο 2020 να έχει γίνει ψηφιακή τουλάχιστον η δήλωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που αποτελεί και το μεγαλύτερο όγκο των δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου.

Με email, courier ή συστημένων επιστολών

Όλες οι δηλώσεις που σχετίζονται με υποθέσεις φορολογίας ακινήτων θα υποβάλλονται πλέον μέσω email, courier ή συστημένων επιστολών στις εφορίες. Μόνο οι δηλώσεις και αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν στις εφορίες θα διεκπεραιώνονται κατά σειρά προτεραιότητας ενώ οι επισκέψεις που έχουν προγραμματισθεί δεν ακυρώνονται και θα πραγματοποιηθούν κανονικά στις ορισθείσες ημερομηνίες.

Σύμφωνα με το προγραμματισμό της ΑΑΔΕ από το επόμενο έτος όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνονται ηλεκτρονικά από το γραφείο του συμβολαιογράφου.

Μέχρι την πλήρη ψηφιοποίηση των δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, όλες οι δηλώσεις θα στέλνονται μέσω e-mail ή συστημένη επιστολή στις Δ.Ο.Υ. Απόδειξη της ταυτοπροσωπίας των φορολογουμένων μπορεί να γίνεται είτε με υπεύθυνη δήλωση αυτών, η οποία έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης http://www.gov.gr (με την οποία δηλώνουν ότι οι ίδιοι είναι οι υπογράφοντες τη δήλωση/αίτηση), είτε με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής αυτών από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των δηλούντων (σε δήλωση φόρου δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων) μπορεί να θεωρηθεί και από τον συμβολαιογράφο που θα συνάψει το αντίστοιχο συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον προκύπτουν τα στοιχεία του από την υποβαλλόμενη δήλωση και η υπογραφή τίθεται ενώπιόν του. Σε περίπτωση αποστολής των δηλώσεων ηλεκτρονικά, η υπεύθυνη δήλωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά μαζί με την υποβαλλόμενη δήλωση.

Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης ή της αίτησης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους της Δ.Ο.Υ.. Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης/αίτησης θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίστοιχα.

Κανένας άλλος έλεγχος ή αυτοψία δεν διενεργείται στο στάδιο παραλαβής της δήλωσης, η πλήρης και ορθή συμπλήρωση της οποίας καθώς και η επισύναψη των απαιτούμενων (και ορθών) δικαιολογητικών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του δηλούντος. Σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος αιτείται την επιστροφή φόρου άνω των 300 ευρώ, ή υποβάλλεται υπόδειγμα ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή πιστωτική δήλωση Ε.Τ.ΑΚ. ή Φ.Α.Π. ή δήλωση Ε.Φ.Α., η αρμοδιότητα και ευθύνη της Δ.Ο.Υ. κατά την παραλαβή εξαντλείται στον έλεγχο της ορθότητας και της πληρότητας των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Ποιες υποθέσεις αφορά το μέτρο

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ το νέο μέτρο εφαρμόζεται σε μια σειρά υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου που αφορούν:

 1. Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις κατοχής ακινήτων (Ε9 και Φ.Μ.Α.Π. φυσικών και νομικών προσώπων, Ε.Τ.Α.Κ. και Φ.Α.Π. νομικών προσώπων καθώς και Ε.Φ.Α.) και τα υποδείγματα που επέχουν θέση δήλωσης σύμφωνα με την απόφαση Α.1272/2019, για τις οποίες δεν προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή. Για δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και Ε.Φ.Α. και αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, για τις οποίες προβλέπεται ήδη η ηλεκτρονική υποβολή/έκδοση, δεν έχει εφαρμογή η διαδικασία της απόφασης. Τυχόν τέτοιες δηλώσεις ή αιτήσεις που υποβάλλονται με τη διαδικασία της Α.1137/2020, δεν λαμβάνονται υπόψη και ενημερώνεται σχετικά ο φορολογούμενος με μήνυμα στην προσωποποιημένη του πληροφόρηση με την υπόδειξη να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωση ή να λάβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό.
 2. Αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 54 Α του ν.4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.), υπεύθυνες δηλώσεις που επέχουν θέση πιστοποιητικού, όπου δεν προβλέπεται ηλεκτρονική έκδοση αυτού, αιτήσεις για θεώρηση αντιγράφων τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων καταδικαστικών σε δήλωση βουλήσεως και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποδοχή δήλωσης η οποία υπεβλήθη μέσω διαδικτύου.
 3. Τα προβλεπόμενα παραστατικά για τη συνδρομή των προϋποθέσεων επιστροφής ΕΝ.Φ.Ι.Α. άνω των 300 ευρώ.
 4. Δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, αρχικές και τροποποιητικές,
 5. Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, πλην των δηλώσεων φ.μ.α. που υποβάλλονται για πλειστηριασμό.
 6. Αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών κ.λπ., ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.2961/2001 (πιστοποιητικό φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών). Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η παράγραφος 6 του ν.3220/2004, σύμφωνα με την οποία, όπου δεν απαιτείται η εξόφληση του φόρου και στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, αντί του πιστοποιητικού δύναται να προσκομίζεται από τον υπόχρεο σε φόρο αντίγραφο της δήλωσης φόρου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκομιζόμενη δήλωση φόρου δεν έχουν μεταβληθεί και ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής.

Τα δικαιολογητικά

Μαζί με τις δηλώσεις οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αποστείλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έτσι για την υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων απαιτούνται κατά περίπτωση:

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 2. Απόφαση δημοσίευσης διαθήκης
 3. Αντίγραφο της σύμβασης νέμησης, ή του συστατικού εγγράφου trust, ή του καταστατικού εγγράφου νομικού προσώπου ή ιδρύματος, κατά περίπτωση, που αποδεικνύουν τον τρόπο και το είδος της επαγωγής και τη νομική μορφή και χαρακτήρα του υπόχρεου σε φόρο
 4. Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό (οικογενειακής κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών) της αρμόδιας δημοτικής αρχής ή, σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσής του, ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων για το είδος και το βαθμό συγγένειας προς τον κληρονομούμενο
 5. Πιστοποιητικό του Γραμματέα του αρμόδιου Ειρηνοδικείου ή Πρωτοδικείου περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης, κατά περίπτωση
 6. Νομιμοποιητικό έγγραφο, σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης από πληρεξούσιο ή αντιπρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο.
 7. Έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης ή τη λήξη αυτής
 8. Αποδεικτικά χρεών και βαρών
 9. Συμβολαιογραφικά έγγραφα εκχώρησης ακινήτων ή απαιτήσεων στο Δημόσιο
 10. Αποδεικτικά πληρωμής ή βεβαίωσης φόρου στην αλλοδαπή
 11. Βεβαίωση Τράπεζας για κοινό λογαριασμό του ν. 5638/1932
 12. Καταστατικό νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 13. Αποδεικτικά περί δεκαετούς παραμονής του κληρονομουμένου στην αλλοδαπή
 14. Αποδεικτικά έγγραφα για τη σύσταση δωρεάς-γονικής παροχής, σε περίπτωση που δεν συντάσσεται συμβόλαιο
 15. Αντίγραφο έκθεσης πλειστηριασμού
 16. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απαλλαγής α’ κατοικίας, όπως έχουν καθοριστεί με την ΠΟΛ.1101/2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
 17. Σε περίπτωση λοιπών ειδικών απαλλαγών, τα δικαιολογητικά που έχουν καθοριστεί με τις οικείες αποφάσεις.
 18. Τα φύλλα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (με τα απαιτούμενα γι’ αυτά δικαιολογητικά) και υπολογισμού αξίας μετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ., κατά την ΠΟΛ.1055/2003 απόφαση.

Σημείωση: τα υπ’ αριθ. 1, 2, 4 και 5 δικαιολογητικά απαιτούνται και στην περίπτωση υποβολής δήλωσης Ε9 ή αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ από κληρονόμο του υπόχρεου.

Τα πιστοποιητικά

Για τη συμπλήρωση των εντύπων του αντικειμενικού προσδιορισμού απαιτούνται τα εξής πιστοποιητικά:

 1. Άδεια κατεδάφισης ή πρωτόκολλο κατεδάφισης. (ΦΥΑΑ 1,2,4,5- όλα τα έντυπα Κ)
 2. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, για το χαρακτηρισμό ενός κτιρίου ως διατηρητέου, από την οποία να προκύπτει η έκδοση απόφασης ή προεδρικού διατάγματος, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και δεν έχει ανακληθεί. (ΦΥΑΑ 1,2,4,5, όλα τα έντυπα Κ)
 3. Το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί το σχετικό Π.Δ. ή η απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί αναστολής οικοδομικής άδειας. (ΦΥΑΑ 3)
 4. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι οικόπεδο θεωρείται δεσμευμένο λόγω αρχαιολογικής έρευνας, για αόριστο χρονικό διάστημα, και απαγορεύεται η οικοδομική αξιοποίησή του. Επίσης, στη βεβαίωση να αναγράφεται η επιφάνεια του οικοπέδου που δεσμεύεται.(ΦΥΑΑ 3)
 5. Πρόσφατο έγγραφο για το χαρακτηρισμό ενός ακινήτου ως απαλλοτριωτέου, από την αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση, από το οποίο να προκύπτουν τα παρακάτω:
 • Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης.
 • Η μη ανάκλησή της.
 • Η επιφάνεια των απαλλοτριωτέων τμημάτων (ΦΥΑΑ,Κ,ΑΑ-ΓΗΣ).
 1. Τεχνική έκθεση από πραγματογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου με την οποία βεβαιώνεται η δαπάνη αποκατάστασης στις περιπτώσεις που το ακίνητο έχει υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα. (ΦΥΑΑ 1,2,4,5 και όλα τα έντυπα Κ)
 2. Άδεια λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας για τον χαρακτηρισμό εδαφικής έκτασης ως μεταλλευτικής ή λατομικής.
 3. Οικοδομική άδεια και, σε περίπτωση που δεν υφίσταται, προγενέστερος τίτλος κτήσης, βεβαίωση νομιμοποίησης αυθαιρέτου ή αποδεικτικό έναρξης ηλεκτροδότησης κλπ. για την απόδειξη της παλαιότητας του ακινήτου, η οποία υπολογίζεται από τη χρονολογία κατασκευής (ΦΥΑΑ 1,2,4,5 και όλα τα έντυπα Κ).
 4. Οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου ή η τελευταία αναθεώρησή της, για όλες τις κατηγορίες των κτιρίων, η αξία των οποίων υπολογίζεται με τα έντυπα Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9. Όταν δεν υφίσταται οικοδομική άδεια, αποδεικτικό στοιχείο της χρήσης μπορεί να αποτελέσει κάθε πρόσφορο δημόσιο έγγραφο.
 5. Άδεια λειτουργίας για τις κατηγορίες των ακινήτων, η αξία των οποίων υπολογίζεται με τα έντυπα Κ4, Κ6, Κ7. Σε περίπτωση που έχει διακοπεί η λειτουργία λόγω παύσης των εργασιών της στεγαζόμενης σ’αυτά επιχείρησης ή δραστηριότητας, προσκομίζεται η άδεια λειτουργίας της τελευταίας δραστηριότητας πριν τη διακοπή.
 6. Για τα ενσωματωμένα στο κτίριο μηχανήματα, που αποτελούν κατά τον Α.Κ. συστατικά του, ο υπολογισμός-εκτίμηση της πρόσθετης από τα κτίσματα αξίας τους γίνεται κατά την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης).

Βεβαιώσεις που εκδίδουν οι πολεοδομικές υπηρεσίες ή οι μηχανικοί

 1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας ή βεβαίωση διπλωματούχου Μηχανικού για το χαρακτηρισμό ενός χώρου ως υπογείου , αν αυτό δεν προκύπτει από την άδεια της Πολεοδομίας ή την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και γενικά από κάθε τίτλο. (ΦΥΑΑ 1,2,4,5)
 2. Βεβαίωση Πολεοδομίας ότι ο ημιυπόγειος χώρος είναι υπόγειος άλλως θεωρείται ισόγειος. (ΦΥΑΑ 1,2,4,5)
 3. Έγγραφο θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία από το οποίο να προκύπτει ότι οικόπεδο ή τμήμα του δεν είναι οικοδομήσιμο καθώς και η δυνατότητα ή μη τακτοποίησής του. (ΦΥΑΑ 3)
 4. Βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας ή βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού για την προσμέτρηση ημιορόφου ή παταριού στο Σ.Δ.(ΦΥΑΑ 3)
 5. Βεβαίωση μηχανικού θεωρημένη από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης από τα οποία να προκύπτει ο εφαρμοζόμενος Σ.Δ., όταν είναι διαφορετικός του Σ.Α.Ο που αναγράφεται στους πίνακες τιμών (ΦΥΑΑ 3)
 6. Βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού θεωρημένη από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία από την οποία να αποδεικνύεται η αδυναμία δόμησης, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και το σχετικό ποσοστό δόμησης που μπορεί να πραγματοποιηθεί (ΑΑ-ΓΗΣ)
 7. Βεβαίωση από την αρμόδια Πολεοδομία, με το μέγιστο δυνάμενο να πραγματοποιηθεί ποσοστό κάλυψης ισογείου (Κ), όταν ο Συντελεστής Εκμετάλλευσης Ισογείου (Κ) των πινάκων, μειωμένος κατά 10%, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω ειδικών συνθηκών π.χ. σχήματος οικοπέδου. (ΦΥΑΑ 3).

Πηγή: in.gr 8 Ιουλίου 2020, 07:11

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Αναδημοσιεύσεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Κάρπαθος: 132 τεστ για covid 19 στα Σπόα και 36 στο Κέντρο Υγείας

Κέντρο Υγείας Καρπάθου

Με ανακοίνωση του αργά χθες το βράδυ το γραφείο τύπου του δήμου Καρπάθου δίνει την εικόνα για τα τεσ για κοροονοιό που έγιναν χθες στην Κάρπαθο μετά τα 4 κρούσματα που εντοπίστηκαν στο νησί.

 • Η ανακοίνωση
 • Ο Δήμος Καρπάθου ευχαριστεί τον Υπ. Πολιτικής Προστασίας και τον ΕΟΔΥ.

Η Δημοτική Αρχή Καρπάθου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες της στον κ.Υπουργό Πολιτικής Προστασίας καθώς και στο Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για την άμεση και υπεύθυνη ανταπόκρισή τους στο αίτημα του Δήμου για διενέργεια ελέγχων κορονοϊού, μετά τα τελευταία κρούσματα που εμφανίστηκαν στο νησί μας.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά τριάντα έξι – 36 -τεστ στο Κέντρο Υγείας Καρπάθου και εκατόν τριάντα δύο -132- τεστ στην Τοπική Κοινότητα Σπόα.

Η Δημοτική Αρχή για άλλη μία φορά υπογραμμίζει την επικινδυνότητα των ημερών που διανύουμε και παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Καρπάθου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τα προληπτικά μέτρα που έχει υποδείξει η Πολιτική Προστασία.

Πηγή: Verena.gr

 

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάρπαθο, Αναδημοσιεύσεις, ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΥΓΕΙΑ, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Αναγκαία η τήρηση προληπτικών μέτρων ατομικής προστασίας

Εικόνα | Posted on by

Αρσενικό στο νερό – Το πανταχού παρόν δηλητήριο

Το νερό σε πολλές χώρες αλλά και περιοχές της Ελλάδας είναι μολυσμένο με αρσενικό. Μία μελέτη βρήκε ότι το να πίνει κανείς νερό μολυσμένο με αρσενικό είναι σαν να καπνίζει για χρόνια.

Εισαγωγή

Τα υπόγεια ύδατα σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έχουν φυσικά ανεβασμένα επίπεδα αρσενικού. Μία μελέτη βρήκε ότι το να πίνει κανείς νερό μολυσμένο με αρσενικό είναι σαν να καπνίζει για χρόνια.

Το Αρσενικό είναι ένα φημισμένο δηλητηριώδες στοιχείο που συμβαίνει φυσικά στις πέτρες της Γης, στο νερό αλλά και στο χώμα. Η βιομηχανική δραστηριότητα επίσης μπορεί να συγκεντρώσει αρσενικό σε συγκεκριμένα μέρη. Για την μελέτη των αποτελεσμάτων στην υγεία των πνευμόνων, οι ερευνητές έψαξαν για επίπεδα αρσενικού που ήταν τουλάχιστον διπλάσια από τα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα στην Αμερική. Αυτά τα επίπεδα βρέθηκαν στο πόσιμο νερό του Μπαγκλαντές.

Το Μπαγκλαντές δεν είναι η μοναδική χώρα όπου το νερό περιέχει αυξημένα επίπεδα αρσενικού όμως. Τα υπόγεια ύδατα σε περιοχές της Αργεντινής, της Χιλής, της Κίνας, της Ινδίας του Μεξικού αλλά και των ΗΠΑ έχουν υψηλά επίπεδα αρσενικού. Φυσικά εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι κάποιες περιοχές της Ελλάδας όπως η Χαλκιδική έχουν πολύ υψηλά ποσοστά αρσενικού στο πόσιμο νερό. Τα επίπεδα του αρσενικού στα υπόγεια ύδατα διαφέρουν κυρίως λόγω της τοποθεσίας καθώς επηρεάζονται άμεσα από το PH του νερού αλλά και των φυσικών πετρωμάτων της περιοχής.

Τί γίνεται στην Αμερική

Το 2000, μία έρευνα έδειξε ότι δεκάδες εκατομμύρια Αμερικάνοι έπιναν νερό βρύσης μολυσμένο με Αρσενικό. Το EPA (US Environmental Protection Agency) προσάρμοσε τα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα, μελέτες όμως έδειξαν ότι συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα σε ιδιωτικά και δημόσια πηγάδια.

Μόλις την περασμένη χρονιά βρέθηκαν αυξημένα επίπεδα αρσενικού σε πολλές αμερικάνικες τροφές, ειδικά σε προϊόντα ρυζιού. Το αρσενικό μπορεί να μπει κυριολεκτικά στις σοδειές μέσω του νερού που χρησιμοποιείται για την άρδευση.

Τί λένε οι γιατροί

Οι γιατροί ήδη γνωρίζουν ότι να πίνει κανείς νερό με αρσενικό μπορεί να προκαλέσει μία σωρεία προβλημάτων όπως για παράδειγμα πρόβλημα στα νεύρα, στο γαστρεντερικό σύστημα, στα νεφρά, στο συκώτι και στο ανοσοποιητικό σύστημα. Μπορεί επίσης να προκαλέσει διαβήτη και διάφορα προβλήματα στην καρδιά. Το αρσενικό είναι επίσης ένα από τα λίγα χημικά που το βρίσκουμε στο νερό και έχει συνδεθεί με βεβαιότητα με καρκίνους και κυρίως καρκίνο στα πνευμόνια. Το αρσενικό πέρα από τον καρκίνο στον πνεύμονα μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος, του αδενικού συστήματος αλλά και του προστάτη. Νεότερες μελέτες που έχουν έρθει στο φως αναφέρουν ότι το αρσενικό προκαλεί διάφορες άλλες ανωμαλίες όπως διαβήτης, αναιμία αλλά και πρόβλημα στο αναπαραγωγικό σύστημα των ανθρώπων.

Μεγάλη έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις του αρσενικού στα πνευμόνια

Σε αυτή τη νέα μελέτη, μία ομάδα ειδικών από τις ΗΠΑ και το Μπαγκλαντές, που ασχολείται με τη δημόσια υγεία, πήρε δείγμα από 20.000 εθελοντές που ζουν σε ένα μέρος του Μπαγκλαντές με διάφορα επίπεδα αρσενικού στο νερό τους. Πήρε επίσης δείγματα ούρων από αυτούς τους εθελοντές για να διαπιστώσουν πόσο ακριβώς αρσενικό είχε ο καθένας στο οργανισμό του. Μετά έλεγξαν την ικανότητα των πνευμόνων αυτών των εθελοντών, ζητώντας τους να φυσήξουν σε ένα ειδικό μηχάνημα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πνεύμονες των ανθρώπων που έπιναν νερό με αρσενικό είχαν μειωμένες ικανότητες σε σχέση με των υπολοίπων. Να σημειώσουμε εδώ ότι προφανώς οι ερευνητές έλαβαν υπόψιν τους όλους τους παράγοντες όπως το φύλο, την ηλικία, το κάπνισμα και άλλα πράγματα που μπορούν να μειώσουν την ικανότητα των πνευμόνων. Όσο περισσότερο αρσενικό έβρισκαν στους εθελοντές τόσο μικρότερη ήταν η χωρητικότητα των πνευμόνων τους.

Οι ερευνητές πρώτα ξεκίνησαν να βλέπουν τα συμπτώματα αυτά σε ανθρώπους που είχαν περίπου διπλάσια έως και δεκαπλάσια επίπεδα αρσενικού από ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της Αμερικής. Το ένα τρίτο των εθελοντών είχε εκτεθεί σε αρσενικό, το επίπεδο του οποίου ήταν περισσότερο από δέκα φορές μεγαλύτερο από ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο της Αμερικής. Σε αυτούς διαπίστωσαν αρκετά μειωμένη χωρητικότητα στον πνεύμονα.

Οι επιπτώσεις αυτές στα πνευμόνια μπορούν να συγκριθούν με το χρόνιο κάπνισμα τσιγάρου.

Πώς προέκυψε το πρόβλημα στο Μπαγκλαντές

Τα προβλήματα με το αρσενικό στο πόσιμο νερό του Μπαγκλαντές είναι σχετικά πρόσφατα και δυστυχώς επίμονα. Φιλανθρωπικές οργανώσεις έσκαψαν για πρώτη φορά βαθιά πηγάδια στη χώρα αυτή τη δεκαετία του 1970 γιατί εκείνη την περίοδο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πέθαιναν κάθε χρόνο από μολύνσεις που μεταφέρονται με το νερό όπως η χολέρα. Έψαχναν επίσης πηγές με πιο καθαρό νερό από το βρώμικο νερό της επιφάνειας. Τη δεκαετία του 1990 ανακάλυψαν για πρώτη φορά ότι τα πηγάδια αυτά ήταν μολυσμένα με αρσενικό αλλά μέχρι και τώρα, ο κόσμος χρησιμοποιεί αυτά τα πηγάδια.

Το Αμερικάνικο Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος (Environmental Protection Agency) έχει αναγνωρίσει επισήμως αρκετές μεθόδους αφαίρεσης αρσενικού από το νερό αλλά αυτές δεν εφαρμόζονται καθόλου στα πηγάδια του Μπαγκλαντές. Σε μία δήλωση που έγινε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο επιδημιολόγος Allan Smith ανέφερε την κατάσταση αυτήν στον Μπαγκλαντές ως τη μεγαλύτερη μαζική δηλητηρίαση που έγινε ποτέ στην Ιστορία.

Αυτή η ομάδα ερευνητών δημοσίευσε τη δουλειά της στο American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Ποιο πρέπει να είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο αρσενικού

Την πρώτη φορά που ορίστηκε κάποιο όριο στο αρσενικό ήταν το 1942 όταν και ορίστηκαν τα 50 μg/lt σαν ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.

Το 1993 όμως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το έριξε στα 10 μg/lt. Το 1998 οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έριξαν το όριο στα 20μg/lt από 50 που ήταν πριν ενώ δεν άργησαν λίγο αργότερα να νομοθετήσουν ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο συγκέντρωσης αρσενικού τα 10μg/lt.

Ο Πρόεδρος Μπους των ΗΠΑ, ακύρωσε το όριο των 10μg/lt μόλις ορκίστηκε Πρόεδρος και αυτό μάλλον οφείλεται στις στενές σχέσεις που είχε με τη βιομηχανίες του λιθάνθρακα που ήταν κύριοι χρηματοδότες της προεκλογικής του εκστρατείας.

Στην Ελλάδα όπως και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει το όριο των 10mg/L. Φυσικά το νούμερο αυτό ξεπερνιέται συνέχεια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Απλά δεν γίνεται μεγάλο θέμα γιατί δεν αγγίζει τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η επεξεργασία του νερού για την απομάκρυνση του αρσενικού κοστίζει, κάτι που σημαίνει ότι οι μικροί δήμοι και κοινότητες παίρνουν νερό από γεωτρήσεις ή άλλες περιοχές.

Πώς μπορούμε να απομακρύνουμε το αρσενικό από το νερό μας

Η καλύτερη λύση στην απομάκρυνση του αρσενικού είναι η αντίστροφη όσμωση. Η αντίστροφη όσμωση είναι ένα φίλτρο που αποτελείται από τουλάχιστον πέντε στάδια φιλτραρίσματος νερού στα οποία περιλαμβάνονται φίλτρα ενεργού άνθρακα ικανά να αφαιρέσουν τις βλαβερές ουσίες καθώς και το αρσενικό που βρίσκεται στο νερό.

Πηγή: Primato Hellas – ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 34, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη, 2310 383 588.

Δείτε εδώ τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης που διαθέτουμε, ικανά να απομακρύνουν το αρσενικό από το νερό του σπιτιού σας.

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Διαλογισμοί-Γνώμες-Απόψεις, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Επίσημη ανάλυση του νερού για την Κάσο από το Ε.Μ.Π.

Εικόνα | Posted on by

Προβολή ταινίας για την Τήνο και τα παραδοσιακά τοπία της αύριο 1 Ιουλίου στο Άλσος Παγκρατίου

Εικόνα | Posted on by

Χορηγίες 5 απινιδωτών σε νησιά των Δωδεκανήσων.

 ΙΟΥΝΙΟΣ  2020

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η Πανελλήνια Εθελοντική Διασωστική Ομάδα, ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (Ο.ΔΙ.Κ.),  προγραμμάτισε , οργάνωσε και είναι έτοιμη να υλοποιήσει μια μεγάλη Ανθρωπιστική και Εθνική Δράση.

Συγκεκριμένα , με τη χορηγία πέντε απινιδωτών από το Ίδρυμα ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ,  θα επισκεφθεί τα νησιά, Πάτμο, Αγαθονήσι, Χάλκη, Ψέριμο, Κάσο, Κάρπαθο ( Όλυμπο), στα οποία αφού παραμείνει επί τριήμερο θα προσφέρει δωρεάν, πολύωρο σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών σε όλους τους κατοίκους και  θα παρέχει ειδική εκπαίδευση  σε 15  άτομα σε κάθε νησί στη χρήση απινιδωτή και θα παραδώσει δωρεάν από έναν απινιδωτή σε κάθε προαναφερθέν νησί (στο νησί της Καρπάθου θα παραδοθεί στην Όλυμπο).

Η εν λόγω Δράση μας τέθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού καθώς επίσης, εντάχθηκε στον Στόχο 3 ( διασφαλίζουμε μια ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες) των 17 Στόχων του Ο.Η.Ε. για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Τους Στόχους προβάλλει με κάθε τρόπο η Ο.ΔΙ.Κ. εντάσσοντας κάθε Δράση της στον ανάλογο Στόχο.

Επίσης μας βοηθάει  το Γενικό Επιτελείο της Αεροπορίας καθώς επίσης και  το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος καλύπτοντας μεταφορές μας.

Η Ναυτιλιακή εταιρεία Blue Star Ferries, είναι  χορηγός  των δωρεάν μετακινήσεων μας από Πειραιά-Κάλυμνο & αντίστροφα, από Πειραιά προς Ρόδο & αντίστροφα, από Πειραιά Πάτμο & αντίστροφα.

Η  ANEK  LINES ομοίως είναι χορηγός της δωρεάν μετακίνησης μας  από Πειραιά προς Κάσο και από Κάρπαθο προς Πειραιά.

Η Ανώνυμος Ναυτιλιακή Εταιρεία Δήμου Καλυμνίων ΑΕ, μας χορηγεί τα εισιτήρια από Πάτμο για Αγαθονήσι.

Επίσης η Ναυτιλιακή εταιρεία ΣΑΟΣ μας χορηγεί τα εισιτήρια από Αγαθονήσι για Πάτμο.

Ομοίως η Ναυτιλιακή ALKO FERRIES μας χορηγεί τα εισιτήρια από Ρόδο για Κάμειρο και Χάλκη και αντίστροφα.

Τέλος η Ναυτιλιακή και Ξενοδοχειακή εταιρεία MANOUSOS-KASSOS μας προσφέρει τα εισιτήρια από  Κάσο για Κάρπαθο.

Η πρώτη μας αποστολή πραγματοποιήθηκε  στις 27 Φεβρουαρίου 2020 με την επίσκεψη μας στην Κάλυμνο και Ψέριμο από όπου επιστρέψαμε στις 2/3.

Στις 16/6/20 αναχωρήσαμε για Πάτμο – Αγαθονήσι όπου θα παραμείναμε μέχρι της 18/6/20.

Στις 23/6/20 αναχωρήσαμε για Ρόδο-Χάλκη από όπου επιστρέψαμε στις 27/6/20.

Τέλος στις 29/6/20 αναχωρούμε για  Κάσο και επιστρέφουμε από Κάρπαθο στις 5/7/20.

Στην εν λόγω Δράση μας συμμετέχουν οι Δήμοι: Καλυμνίων, Πάτμου, Αγαθονησίου, Χάλκης, Κάσου και η Δημοτική Κοινότητα Ολύμπου Καρπάθου, οι οποίοι ευγενώς μας προσφέρουν  την εν γένει φιλοξενία μας

                             FB: ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ                                         

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Αναδημοσιεύσεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις, Ταξιδεύοντας

Παραλειπόμενα από την εκδήλωση του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος στην Κάσο

Ικανοποίηση και χαμόγελα από μαθητές και γονείς μετά την όμορφη εκδήλωση με παιχνίδια από δύο άξιους και υπέροχους γυμναστές: το Βασίλη Σαλαγιάννη και τη Δήμητρα Κουγιάννου, του  Ιδρύματος Στ. Νιάρχος.

Φωτ Μηνά Ηλ. Περσελή  γήπεδο 5Χ5 Φρυ 27 Ιουνίου 2020

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάσο, Αναδημοσιεύσεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Αθλητικά μονοπάτια σε απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου

Τα Αθλητικά Μονοπάτια επιστρέφουν για άλλο ένα καλοκαίρι στα απομακρυσμένα νησιά μας. Με την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, την επαγρύπνηση του σήμερα αλλά και την ελπίδα για ένα αισιόδοξο μέλλον δημιουργήθηκε για άλλη μία χρονιά μία ισχυρή δράση.

Το πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων θα διεξαχθεί παράλληλα και για τρεις εβδομάδες, από την 1η Ιουλίου έως τις 21 Ιουλίου, σε 13 απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου: Άγιος Ευστράτιο, Αμοργό, Αστυπάλαια, Κάσσο, Καστελόριζο, Κίμωλο, Λειψοί, Νίσυρο, Σαμοθράκη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνοι και Ψαρά.

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει επιστρατευτεί ένα δίκτυο έμπειρων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, 49 στον αριθμό, το οποίο έχει επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια. Εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα, προκειμένου να φανούν αντάξιοι των καιρών που βιώνουμε, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της δράσης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1300 παιδιά, κυρίως ηλικίας 6 έως 12 ετών, τα οποία αναμένουν με προσδοκία τη διεξαγωγή του. Το καλοκαιρινό camp είναι δωρεάν και περιλαμβάνει εκμάθηση κολύμβησης, ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες, επαφή με λιγότερο δημοφιλή αθλήματα, μουσικοκινητικά & κιναισθητικά παιχνίδια, δημιουργική απασχόληση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων που αφορούν στη διατροφή, το περιβάλλον και στη «συνάντηση» – επαφή ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να κατανοήσουν πως το διαφορετικό είναι μέρος της ίδιας της ζωής.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι: η βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων, η ψυχική ευεξία, η κοινωνικοποίηση και η εκμάθηση νέων αθλημάτων. Επιπλέον, κύριο μέλημά μας είναι η ασφάλεια των παιδιών και η διατήρηση υψηλού παρεχόμενου επιπέδου υπηρεσιών.

Η ομάδα της «Αναγέννηση και Πρόοδος» λειτούργησε με ευελιξία και εφευρετικότητα. Δημιούργησε με μεράκι και φαντασία ένα πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων και δημιουργικής απασχόλησης σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις οδηγίες για την προστασία της υγείας, χρησιμοποιώντας τον ελάχιστο το δυνατόν εξοπλισμό.

Ευχόμαστε το φετινό πρόγραμμα, αν και διαφορετικό από τα προηγούμενα αλλά με έντονο το στοιχείο της καινοτομίας, να ξεπεράσει τις προσδοκίες όλων, φέρνοντας τα παιδιά κοντά, κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις!

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από το καλοκαίρι του 2015 με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υπό την επιστημονική επίβλεψη του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence της Α’Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και υλοποιείται από την ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος».

 

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Αναδημοσιεύσεις, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Σήμερα έπεσε η αυλαία της σχολικής ζωής των μαθητών

Σήμερα έπεσε η αυλαία της σχολικής ζωής των μαθητών μου της Στ’ τάξης, στον Μπρος Αντιπέρατο, με τον πιο όμορφο τρόπο. Ντυμένοι στα χρώματα του Ουράνιου Τόξου, γιόρτασαν την τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς, λόγω κορονοϊού, όχι στην αυλή του σχολείου μας, όπως κάθε χρόνο, αλλά δίπλα στη θάλασσα με παιχνίδια και ξενοιασιά. Αντί για τους γονείς, θεατές είχαμε τα κύματα και τα σύννεφα και κάποια στιγμή μια ντροπαλή φώκια που έκανε την εμφάνισή της στην παραλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους γυμναστές Βασίλη Σαλαγιάννη και Δήμητρα Κουγιάννου που, με προθυμία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και με την υπευθυνότητα και το ταλέντο τους μας χάρισαν όμορφες κι αξέχαστες στιγμές. Μπρος Αντιπέρατος, 25 Ιουνίου 2020.

Πηγή: Μηνάς Ηλ. Περσελής

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάσο, Αναδημοσιεύσεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Πέρασμα στον ήχο των Δωδεκανήσων «Πεντάηχο – Πρίμο Αλέντι » -VIDEO

 

Pentaichon Live @ six d.o.g.s, Athens on 1/3/2019 Tο δικό μας »Primo Alenti» είναι ένα πέρασμα στα Δωδεκάνησα. Το 12ο track του live album »Folk is Rock». Δεκαπέντε, ακατέργαστα λεπτά από το live μας στο six d.o.g.s . #FolkisRock by #Pentaichon Αρχαγγελίτικος, Ρόδος – 0:00 Αφούσης, Κάσος – 3:50 Ίσσος Καλυμνίτικος – 6:35 Στα μάρμαρα του Γαλατά – Πάνω Χορός, Κάρπαθος – 9:10 Live Recording/Mixing/Mastering : Dimitris Touras – Soundtrap drum booth & studio Director: Dimitris Nikolopoulos Cameramen: Eva Pantazi, Christos Kodellas, Dimitris Nikolopoulos Video Production: ClearCut Production Hub Website : https://www.pentaichon.com Spotify : https://open.spotify.com/artist/0Z43B… YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCD39… Facebook : https://www.facebook.com/pentaichon/ Twitter :https://twitter.com/pentaichon Instagram : https://www.instagram.com/pentaichon/

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Αναδημοσιεύσεις, Ιστορικά - Λαογραφικά Θέματα, Λαϊκή Ποίηση της Κάσου, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις, VIDEO

Ξεκινούν οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας για την σήμανση και ασφάλιση του οδικού δικτύου Καρπάθου – Κάσου

Ρόδος, 11 Ιουνίου 2020

Ο Περιφερειάρχης Γ. Χατζημάρκος, υπέγραψε την σύμβαση με τον ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου

Μια μεγάλη οδική παρέμβαση, που στόχο έχει την αναβάθμιση του οδικού δικτύου των νησιών Καρπάθου – Κάσου και την ενίσχυση της ασφάλειας για τους χρήστες του,  περνά στο στάδιο της υλοποίησης. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, μετά και την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού, υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, για το έργο «Σήμανση – Ασφάλιση Οδικού Δικτύου Καρπάθου – Κάσου», ύψους  580.150,00 ευρώ.

 Το έργο περιλαμβάνεται  στον συνολικό προγραμματισμό της Περιφερειακής αρχής, για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, με σκοπό  την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας – τομέα όπου η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου δίνει ιδιαίτερη έμφαση –  και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με συνεχή διάθεση μεγάλου μέρους των διαθέσιμων πόρων της.

Η τεχνική μελέτη του έργου αφορά σε εργασίες ασφάλισης και σήμανσης του επαρχιακού οδικού δικτύου στα νησιά της Καρπάθου και της Κάσου, με την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων αναγγελίας κινδύνου καθώς και ρυθμιστικών πινακίδων αλλά και πλευρικών  πληροφοριακών αντανακλαστικών πινακίδων, σε θέσεις διασταυρώσεων.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  Ν. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το Γραφείο Τύπου

Πηγή: Π.Ν. Αιγαίου

 

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από τη Ρόδο, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Εκδόσεις: Κωνσταντίνος Μηνάς, «Γλωσσικός Άτλαντας Δωδεκανήσου»

Μηνάς, Γλωσσικός Άτλαντας Δωδεκανήσου, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη), Αθήνα 2020, σ. 376. ISBN: 978-960-231-196-7

Σε ποια νησιά των Δωδεκανήσων το βερικόκο το λένε έτσι και σε ποια χρυσόμηλο ή καΐσι; Το μυαλό σε ποια νησιά των Δωδεκανήσων λέγεται (ε)μυαλός και σε ποια νους ή καύκαλον; Πώς λέγεται το σύννεφο σε κάθε νησί; Το θηλυκό άρθρο στην αιτιατική πληθυντικού πού είναι τις, όπως στην κοινή νέα ελληνική, πού είναι τας, όπως στην αρχαία, και σε ποια νησιά είναι τες, όπως μας μαρτυρείται ήδη σε μεσαιωνικά κείμενα;

Πολλά ερωτήματα όπως αυτά βρίσκουν τις απαντήσεις τους στις σελίδες του βιβλίου που μαζί με τον Γλωσσικό Άτλαντα της Κρήτης του Ν.Γ. Κοντοσόπουλου είναι οι μόνοι γλωσσικοί άτλαντες που έχουν συνταχθεί και κυκλοφορούν για την νεοελληνική γλώσσα και τις διαλέκτους της. Σχεδόν άγνωστοι, δυστυχώς, στην ελληνική πραγματικότητα, οι γλωσσικοί άτλαντες είναι χρησιμότατα εργαλεία για τη μελέτη των διαλεκτικών φαινομένων μιας γλώσσας ή μιας περιοχής, αφού καταγράφουν με ακρίβεια γλωσσικούς τύπους και τη γεωγραφική κατανομή τους. Στον Γλωσσικό Άτλαντα Δωδεκανήσου ο Κωνσταντίνος Μηνάς παρουσιάζει σε 343 έγχρωμους χάρτες ένα σύνολο 44 φωνολογικών, 49 μορφολογικών, 4 συντακτικών και 246 λεξιλογικών φαινομένων, με βάση τις απαντήσεις που έλαβε από πληροφορητές προερχόμενους από 51 νησιά ή τοποθεσίες των Δωδεκανήσων.

Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι ο συμπατριώτης από την Κάρπαθο Κωνσταντίνος Μηνάς, γλωσσολόγος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με πολύ σημαντική προσφορά, μεταξύ άλλων, στη μελέτη των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιαίτερα των δωδεκανησιακών ιδιωμάτων.

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Αναδημοσιεύσεις, Ιστορικά - Λαογραφικά Θέματα, Πρόλογος, Παρουσιάσεις Βιβλίων, Σύντομες Ειδήσεις

Το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και εργασιών ΙΡΙΔΑ υιοθετεί ο Δήμος Η. Ν. Κάσου

Κάσος,  26.05.2020

Το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης  εγγράφων και εργασιών ΙΡΙΔΑ  υιοθετεί για την λειτουργία των υπηρεσιών  του  ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου. Ο Δήμος από την Δευτέρα 25 Μαΐου  με μηδενικό κόστος, περνάει στην  ψηφιακή εποχή της ηλεκτρονικής διαχείρισης  εγγράφων και εργασιών .

Η «ΙΡΙΔΑ» αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τα στελέχη του Κέντρου Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και προσαρμόστηκε πλήρως στις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών και τον Φορέων  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους.

Η ΙΡΙΔΑ πρόκειται για ένα σύγχρονο, ισχυρό αποτελεσματικό και ασφαλές  πληροφοριακό  σύστημα που ενισχύει την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια, τον ιεραρχικό έλεγχο και τον συντονισμό  των υπηρεσιών  του Δήμου  και ως  εκ τούτου  τη συνολική διοικητική ικανότητά του να  ανταποκρίνεται  και ταχύτατα, με ακρίβεια και διαφάνεια στις λειτουργικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου οργανωτικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει σημαντική  εξοικονόμηση  πόρων .

Στελέχη  της Ομάδας Υποστήριξης  της ΙΡΙΔΑΣ  του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας  του Υπουργείου Εσωτερικών,  ολοκλήρωσαν  την εκπαίδευση  των Στελεχών του Δήμου. Η υψηλή  εξειδίκευση  και η αρμονική  συνεργασία  των Στελεχών του Υπουργείου  και του Δήμου μας, καθιστούν  απόλυτα  επιτυχημένο  το εγχείρημα  της μετάβασης  του Δήμου μας στην ψηφιακή  εποχή.

Από σήμερα, όλες οι υπηρεσίες  του Δήμου καταρτίζουν, συντάσσουν, υπογράφουν, διακινούν και αρχειοθετούν ψηφιακά όλα τα εισερχόμενα, εξερχόμενα και εσωτερικά  διακινούμενα  υπηρεσιακά  έγγραφα , αλλά  και έγγραφα που αποστέλλουν προς τους  φορείς  που χρησιμοποιούν  την ΙΡΙΔΑ.

Πηγή: Δήμος Η.Ν. Κάσου/Δ.Τ. Αρ. Πρωτ. 2151

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάσο, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Η συνεδρίαση Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Δ.Σ. Α-Π της 24.5.2020

Ότι συνέβη από την προηγούμενη συνεδρίαση μέχρι σήμερα:

18/5: Τηλεδιάσκεψη με αρμόδια άτομα του Υπουργείου Ναυτιλίας

19/5: Παραδώσαμε πάλι κιβώτια με βιβλία ποικίλου περιεχομένου μη Δωδεκανησιακού στην «Αλληλεγγύη» του Δήμου Πειραιά και κιβώτια με ρούχα στην Ενορία της Καστέλλας

23/5: Μνημόσυνο στην Κάρπαθο στη μνήμη σμηναγού Κ. Ηλιάκη, προκλητικές ενέργειες στον Έβρο

24/5: Έφυγε από την ζωή ο συμπατριώτης μας, Καρπαθιακής καταγωγής, Γιώργος Νισύριος, με πολυετή σημαντική προσφορά στα κοινά των νησιών μας. – Στείλαμε επιστολή στο Ίδρυμα Φανουράκη σχετικά με τις προσκλήσεις για υποτροφίες-: Στείλαμε επιστολή στον Δήμαρχο Αθηναίων με το αίτημα της απαλλαγής καταβολής των δημοτικών τελών από τα πολιτιστικά Σωματεία που εδρεύουν στην Αθήνα για το 2020, λόγω πανδημίας κορωνοϊού

Θέματα Υγείας: – Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στην συνεδρίαση της 3/5, συνεχίζεται η καταγραφή  αναγκών και ελλείψεων προσωπικού, εξοπλισμού και αναλωσίμων σε ΠΠΙ, ΚΥ και νοσοκομεία νησιών. Διευκρινίζεται για άλλη μια φορά, ότι το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας συγκεντρώνει τα αιτήματα των Δημάρχων και των Διοικητών Νοσοκομείων, σε όποια νησιά υπάρχουν και στη συνέχεια προσπαθεί να συνδράμει για την ικανοποίηση αυτών.

 • Συζητήθηκε η ανάγκη άμεσης διάθεσης μιας τουλάχιστον κινητής μονάδας ελέγχου για κορωνοϊό ανά νησί, ώστε να γίνεται ο έλεγχος των πολυάριθμων επιβατών που φτάνουν, κατά  τους καλοκαιρινούς μήνες.
 • Διατυπώθηκε η ανάγκη γνωστοποίησης του τρόπου λειτουργίας των τριών(3) πλωτών ασθενοφόρων, που πρόκειται να προμηθευτεί το Υπουργείο Ναυτιλίας. Το που θα ελλειμενίζονται αυτά τα σκάφη, το πως και ποιος θα τα ειδοποιεί για την ανάγκη διακομοιδής, είναι δύο μόνο ενδεικτικά ερωτήματα που θέτουν όλοι οι συμπατριώτες μας,

 • Εκκρεμεί ο προγραμματισμός  πραγματοποίησης νέας αιμοδοσίας.

–   Εκκρεμεί η διερεύνηση των αιτιών για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην κάλυψη θέσεων προσωπικού σε ΠΠΙ και ΚΥ νησιών, από υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον πίνακα προσλήψεων της 2η ΥΠΕ

–  Ο αντιπρόεδρος του ΔΣ κ. Γιάννης Καραϊτιανός επανέλαβε τον κίνδυνο από την αμέλεια πολλών συμπατριωτών μας να υποβληθούν στις καθιερωμένες εξετάσεις τους, λόγω πιθανότατα του φόβου της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο κ. Καραϊτιανός προτρέπει, ιδιαίτερα όσους πρόκειται να ταξιδέψουν για τα νησιά μας, να φροντίσουν να κάνουν τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, πριν την αναχώρησή τους

Μετακίνηση προς νησιά: Συζητήθηκαν  τα νεότερα από την τηλεδιάσκεψη με αρμόδια άτομα του Υπουργείου Ναυτιλίας, που πραγματοποιήθηκε  την Δευτέρα   18/5, σχετικά με τα προβλήματα ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών μας. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη μείωσης του κόστους εισιτηρίων, τόσο της ακτοπλοϊκής, όσο  και της αεροπορικής σύνδεσης, διότι παρά το γεγονός, ότι πολλά δρομολόγια είναι επιδοτούμενα, το κόστος των εισιτηρίων παραμένει απαγορευτικό για την συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας. Επίσης, αναφέρθηκε και το χρόνιο επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, κάθε άνοιξη και φθινόπωρο, της ανάγκης τροποποίησης δρομολογίων, για να μπορούν οι επιβάτες με προορισμό κυρίως μικρότερα νησιά, να προλαβαίνουν τις όποιες ανταποκρίσεις.

Από όλους τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη, εκφράστηκε η ανησυχία για την επίσημη γραπτή οριστικοποίηση των μέτρων για την μετακίνηση ατόμων προς τα νησιά μας, ιδιαίτερα προς τα μικρότερα, που στερούνται δυνατότητας ελέγχου και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού. Προς το παρόν, είναι γνωστό ότι η μετακίνηση προς τα νησιά μας, απελευθερώνεται σταδιακά για όλους τους επιβάτες και από τις περισσότερες χώρες, με τη μόνη διαφορά, ότι έχει γίνει διαχωρισμός και των νησιών μας σε τρεις κατηγορίες «κινδύνου», με ότι αυτό συνεπάγεται…

Σημαντικότατη επισήμανση επίσης, αποτελεί η ανάγκη της συνέχισης απαγόρευσης οποιασδήποτε μετακίνησης από και προς την Τουρκία και αποφασίστηκε ομόφωνα η έκδοση σχετικού ψηφίσματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : Σχετικά με τις προσπάθειές μας για την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της Ομοσπονδίας μας και των λοιπών πολιτιστικών Σωματείων, είχαμε τις ακόλουθες εξελίξεις:

α. Αναμονή θετικής απάντησης από τον Δήμο του Πειραιά στο  αίτημά μας για την απαλλαγή των Σωματείων μας από την καταβολή των δημοτικών τελών, τουλάχιστον για το 2020. Αντίστοιχη επιστολή στάλθηκε και στον Δήμο Αθηναίων και θα σταλούν κι άλλες επιστολές σε Δήμους, όπου υπάρχουν Δωδεκανησιακά Σωματεία.

β. Άρχισε και συνεχίζεται η συζήτηση με κάθε Πρόεδρο ξεχωριστά σχετικά με τις προτάσεις – ιδέες, όπως αναλυτικά αναφέρονται και στην από 16/5 επιστολή που στάλθηκε στους Προέδρους των Σωματείων, θεωρώντας ως δεδομένο ότι τουλάχιστον μέσα στο 2020 δεν προβλέπονται εισπράξεις από μέλη Σωματείων μας. Όπως επεσήμανε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λερίων, κ. Δημήτρης Ήσυχος, υπάρχει σοβαρότατη ανησυχία για το μέλλον των Σωματείων μας και το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί αναλυτικά το συντομότερο δυνατό. Ευνόητο είναι, ότι την ανησυχία αυτή, την έχουμε όλοι και κυρίως τα μέλη των ΔΣ των Σωματείων και επιβάλλεται όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για την επιβίωση των φορέων μας.

γ.  Θα καταβληθεί προσπάθεια για έμμεση τουλάχιστον οικονομική ενίσχυση των συμπατριωτών μουσικών μας, που τόσα χρόνια στηρίζουν όλα τα Σωματεία σας και συμβάλουν καθοριστικά στην διατήρηση της πολιτιστικής μας παράδοσης.

Λειτουργία Δωδεκανησιακής Εστίας:  Συνεχίστηκε και αυτή την εβδομάδα (18/5-24/5) η λειτουργία της Εστίας μας με την ταυτόχρονη παρουσία λίγων μόνο ατόμων. Στόχος μας είναι η ολοκλήρωση της καταγραφής – τοποθέτησης βιβλίων – Αρχείων και γενικότερα ο ευθετισμός του όλου χώρου.

Δυστυχώς, δεν έχουμε ακόμη διαθέσιμο πολυμηχάνημα για την σάρωση εγγράφων, κλπ, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση.

Πηγή: Ο.Δ.Σ. Α-Π.

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Αναδημοσιεύσεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Από σήμερα ξεκινά από τον Οίκο Ναύτου η καταβολή 3,065 εκατ. ευρώ προς ανέργους ναυτικούς.

Πειραιάς, 22 Μαΐου 2020

Το συνολικό πόσο των 3,065 εκατ. ευρώ καταβάλλεται από σήμερα μέσο του Οίκου Ναύτη, σε σχεδόν 3.500 περίπου Έλληνες ναυτικούς.

Συγκεκριμένα σήμερα 2.160  ναυτικοί θα λάβουν το επίδομα ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, συνολικού ύψους 1,840 εκατ. ευρώ, ενώ από τις αρχές Ιουνίου θα αρχίσει να καταβάλλεται και το επίδομα ανεργίας συνολικού ύψους 1,225 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά  3.500 περίπου άνεργους ναυτικούς.

Εξάλλου την επόμενη εβδομάδα η διοίκηση του Οίκου Ναύτη θα συνεδριάσει προκειμένου να καθορίσει το συνολικό πόσο που θα απαιτηθεί για την χορήγηση επιδόματος ειδικού σκοπού 800 ευρώ και σε άλλες κατηγορίες ναυτικών που εντάχθηκαν στο μέτρο με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 1ης Μαΐου 2020.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης «με την καταβολή του επιδόματος ειδικού σκοπού, αλλά και την παράλληλη καταβολή του επιδόματος ανεργίας η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τους Έλληνες ναυτικούς οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία».

Πηγή: Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/Γραφείο Επικοινωνίας & Ενημέρωσης

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Αναδημοσιεύσεις, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Συνεργασία Σύμπλευσης και ΕΟΔΥ για την πραγματοποίηση προληπτικών εξετάσεων για τον COVID-19 σε μικρά και απομονωμένα νησιά του Αιγαίου

Ρόδος, 20 Μαΐου 2020

Γ. Χατζημάρκος: «Ευχαριστούμε τη Σύμπλευση για την υπέροχη αυτή ιατρική και κοινωνική προσφορά στα μικρά νησιά του Αιγαίου, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ»

Αμέσως μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας του ΕΟΔΥ με τη μη κερδοσκοπική εταιρία  +πλευση (Σύμπλευση) για την διενέργεια τεστ για τον COVID-19 σε μικρά και απομονωμένα νησιά του Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Σύμπλευσης, Νίκο Αθανασίου για να τον ευχαριστήσει για τη σημαντική πρωτοβουλία να στηρίξει τα μικρά και ακριτικά νησιά του Αιγαίου, εκφράζοντας παράλληλα την αμέριστη συμπαράσταση και συνεργασία της Περιφέρειας στο εγχείρημα αυτό μεγάλης κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς.

Μάλιστα, η πρώτη δράση της ανωτέρω συμφωνίας σχεδιάζεται από τον ΕΟΔΥ να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Μαΐου και οι Πλωτές Ομάδες του ΕΟΔΥ θα επισκεφτούν τη Μήλο, την Κίμωλο, τη Φολέγανδρο και τη Σίκινο.

Μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ 1 «επικοινωνία» και τη δημοσιογράφο Μάριον Μιχελιδάκη για το τιτάνιο εγχείρημα τουριστικής περιόδου εν μέσω πανδημίας καθώς και για τη συνεργασία του ΕΟΔΥ με τη «Σύμπλευση ΑΜΚΕ», ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Σύμπλευσης, κ. Νίκο Αθανασίου, για την υπέροχη αυτή προσφορά και τον εθελοντισμό της ομάδας του, ο οποίος έχει πάρα πολλά μηνύματα, και να τον συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Ευχαριστώ βεβαίως και τον ΕΟΔΥ, ο οποίος έχει τον συντονισμό του έργου».

Επιπλέον, στην ίδια εκπομπή, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και σε ενέργειες, στις οποίες έχει ήδη προβεί η Περιφέρεια για την υγειονομική ενδυνάμωση των νησιών, όπως την αγορά επτά μηχανημάτων εξετάσεων μοριακής ανάλυσης στα Νοσοκομεία του Νοτίου Αιγαίου, τη δωρεά δύο κλωβών αρνητικής πίεσης στο ΕΚΑΒ για ασφαλείς αερομεταφορές ασθενών και την ενίσχυση των μεγαλύτερων αλλά και μικρότερων δομών υγείας του Νότιου Αιγαίου με έναν σημαντικό αριθμό σύγχρονων αναπνευστήρων.

Ειδικότερα για τη συνεργασία με την Σύμπλευση, ο ΕΟΔΥ, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, αξιολογώντας την ιδιαιτερότητα της ελληνικής γεωγραφικής κατανομής και τις δυσκολίες επικοινωνίας με τα δεκάδες ελληνικά νησιά, σύναψε συμφωνία συνεργασίας με τη μη κερδοσκοπική εταιρία για την πραγματοποίηση προληπτικών εξετάσεων για τον COVID-19 σε μικρά και απομονωμένα νησιά του Αιγαίου. Η Σύμπλευση με τα φουσκωτά και τα πληρώματά της θα μεταφέρει τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ από την Αττική σε κάθε νησί που θα αποφασιστεί από τον ΕΟΔΥ, για τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από κοινού με τους ιατρούς και τους εθελοντές της Σύμπλευσης και πάντα με βάση το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, ενώ όλοι οι γιατροί και οι νοσηλευτές που θα μεταβούν στα νησιά θα εξεταστούν πρώτα για Covid-19.

Πηγή: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου/Το Γραφείο Τύπου

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από τη Ρόδο, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Δυσάρεστα νέα στην κασιώτικη παροικία της Αθήνας, έφυγε ο Μανώλης Β. Νειάδας.

Τα ξημερώματα της Κυριακής έφυγε από την ζωή ένα από τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα που είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του για μισό αιώνα στην κασιώτικη φαρμακοβιομηχανία “Β.ΝΕΙΑΔΑΣ & ΥΙΟΙ”, ο Μανώλης Β. Νειάδας.
Δυστυχώς με τις παρούσες συνθήκες δεν ήταν δυνατό να παρευρεθώ στην κηδεία του όπως θα ήθελα, τιμώντας τον με δυο λόγια. Τα λόγια όμως της καρδιάς δεν ακολουθούν ούτε κανόνες, ούτε συνθήκες, ούτε τόπο και χρόνο. Τα εκφράζεις οποιαδήποτε στιγμή νιώθεις την ανάγκη, δείχνοντας την βαθιά σου λύπη και την άπειρη εκτίμηση στον άνθρωπο που δεν τίμησε μόνο τον σύλλογο μας και την κασιώτικη παροικία αλλά και την κοινωνία με το έργο του για το οποίο θα επανέλθω σε λίγες μέρες.
Σήμερα θέλω να εκφράσω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες του υιού του Βασίλη Ε. Νειάδα και της κόρης του Αγγέλας Ε. Κουκλέλη – Νειάδα.

Καλό σου ταξίδι Μανώλη μου,
Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ,
Γιάννης Ζαχαριάδης.

Ποιός ήταν ο Μανώλης Β. Νειάδας

Μανώλης Βασ. Νειάδας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1923 και ήταν γιος του καπετάν Βασίλη Νειάδα, και εγγονός του Καπετάν Γιάννη  του Νειάδα, ο οποίος χάθηκε με το ιστιοφόρο του «Μποργιανή» το 1899 στο πρώτο του ταξίδι μεταξύ Σμύρνης και Κάσου. Απόφοιτος της Βαρβακείου σχολής, σπούδασε στην Ανωτάτη Εμπορική και έκανε διδακτορικό στη Σορβώνη – Παρίσι.

Το 1952 ασχολήθηκε με την οικογενειακή φαρμακοβιομηχανία και την ανέπτυξε μαζί με τον αδελφό του Γιάννη, συνεργαζόμενοι σε μεγάλους και ξένους φαρμακευτικούς οίκους.

Το 1960 ξεκίνησε ως μέλος του Επιμελητηρίου Πειραιώς, στο οποίο εκλέχτηκε επί 14 συνεχή χρόνια πρόεδρός του.

Σαν πρόεδρος ασχολήθηκε με τις Διεθνής Σχέσεις επιμελητηρίων ως πρόδρος της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Ένωσης των Επιμελητηρίων Μεσογειακών Χωρών. Επίσης διετέλεσε  επί 12 χρόνια αντιπρόεδρος της Ιονικής Τράπεζας. Η Γαλλική Κυβέρνηση τον τίμησε με το παράσημο του Χρυσού Σταυρού της Λεγεώνος της Τιμής. Στη συνέχεια εκλέχτηκε μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Παρίσι.

Ο Μ. Β. Νειάδας, όπως και ο αδελφός του Γιάννης, υπήρξαν μεγάλοι ευεργέτες του Συλλόγου των Εν Ελλάδι Κασίων, επίσης συμπαραστάσθηκαν σε πολλούς συμπατριώτες όταν εγκατέλειψαν την Αίγυπτο και εγκαταστάθηκαν με τις οικογένειές τους στην Αθήνα. Πολλοί από αυτούς θυμούνται με αίσθημα αγάπης την προσφορά εργασίας στη οικογενειακή τότε φαρμακευτική επιχείρηση, που βρισκόνταν σε περίοδο ακμής. Ο αριθμός των Κασιωτών που απασχολούνταν τότε στο εργοστάσιο και στα γραφεία υπερέβαινε τους 60…

Παντρεύτηκε την Έφη Κανάρογλου και απέκτησε δύο παιδιά και έξη εγγόνια.

Στην οικογένεια του Μ.Β. Νειάδα η διαδικτυακή εφημερίδα Νέα «Φωνή της Κάσου» εκφράζει θερμά συλλυπητήρια.

Μιχάλης Κ. Σκουλιός

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, ΜΟΡΦΕΣ, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Πυρκαγιά στην Κάσο, αποσβέστηκε από το τμήμα πολιτικής προστασίας του Δήμου Η. Ν. Κάσου

Κάσος, 19.05.2020

Χθες νωρίς το απόγευμα  ο Δήμος Ηρωικής νήσου Κάσου ενημερώθηκε για την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή Αντένες  και πιο συγκεκριμένα στη θέση Λιμνάκια. Άμεσα κλήθηκε  το κλιμάκιο εθελοντών πυροσβεστών με  την συνδρομή  του Δημάρχου  Μιχάλη Ερωτόκριτου των αντιδημάρχων Δημήτρη Φραγκούλη, Γιάννη Νικολάου της Προέδρου του ΔΣ Νικολέττα Σοφίλα και του Δημοτικού Συμβούλου  Γιώργου Μηνακά.

Στην περιοχή επιχείρησαν  παρουσία  εκπροσώπου του  Αστυνομικού σταθμού  του νησιού οι  εθελοντές, Μάρκος Ιερομόναχος, Βασίλης Βοναπάρτης, Γιώργος Β. Περσελής, Μανώλης Σοφίλας, Φίλιππος Μακρόπουλος, Μανώλης Σταματάκης, και ο Γιάννης Μιχ Ασπράς  (Αγάς).  Στην απόσβεση της πυρκαγιάς χρησιμοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα μέσα, το πυροσβεστικό  όχημα  και το  φορτηγό  βυτιοφόρο του Δήμου.  Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, η πυρκαγιά απλώθηκε σε  6-7 εστίες   με  αποτέλεσμα  να κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή και της κεντρικής υπηρεσίας   πολιτικής  προστασίας  η οποία άμεσα ανταποκρίθηκε  στο κάλεσμα της   Δημοτικής Αρχής με την αποστολή 7 μελούς πεζοπόρου  κλιμακίου πυροσβεστών από την Κάρπαθο.

Κατά την διάρκεια της  επιχείρησης  ο Δήμαρχος  βρισκόταν σε συνεχή  τηλεφωνική επικοινωνία με  τον  διοικητή  Πυροσβεστική υπηρεσίας  Ρόδου καθώς και με  τον Περιφερειακό διοικητή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Λίγο  αργότερα  από την αναφορά του συμβάντος  έφθασε στην Κάσο με πλωτό  του Λιμενικού σώματος Καρπάθου το πεζοπόρο κλιμάκιο των πυροσβεστών συνοδευόμενο από τον προϊστάμενο του πυροσβεστικού κλιμακίου της Καρπάθου.

Τελικά  μετά από  5 ώρες  επετεύχθη το σβήσιμο  της πυρκαγιάς που σύμφωνα με πληροφορίες  είχε σαν αποτέλεσμα να καούν 17 κυψέλες  καθώς και 120 στρέμματα χορτολιβαδικής  έκτασης.

Από το  γεγονότος αυτό  κρίνεται  αναγκαία  η οριστική  συγκρότηση του εθελοντικού κλιμακίου πυροσβεστών του Δήμου Ηρωικής νήσου Κάσου καθώς επίσης και η προμήθεια  του κατάλληλου  εξοπλισμού αντιμετώπισης  πυρκαγιών,   που  δω και δυο μήνες έχει  κολλήσει σε γραφειοκρατικές  διαδικασίες.

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς  ο Δήμος Ηρωικής νήσου Κάσου αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά  όλους   όσους  κατέφθασαν στο σημείο  και κατέλαβαν  κάθε  δυνατή προσπάθεια για την κατάσβεση της  πυρκαγιάς.

Πηγή: Δήμος Η.Ν. Κάσου /Δ.Τ. Αριθ. Πρωτ: 2068

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάσο, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Τηλεδιάσκεψη με την Γενική Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής

Την Δευτέρα 18/1, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με θέμα την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών μας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απανταχού συμπατριώτες μας, προκειμένου να μεταβούν στα νησιά μας. Από την πλευρά  του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας κ. Χριστιάνα Καλογήρου, ο γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος και ο Διευθυντής του Υπουργείου πλοίαρχος ΛΣ κ. Γεώργιος Ρίγγας.  Την Ομοσπονδία μας εκπροσώπησαν  ο   πρόεδρος του ΔΣ  κ. Γιάννης Φραγκούλης, η αντιπρόεδρος κ. Κατερίνα Βουρεξάκη και ο επίτιμος πρόεδρος κ. Φίλιππος Καλλούδης.

Η συζήτηση άρχισε με τον προβληματισμό που υπάρχει σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και το πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθείται από όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν στα νησιά μας, λόγω της πανδημίας. Όπως είναι γνωστό, στο άμεσο μέλλον, θα δοθεί η άδεια για μετακινήσεις προς τα νησιά μας και είναι φυσικό να υπάρχει μεγάλη αγωνία και από τους συμπατριώτες μας, κατοίκους της Αττικής για το πότε και πως θα μπορέσουν να ταξιδέψουν. Στον προβληματισμό μας αυτό, η κ. Καλογήρου μας δήλωσε ότι θα υπάρξουν έγκαιρα αναλυτικότατες και σαφέστατες οδηγίες για την ασφαλή μετάβαση κάθε ταξιδιώτη στον τόπο προορισμού του, ώστε να μην υπάρχει καμία ανησυχία.

Ακολούθησε μια συζήτηση σχετικά με τα  θέματα που απασχολούν τους απανταχού Δωδεκανήσιους, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μεταξύ άλλων, έγινε αναφορά στα ακόλουθα:

–  Δρομολόγια και ανταποκρίσεις ακτοπλοϊκής σύνδεσης νησιών μας

Για το θέμα, από πλευράς Ομοσπονδίας μας, αρχικά εκφράστηκε η θετική εντύπωση που προκάλεσε η πρόσκληση του Υπουργείου (αρ. πρωτ. 2253.2-8/25014/20 από 20/4/2020) προς τις Ναυτιλιακές εταιρείες για την αδειοδότηση γραμμών, με μια μόνο ένσταση, πολύ όμως σημαντική, ως προς την πρόβλεψη   της δυνατότητας καθορισμού εναλλακτικού λιμανιού αναχώρησης το Λαύριο σε τρείς (3) γραμμές προς νησιά της Δωδεκανήσου. Η αρνητική αυτή αντίδραση οφείλεται σε μια σειρά σοβαρών αντικειμενικών δυσκολιών που θα προκαλέσει μια τέτοια απόφαση, με χαρακτηριστικότερη την ταλαιπωρία της μετάβασης των υποψηφίων επιβατών στο Λαύριο. Ευτυχώς, λάβαμε την διαβεβαίωση από τον κ. Ρίγγα, ότι αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή της αδειοδότησης γραμμής για νησιά της Δωδεκανήσου από το λιμάνι του Λαυρίου, αποκλείεται στην παρούσα φάση.

 • Δρομολόγια και ανταποκρίσεις αεροπορικής σύνδεσης νησιών μας

Για το θέμα, από πλευράς Ομοσπονδίας μας, αναφέρθηκαν για πολλοστή φορά τα  διαχρονικά προβλήματα: το υψηλό – απαγορευτικό  κόστος εισιτηρίων ακόμη και στις επιδοτούμενες γραμμές και την ανάγκη διορθωτικών αλλαγών στις ανταποκρίσεις κάθε άνοιξη και κάθε φθινόπωρο, κάθε φορά δηλαδή που αλλάζουν τα χειμερινά και τα θερινά δρομολόγια.

 • Κόστος ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Το θέμα του υψηλού κόστους των εισιτηρίων συζητήθηκε αναλυτικότατα. Ο κ.  Κυριαζόπουλος μας εξήγησε τους λόγους υψηλής τιμής του καυσίμου που χρησιμοποιούν τα πλοία μας καθώς επίσης και την αναμενόμενη ζημιά από τον περιορισμό στον αριθμό επιβατών, λόγω των μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας. η κ. Καλογήρου μας ενημέρωσε ότι αναμένεται σύντομα μια μείωση στο ΦΠΑ, γεγονός που θα μειώσει το συνολικό κόστος των εισιτηρίων.  από την πλευρά της Ομοσπονδίας μας, επαναλάβαμε ότι οι συμπατριώτες μας, αλλά και οι επιβάτες γενικότερα, ενδιαφέρονται για το πόσο τους κοστίζει το εισιτήριο και όχι για το που οφείλεται το κόστος του. Ειδικότερα για τους συμπατριώτες μας κατοίκους της ηπειρωτικής χώρας, επαναφέραμε το αίτημα επέκτασης της εφαρμογής του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, ώστε να υπάρχει διπλό όφελος, τόσο για τους επιβάτες, όσο και για την οικονομία του τόπου προορισμού τους. σχετικά με το αίτημά μας αυτό, η κ. Καλογήρου μας διαβεβαίωσε ότι σύντομα θα δοθεί λύση, γεγονός που μας χαροποίησε ιδιαίτερα.

Η τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με μια αίσθηση ικανοποίησης από όλους τους συμμετέχοντες και κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει η ανάλογη συνέχεια.

  Το ΔΣ της Ομοσπονδίας

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Αναδημοσιεύσεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις