Η Νέα «Φωνή της Κάσου» σας εύχεται ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Εικόνα | Posted on by

Ευχές για το ΠΑΣΧΑ από τον Σύλλογο των Εν Ελλάδι Κασίων

Εικόνα | Posted on by

Ευχές για το Πάσχα από Κ.Ε.Ε.Λ.Ε.Α.

Εύχομαι ολόψυχα ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Δρ Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη

τ. Διευθύντρια, επιστ. συνεργάτις Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

της Ακαδημίας Αθηνών – Ηπίτου 3, 10557 Αθήνα -Τηλ.: 210.3664750

Τηλ. 210 7794104, Κιν.: 6937161812,  Fax: 210.3313418, 210.3664735

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Ευχές για το Πάσχα από το Επαρχείο Καρπάθου & Ηρωική Νήσου Κάσου

Εικόνα | Posted on by

Ευχές για το Πάσχα από τον Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων

Εικόνα | Posted on by

Ευχές για το Πάσχα από το Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου

Εικόνα | Posted on by

Παρατείνεται η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και ΑΝΔΩ, για την υποστήριξη των μικρών δήμων της Δωδεκανήσου

Ρόδος, 22 Απριλίου 2019

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, παρατείνεται χρονικά η Προγραμματική Σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΑΝΔΩ Α.Ε. για την παροχή τεχνικής υποστήριξης από την ΑΝΔΩ προς τους μικρούς δήμους της Δωδεκανήσου.

Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ Α.Ε.) με το ποσό των 235.600€, προκειμένου η ΑΝΔΩ να παράσχει τεχνική υποστήριξη στους μικρούς νησιωτικούς δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων της Δωδεκανήσου.

Την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία  έχει τίτλο « Παροχή προς της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τους  μικρούς δήμους του Νομού Δωδεκανήσου, υπηρεσιών πληροφόρησης καθώς και τεχνικής υποστήριξης και εξειδικευμένων στελεχών για την προετοιμασία, την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων και δράσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και λοιπών ευρωπαϊκών προγραμμάτων», συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΑΝΔΩ Α.Ε., Ρένα Παυλάκη.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, παρέχονται στους μικρούς δήμους της Δωδεκανήσου οι κάτωθι υπηρεσίες:

1- Σύνταξη και αποστολή ενημερωτικού δελτίου σε εβδομαδιαία βάση προς τους Δήμους σχετικά με τις Προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (εξειδίκευση, αποκωδικοποίηση, απλούστευση, αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες).

2- Συνεργασία με τους Δήμους για πλήρη και διαρκή ενημέρωση σε εβδομαδιαία βάση σχετικά με τη πορεία του ΕΣΠΑ και άλλων Προγραμμάτων χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γενική Ενημέρωση ΟΤΑ σε θέματα ενδιαφέροντος τους.

3- Συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ για κατάρτιση προγραμματισμού υποβολής προτάσεων έργων για ένταξη.

4-Αποτύπωση ωριμότητας προτεινόμενων έργων.

5- Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων των ενδιαφερόμενων Δήμων με επακριβή προσδιορισμό και Κατάρτιση του χρονικού προγραμματισμού υλοποίησης των έργων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων.

6- Υποβοήθηση στο στάδιο ωρίμανσης των έργων των Δήμων, σύνταξη φακέλων έργου (αυτοψία στο χώρο του έργου, αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, συλλογή δεδομένων, τεχνική περιγραφή, σκοπιμότητα του έργου, εκτίμηση αμοιβών, προϋπολογισμού και κατηγοριών μελετών).

7- Έλεγχος τευχών δημοπράτησης (Τιμολόγιο, Προϋπολογισμός, Έντυπο Προσφοράς, Ειδική / Γενική και Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Διακήρυξη, περίληψη Διακήρυξης, Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας Υγιεινής), έλεγχος Μελετών, επικαιροποίηση, συμπλήρωση ή  επανασύνταξη τους όπου απαιτείται.

8- Υποβοήθηση στο στάδιο προετοιμασίας φακέλου υποβολής των έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα (τομεακά, περιφερειακά, λοιπά, κλπ) (επίσπευση διαδικασιών, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, έλεγχος μελετών, συμμετοχή σε τεχνικές συσκέψεις, συμπλήρωση εγγράφων και πινάκων φακέλου, σύνταξη φακέλων υποβολής).

9- Υποβοήθηση στην διενέργεια διαγωνισμού ανάθεσης– εκτέλεσης των έργων των Δήμων Παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων (επίσπευση διαδικασιών αδειοδοτήσεις, έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν και επίλυση τους, συμπλήρωση Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, τροποποιημένων Τεχνικών δελτίων και ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής

10- Τυποποίηση και υπόδειξη τήρησης Φακέλων των Έργων των Δήμων.

11- Διαχείριση πλατφόρμας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τα υπό παρακολούθηση έργα.

11- Διαχείριση πλατφόρμας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τα υπό παρακολούθηση έργα.

Πηγή> Περιφέρεια Ν. Αιγαίου/ Το Γραφείο Τύπου

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από τη Ρόδο, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Ευχές γα το Πάσχα από τον Σύλλογο Απανταχού Καρπαθίων

Εικόνα | Posted on by

Κάσος 2007, Κασιώτες στην Αμερική και τον Καναδά (1899-2004) – Video

Βιβλιοπαρουσίαση:

Μιχάλης Κ. Σκουλιός «Κασιώτες στην Αμερική και τον Καναδά» (1899-2004). ΙSNB: 978-960-86961-3-6

Χορηγία: Δήμος Κασίων – ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η παρουσία του βιβλίου έγινε στις 4 Αυγ. 2007 το απόγευμα, στο προαύλιο χώρο του εκπαιδευτικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Φρυ – Κάσου.

Στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Κάσου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του νησιού «Νικόλαος Γ. Μαυρής».

Χαιρετισμός: Ρένα Νικ. Αρετού, εκπρόσωπος Πολιτιστικού Οργανισμού Κάσου  & Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ν.Γ. Μαυρής.

Οργάνωση-καλλιτεχνική επιμέλεια: Μιχάλης Κ. Σκουλιός.

Συντονιστής και Α΄ομιλητής: Μηνάς Εμμ. Βιντιάδης, Δημοσιογράφος-συγγραφέας,

Β΄ομιλήτρια: Μάρω Σωτηροπούλου- Φιλίππου, μεταφράστρια-συγγραφέας,

Γ΄ ομιλητής:  Γιάννης Αντ. Αράπης, ιατρός-πνευμονολόγος.

Μουσικές γέφυρες – τραγούδια για την ξενιτιά: Νίκος Ξενάκης.

Την μουσική συντροφιά αποτελούσαν:

Νίκος Ξενάκης, τραγούδι -μπουζούκι. Κώστας Κωνσταντίνου, τραγούδι-κιθάρα. Έλενα Κωνσταντίνου, τραγούδι-βιολί. Χάρης Ανδρέου, τουμπελέκι. Μάριος Ανδρέου, β΄μπουζούκι. Ισαβέλλα & Μαρίνα Εμίρη, φωνητικά.

Βοήθησαν στην εκδήλωση: Μαίρη Μ. Μαλανδρή & Μαίρη Ι. Φραγκούλη-Λιόντα.

Βιντεοληψία παρουσίασης: Ιωσήφ Παπαδόπουλος.

Ηχητικά: Μάρκος Παπαμάρκος.

Επεξεργασία Video-Montage-subtitles-Copyright: Michael C. Scoulios

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ιστορικά - Λαογραφικά Θέματα, Πρόλογος, Παρουσιάσεις Βιβλίων, Πολιτιστικές εκδηλώσεις, Σύντομες Ειδήσεις, VIDEO

Υπουργείο Μεταφορών: Ιδιωτικοποιεί 23 αεροδρόμια που δεν πέρασαν στη διαχείριση της Fraport Greece

Σε τροχιά ιδιωτικοποίησης βάζει το υπουργείο Μεταφορών και τα υπόλοιπα 23 περιφερειακά αεροδρόμια που δεν πέρασαν στη διαχείριση της Fraport Greece και τα οποία εξακολουθεί να διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανέθεσε στην εταιρεία «Λάμδα Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι» το έργο του χρηματοοικονομικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών στην αξιοποίηση των 23 αεροδρομίων που παραμένουν στο ελληνικό Δημόσιο.

Πρόκειται για τα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καστοριάς, Ν. Αγχιάλου, Καλαμάτας, Άραξου, Λήμνου, Χίου, Ικαρίας, Σκύρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Σητείας, Λέρου, Κάσου, Καρπάθου, Κυθήρων και Καστελόριζου.

Η διάρκεια της σύμβασης με την εταιρεία «Λάμδα Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι» είναι 12μηνη, ενώ το συνολικό κόστος προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 119.600 ευρώ προ ΦΠΑ.

Ειδικότερα, το αντικείμενο απασχόλησης του χρηματοοικονομικού συμβούλου αφορά την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής «για τη διαμόρφωση εναλλακτικών προτάσεων αξιοποίησης των αεροδρομίων και την προετοιμασία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης και αξιοποίησής τους».

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες του συμβούλου περιλαμβάνουν:

Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης

– Υποστήριξη στη συλλογή, επισκόπηση και οργάνωση των διαθέσιμων ιστορικών στοιχείων, πληροφοριών που διέπουν και σχετίζονται με τη λειτουργία και οικονομική απόδοση των αεροδρομίων.

-Υποστήριξη στη συλλογή και επισκόπηση όλων των υφιστάμενων προβλέψεων και μελετών από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ή/και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και Αρχές.

-Εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης των αεροδρομίων από χρηματοοικονομικής πλευράς, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία των Αεροδρομίων

Σχεδιασμός και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης

-Καταγραφή και ανάλυση των στόχων του Δημοσίου σε σχέση με την ανάπτυξη και αξιοποίηση των αεροδρομίων και το ρόλο των εμπλεκομένων φορέων του.

-Καταγραφή και ανάλυση των ελάχιστων σχεδιαζόμενων επενδύσεων που το Δημόσιο έχει προγραμματίσει ανά αεροδρόμιο.

-Καταγραφή και ανάλυση των ελάχιστων τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων που το Δημόσιο έχει προγραμματίσει ανά αεροδρόμιο.

-Αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας ανάπτυξης των αεροδρομίων με βάση τους στόχους της αναθέτουσας αρχής, τις ελάχιστες επενδύσεις και τις ελάχιστες απαιτήσεις, καθώς και τα στοιχεία που θα παρασχεθούν στον σύμβουλο (ιστορικά στοιχεία, προβλέψεις, κλπ).

-Διερεύνηση σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους – εναλλακτικών τρόπων συμμετοχής της αναθέτουσας αρχής στο πλαίσιο ενδεχόμενης συνεργασίας της με τον ιδιωτικό τομέα (με τη μορφή παραχώρησης για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των αεροδρομίων), με στόχο τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

-Διερεύνηση από χρηματοοικονομικής άποψης εναλλακτικών σχεδίων ομαδοποίησης και δομών παραχώρησης, λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματοοικονομικές, επενδυτικές και εμπορικές παραμέτρους των αεροδρομίων, με στόχο τη διαμόρφωση εύλογων επενδυτικών σχεδίων για την προσέλκυση σοβαρών επενδυτικών κεφαλαίων.

-Υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής για το σχεδιασμό και προετοιμασία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου παραχώρησης σε σχέση με την ανάπτυξη και αξιοποίηση των αεροδρομίων, μέσω της συνεργασίας του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με βάση του στόχους της αναθέτουσας αρχής.

Πηγή> Εφ. «ΤΟ ΒΗΜΑ/team» 18.04.2019 – 21:20

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Αναδημοσιεύσεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια Ο/Γ Πρέβελης της 19 και 21 Απριλίου 2019

ΧΑΝΙΑ  19/04/2019

H ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι τα  δρομολόγια με το πλοίο Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ την Παρασκευή 19/04/2019 από Πειραιά πρός Μήλο-Σαντορίνη-Ανάφη-Ηράκλειο-Σητεία-Κάσο-Κάρπαθο-Διαφάνι-Χάλκη-Ρόδο και την Κυριακή 21/04/2019 από Ρόδο πρός Χάλκη-Διαφάνι-Κάρπαθο-Κάσο-Σητεία-Ηράκλειο-Ανάφη-Σαντορίνη-Μήλο-Πειραιά θα παραμείνουν ανεκτέλεστα.

Πηγή> Αιγαίον Πέλαγος-Θαλάσσιες Γραμμές /Δ.Τ.

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Αναδημοσιεύσεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις, Ταξιδεύοντας

Εκδήλωση: «Παναγίες της Ολύμπου» την Κυριακή 21.4.2019 στη Ρόδο

Εικόνα | Posted on by

Δωρεάν παροχή υπηρεσιών θεραπείας υπογονιμότητας

Εικόνα | Posted on by

Τα δρομολόγια του Ο/Γ Πρέβελης 18 και 19/4/2019

ΧΑΝΙΑ  18/04/2019

 H ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ενημερώνει το επιβατικό κοινό  ότι  τα  δρομολόγια  με  το  πλοίο  Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ την Πέμπτη 18/04/2019 από Ρόδο προς Χάλκη-Διαφάνι-Κάρπαθο-Κάσο-Ανάφη-Σαντορίνη-Μήλο-Πειραιά και την Παρασκευή 19/04/2019 από Πειραιά προς Μήλο-Σαντορίνη-Ανάφη-Ηράκλειο-Σητεία-Κάσο-Κάρπαθο-Διαφάνι-Χάλκη-Ρόδο θα παραμείνουν ανεκτέλεστα.

Πηγή: Αιγαίον Πέλαγος Θαλάσσιες Γραμμές /Δ.Τ.

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Αναδημοσιεύσεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις, Ταξιδεύοντας

Έκθεση Γεράσιμος Γ. Γερολυμάτος: Αθωνικές Ενατενίσεις, Παρασκευή 19 Απριλίου στην Ρόδο

Εικόνα | Posted on by

Το νέο Δ. Σ. του Συλλόγου Κασίων Νέας Υόρκης 2019

Εικόνα | Posted on by

Πρόσκληση: Συνάντηση του υποψηφίου Δημάρχου Μιχάλη Ερωτόκριτου αύριο 7μμ στην Αθήνα – Ομοσπονδία Δ.Σ. Α-Π.

Θα ήθελα να σας προσκαλέσω σε συνάντηση-διάλογο εν όψει των δημοτικών εκλογών του Μαΐου που θα γίνει αύριο Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 7 μ.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων Αττικής ( Υψηλάντου 143/ 1ος όροφος-Πειραιάς).

Η παρουσία σας θα με τιμήσει ιδιαίτερα.

Μιχάλης Ερωτόκριτος
Υποψήφιος Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Αναδημοσιεύσεις, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Ελληνικό κινηματογράφο με τον GARO

 

Αθήνα 16 Απριλίου 2019

Αγαπητά μας μέλη,

Σας επισυνάπτουμε την εκδήλωση για την Μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Ελληνικό Κινηματογράφο με τον Garo προς ενημέρωσή σας. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στην εκδήλωσή, που πραγματοποιείται στο εντευκτήριό μας :

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Συνδέσμου στα τηλέφωνα : 210 – 82.28.150, 210 – 82.54.289, 210 – 82.18.408.

 

Με εκτίμηση

Γραμματεία Συνδέσμου

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Αναδημοσιεύσεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Πολιτιστικές εκδηλώσεις, Σύντομες Ειδήσεις

Ελληνική Παρέλαση στη Νέα Υόρκη – Greek Independence Day Parade in New York City – VIDEO

Posted in Πρόλογος

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση “Greek Travel Show”

Ρόδος, 8 Απριλίου 2019

Στην έκθεση Greek Travel Show, που διοργανώνεται για 3η χρονιά από την ΔΕΘ-Helexpo στο Μαρούσι, συμμετέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (12-14 Απριλίου 2019) στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στρατηγικής τουριστικής προβολής και προώθησης που ακολουθεί.

Στο περίπτερο της Περιφέρειας θα φιλοξενηθούν 13 νησιά από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες που ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση συμμετοχής που απηύθυνε σε όλους τους νησιωτικούς δήμους η Διεύθυνση Τουρισμού. Πρόκειται συγκεκριμένα για τη Ρόδο, την Κω, την Πάτμο, τη Λέρο, την Αστυπάλαια, την Κάσο, τη Σαντορίνη, την Σύρο, την Ίο, την Πάρο, τη Μήλο, την Κύθνο και τη Φολέγανδρο. Όπως πάντα, η Περιφέρεια δίνει τη δυνατότητα στα νησιά να συμμετέχουν δωρεάν, να αναδείξουν το τουριστικό τους προϊόν αλλά και το ανεξάντλητο τουριστικό μεγαλείο του προορισμού του Νοτίου Αιγαίου.

Η Greek Travel Show, προβάλλει µε τον καλύτερο τρόπο το εγχώριο τουριστικό προϊόν και τους ελληνικούς προορισμούς, ενισχύοντας τον εσωτερικό τουρισμό, προτείνοντας νέες ιδέες στους εν δυνάμει επισκέπτες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους.

Σχετικά με τη συμμετοχή της ΠΝΑΙ στην 3η Greek Travel Show, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Μαριέτα Παπαβασιλείου δήλωσε τα εξής:

«Ο αγώνας μας για την τουριστική προβολή και προώθηση των νησιών είναι συνεχής. Έχοντας κλείσει πρόσφατα ένα μεγάλο κύκλο συμμετοχών στις σημαντικότερες εκθέσεις τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου το Νότιο Αιγαίο άφηνε πάντα τις καλύτερες εντυπώσεις, παίρνουμε μέρος και στην 3η Greek Travel Show. Πρόκειται για μία από τις  διοργανώσεις που τείνει να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά ραντεβού στη χώρα. Δίνει έμφαση στον εσωτερικό τουρισμό, που αποτελεί βασική μας προτεραιότητα».

Πηγή> Π. Ν. Αιγαίου / Δ.Τ.

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από τη Ρόδο, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις