Οι αιγυπτιακές ρίζες της Σκωτίας…

Απεικόνηση του ταξιδιού της Σκώτα και του συζύγου της από το Scotichronicon του Ε. Bower

Απεικόνηση του ταξιδιού της Σκώτα και του συζύγου της από το Scotichronicon του Ε. Bower

Γράφει ο Νίκος Νικηταρίδης

Στην αλεξανδρινή εφημερίδα ¨Ταχυδρόμος¨ στις 5/9/1929 δημοσιεύτηκε ένα κείμενο με τίτλο ¨Η Σκωτία Αιγυπτιακή !¨, κείμενο που είχε ως εξής :

¨Σχετικώς με το ματαιωθέν ταξείδιον της Α.Μ. του Βασιλέως Φουάτ εις Σκωτίαν, τα ευρωπαϊκά φύλλα υπενθυμίζουν ότι κατά τον Έκτορα Μπότσε η χώρα αύτη οφείλει την ονομασίαν της εις την Σκώτα, νεαράν θυγατέρα του Φαραώ, ήτις έφυγεν εκ του πατρικού ανακτόρου κατά την εποχήν του Μωϋσέως δια να διαφύγη τας κατακλυσμιαίας βροχάς, δια των οποίων ετιμώρει την πατρίδα της ο Ιεχωβάς.

Ελάχιστοι Σκώτοι σήμερον θεωρούν ως προμήτορα των την Σκώταν και η τοιαύτη υπόμνησις θα προκαλή βεβαίως την περιφρόνησιν και αγανάκτησιν των. Και όμως την Αιγυπτιακήν ταύτην καταγωγήν επεκαλέσθησαν σοβαρώτατα ως πρωτίστης τάξεως ιστορικών επιχείρημα οι Σκώτοι αρχηγοί, ότε διεκινδύνευεν η ανεξαρτησίαν των, απειλουμένη υπό του υποτάξαντος την Ουαλλίαν βασιλέως της Αγγλίας Εδουάρδου Α΄ (1272-1307 μ.Χ.).

Οι Αιγύπτιοι υπερεθνικόφρονες, διακανονιζομένου του ζητήματος της κυριαρχίας της Αιγύπτου επί του Σουδάν, δύνανται να διεκδικήσουν δικαιώματα και επί της Σκωτίας¨.

Παρά την ¨ειρωνική¨ κατάληξη του κειμένου, αυτό που φαντάζει μύθευμα, έχει τη δική του διαδρομή :

Τάγμα Σκώτων φρουρών στην Αλεξάνδρεια το 1882

Τάγμα Σκώτων φρουρών στην Αλεξάνδρεια το 1882

Ο Walter Bower στην επιτομή της σκωτικής ιστορίας που συνέγραψε στα 1440 υπό την ονομασία ¨Scotichronicon¨, υποστηρίζει πως από αρχαίες πηγές και προφορική ιστορία ανακάλυψε πως οι Σκώτοι δεν αποτελούν ένα αμάλγαμα από Πίκτες, Σκώτους και άλλους Ευρωπαίους, αλλά είναι στην πραγματικότητα Αιγύπτιοι, που έλκουν την καταγωγή τους από την κόρη ενός Αιγυπτίου Φαραώ, τη Σκότα, και του συζύγου της, ενός Έλληνα Βασιλιά, του Gaythelos. Από τη Σκώτα ονομάστηκε η Σκωτία, οι Γαέλοι από τον Gaythelos και από το γιο τους Hiber, η Hibernia (Ιρλανδία).

Βέβαια ο Bower δεν ήταν ο πρώτος που υποστήριζε κάτι τέτοιο, αφού στη ¨Διακήρυξη του Arbroath¨, ένα κείμενο γραμμένο το 1320 από Σκώτους αξιωματούχους, αναφέρονται οι ¨αρχαίοι¨, οι οποίοι ¨ταξίδεψαν από την ευρύτερη Σκυθία…και τις Στήλες του Ηρακλή…στο σπίτι τους στη Δύση, όπου εξακολουθούν να ζουν ως σήμερα¨.

Σύμφωνα με την παράδοση, η βασιλική αυτή οικογένεια είχε εκδιωχθεί από την Αίγυπτο κατά την εποχή μιας μεγάλης εξέγερσης, έπλευσαν δυτικά, εγκαθιστάμενοι αρχικά στην Ισπανία, πριν ταξιδέψουν στην Ιρλανδία και στη συνέχεια στη δυτική ακτή της Σκωτίας. Και είναι οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι που αγωνίστηκαν εναντίων των Πικτών, επικράτησαν και εξελίχθηκαν σε Σκωτσέζους, οι οποίοι και ένωσαν τη χώρα.

Η πλειοψηφία των ιστορικών βέβαια, δεν βλέπουν στα παραπάνω παρά μια μεσαιωνική αφήγηση, που δημιουργήθηκε από ένα έθνος που ήθελε να αποδείξει μια αρχαία καταγωγή. Όπως αναφέρει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου Steve Boardman, κατά το Μεσαίωνα οι περισσότερες πολιτικές οντότητες προσπαθούσαν να επεκτείνουν τις ρίζες τους στους βιβλικούς χρόνους, προβάλλοντας τη φυσική ύπαρξη ενός βασιλείου, όπως αυτό των Σκώτων.

Πάντως, η όλη υπόθεση συνεχίζεται, αφού πρόσφατα ο Ralph Ellis, μέσω του βιβλίου του ¨Scota, Egyptian Queen of the Scots¨ προσπάθησε να αποδείξει, βασιζόμενος κυρίως στην Ιστορία της Αιγύπτου του Μανέθωνα, πως στην πραγματικότητα δεν πρόκειται περί μύθου, αλλά μιας πραγματικής ιστορικής καταγραφής μιας αιγυπτιακής εξόδου προς τη Σκωτία, με πρωταγωνιστές την Ankhesenamun, κόρη του Ακενατών και της Νεφερτίτης, και του Aye, όχι πλέον Έλληνα βασιλιά, αλλά Φαραώ. Έτσι, εικάζει πως ο Aye ήταν ο πατέρας του Τουταγχαμών και μετά το θάνατο του γιου του παντρεύτηκε την Ankhesenamun, ήρθε σε ρήξη με τον αιγυπτιακό λαό κατόπιν μιας θρησκευτικής διενέξεως και οδηγήθηκε στην εξορία με την αυλή του…

Λέτε οι Σκωτσέζοι στρατιώτες που κατά καιρούς πάτησαν τα εδάφη της Νειλοχώρας, να ένοιωθαν σα να βρίσκονταν στην πατρίδα τους ; …

Ν. ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Διαλογισμοί-Γνώμες-Απόψεις, Ιστορικά - Λαογραφικά Θέματα, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Ταξιδεύοντας. Bookmark the permalink.